Baalbek

Humus - Şam demiryolu üzerinde, Antilübnanların batı eteğinde bir kasaba .Bilhassa harabeleriyle ünlüdür. Kuruluş tarihi M. Ö. 1100 yılma kadar uzanır. Jüpiter ve Bacchos tapınakları ile ünlü ve tarihi bir şehirdir.

BaalbekBaalbek'in konumu
Baalbek'in konumu
Baalbek (Arapça: بعلبك) Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde kalan bir şehridir. Ayrıca bu şehir, 1984 yılında UNESCO tarafından koruma altına alınmıştır. Baalbek, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un 86 kilometre doğusunda bulunmaktadır. Fenikeliler tarafından kurulmuştur. Baal tanrısına tapanların merkezi ve Beka eyaletinin en büyük Fenike şehriydi. Ballbek aynı zamanda Selahattin Eyyubi'nin doğduğu şehirdir.

Baalbek daha sonraları Yunanlıların işgaline uğradı. Yunanlılar buraya Heliopolis (Güneş Şehir) adını verdiler. Yunanlılardan sonra şehir, Romalıların eline geçti ve Antonius zamanında çok gelişti. Sonraki asırlarda Baalbek pekçok el değiştirdi ve savaşlar yüzünden harap oldu. Bizans imparatoru Teodosius şehri ele geçirdiğinde Jüpiter tapınağının büyük bir kısmını yıkarak kilise haline getirmiştir.Baküs tapınağı
Baküs tapınağı
Baalbek'i yağmalayan ve en fazla tahrip edenler Haçlılar olmuştur. 14. yüzyılda Haçlılar burasını kale haline getirmişlerdir. Timur, Ortadoğu seferinde bu kaleye de hücum etti ve ele geçirdi. Bölge Osmanlı hakimiyetine geçtiği zamanlarda Baalbek kendi haline terkedilmiş ve yarı yarıya toprağa gömülmüş bulunuyordu.Jüpiter tapınağı
Jüpiter tapınağı
1899'da Türkler, Almanlara burada kazı yapma izni verdiler. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Lübnan, Fransızların eline geçmiş ve buradaki kazılara da Fransızlar devam etmişlerdir. Daha sonra Lübnanlılar bütün kalıntıları ortaya çıkarmışlardır.

Günümüzde Baalbek'te harabe halinde üç adet tapınak vardır. Bunlar Jüpiter, Baküs ve Venüs tapınaklarıdır. Bunlardan en büyüğü Jüpiter tapınağıdır. M.S. 3. yüzyılda yapılan büyük bir giriş kapısı vardı. Kapıdan girilince önce ön avluya, sonra da büyük avluya ulaşılıyordu. Büyük avlunun eni 104,5 metre, genişliği ise 117 metredir. Avludan sonra geniş bir kapıdan girilen tapınağın 84 granit sütunu vardı. Bugün bunlardan sadece 6 tanesi ayaktadır. Diğerlerinin bir kısmı kırılmış, bir kısmı da başka yerlere götürülmüştür.Antik kentte bulunan dev taşlardanbiri
Antik kentte bulunan dev taşlardanbiri
Baküs tapınağı daha iyi korunmuştur. Bu tapınağın herbiri 18 metre yükseklikte 46 sütunu hala ayaktadır. Giriş kapısının yüksekliği 12 metre, genişliği ise 7 metredir.

Venüs tapınağı da onarılmış durumdadır.

Baalbek

Almanca Baalbek kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. town in the Beqaa Valley in Lebanon

Baalbek

n. town in the Beqaa Valley in Lebanon n. Baalbek, town in in the Beqaa Valley in Lebanon

Baalbek

İngilizce Baalbek kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. Baalbek, ciudad en el Valle de la Beqaa en Líbano

Baalbek

İngilizce Baalbek kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Baalbek, Stadt im Beqaa Tal im Libanon

Baalbek

İngilizce Baalbek kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. Baalbek, città nella valle della Beqaa in Libano

Baalbek

İngilizce Baalbek kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. Baalbek, cidade no Vale Baalbek no Líbano

Baalbek

İngilizce Baalbek kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. Baalbek, stad in Beqaa Vallei in Libanon

İlgili konuları ara

Yanıtlar