Babürlüler

Kısaca: Babür İmparatorluğu (Farsça: امپراتوری مغولی هند Empīrāturī-ye Moġolī-ye Hend (Hint, Moğol İmparatorluğu), Urduca: مغلیہ سلطنت Moghly-e Soltanat (Moğol Sultanlığı) ya da kendi adlandırmalarıyla: گوركانى Gurakānī) günümüzdeki Hindistan ve çevresi üzerinde kurulmuş ve hüküm sürmüş Türk-Moğol kökenli devlet. Babür Şah tarafından 1526 yılında kurulan ve 17. yüzyılın sonu ile 18. yüzyılın başında imparatorluğun gücünün zirvesinde olduğu dönemde, Hindistan'ın büyük bölümüne hakim olan imparatorluğun n ...devamı ☟

Babürlüler
Babürlüler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Anıt mezar
6 yıl önce

görkemli anıt mezar olan ve Hindistan'ın Agra kentinde bulunan Tac Mahal ise, Babürlü hükümdarı Şah Cihan tarafından 1631'de ölen eşi Mümtaz Mahal anısına yaptırılmıştır...

Anıt mezar, Anıtkabir, Atatürk, Mezar, Mimarlık, Taslak
Kutbşahlar
3 yıl önce

komşuları Adilşahlar gibi Babür İmparatorluğu'na bağlandılar, 1687 yılında ise Babürlü hükümdarı Alemgir Şah I tarafından tamamen bu devlete ilhak olundular....

Hintçe
3 yıl önce

Maithili gibi diyalektler yerine Delhi'de konuşulan lehçeyi baz almıştır. Babürlü hakimiyetinin son yıllarında ise Urdu dili prestij dili haline gelmeye...

Hintçe, Bollywood, Dil, Dil aileleri, Hindistan, Hindistan Dilleri, Hint-Avrupa Dilleri, Hint-Avrupa dil ailesi, Hint Sineması, ISO 639, Resmİ® dil
Nadir Şah
3 yıl önce

kullanmayı tercih etmiştir. Hindistan’da Karnal Muharebesinden sonra Babürlüler hükümdarı Muhammed Şah'la, Nadir Afşar arasındaki görüşmede iki hükümdar...

Sebk-i Hindi
3 yıl önce

tarafından akım olarak kabul edilmez) olarak ortaya çıkmıştır. Hindistan’da, Babürlü Hint-Türk hükümdarlarının saraylarında Farsça yazan ozanlarca geliştirilmiştir...

Sebk-i Hindi, Divan edebiyatı, Hindistan, Nabi, Neşati, Naili, Nef’i
Tac Mahal
3 yıl önce

Yılda tahmini 3 milyon kişi tarafından ziyaret edilir. 1601 yılında Babürlüler tarafından fethedilen Burhanpur şehri, Dekkan Sultanlarına karşı girişilen...

Mümtaz Mahal, Hindistan, Babür İmparatorluğu, Mimar Sinan, Dünya Mirası Listesi, Ağra, Dünya Miras Listesi, Mimarlık, Mimari, İstanbul, Şah Cihan
Bhopal Devleti
6 yıl önce

devlet adına yöneten Muhammed Han, Alemgir Şah'ın 1707'de ölmesi üzerine Babürlülere bağlı kalmakla birlikte özerkleşti. 1778-1817 yılları arasındaki İngiliz-Maratha...

Pakistan
3 yıl önce

Emevîler, Gazneliler, Gurlular, Delhi Sultanlığı, Moğol İmparatorluğu, Babürlüler, Surîler, Afgan Dürranîler, kısmen Sih İmparatorluğu ve son olarak Britanya...

Keşmir, İslamabad, Karaçi, Urduca, İngiltere, HindistanRusya, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Bağlantısızlar Hareketi, Birleşmiş Milletler, Ekonomik İşbirliği Örgütü