Baba İlyas

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Baba İshak
6 ay önce

teşkilatlanma safhasından, fiilen başlatılıp yürütülmesine dek her hususta Baba İlyas adına hareket etme yetkileriyle donatılmıştı. Birinci Âlâ’ed-Dîn Key-Kûbâd...

Baba (anlam ayrımı)
3 yıl önce

ucu. Ali Baba - Masal kahramanı. Arslan Baba - Ahmed Yesevi'nin ilk hocası. Baba Hakkı - Hakkı Yeten isimli futbolcu. Baba Haydar Baba İlyas Baba İshak Barak...

Babailik
6 ay önce

Baba veyahut ta Resûl olarak andıkları Baba İlyas'ın peygamber olduğuna inandıkları yazılsa da bu inancın varlığı tespit edilememiştir. Baba İlyas'ın...

Babailik, Anadolu, Din, Mezhep, Selçuklu Devleti, Taslak, Türk, Şamaniz, Baba İshak, Babailik
Barak Baba
6 ay önce

göre Barak Baba, “Moğol Şamanlığı’nın sufiliğe etkisinin güzel bir örneği”dir. İlk dönemlerinde Baba İlyas’ın halifelerinden Aybek Baba’nın en iyi müritlerindendir...

Barak Baba, 1257, 1307, Azerbaycan, Babailik, Bayat boyu, Caferilik, Cahit í–ztelli, Eski Yunan, Farsça, Gaziantep
Hacı Bektaş-ı Veli
6 ay önce

teşkilatlanmanın ana merkezinde Şücâ’ed-Dîn Ebû’l Bekâ Baba İlyas el-Horasanî bulunmaktaydı. Eflâkî’nin Baba Resul’ü Hacı Bektâş’ın şeyhi olarak göstermesine...

Hacı Bektaş-ı Veli, Hacı Bektaş-ı Veli
Demir Baba Tekkesi
6 ay önce

75°D / 43.733; 26.75 Demir Baba Tekkesi, Bulgaristan'ın Razgrad ili Kemallar ilçesinde bulunmaktadır. Hasan Demir Baba Pehlivan, 500 yıl önce Deliorman'da...

Demir Baba Tekkesi, Bulgaristan, Deliorman, Kemallar, Macar, Razgrad, Feliks Kanits, Babinger
Nur Baba
3 yıl önce

Caddesi'ne açılan Nur Baba Sokağı'na girip 430 adım yürüdüğünde, İstavroz deresinin başına gelinir. Bu kavşaktan 190 adım ileride, Tahir Baba (Nurbaba)Bektâşî...

Nur Baba, Kitap, Taslak, Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Sarı Saltuk
6 ay önce

Saltık Baba’nın Baba İlyâs Horasanî’nin “Çehariyâr” adı verilen dört halifesinden biri olduğunu belirtmektedir. Çehariyâr’ın diğer üçü Lokman Baba, Aybek...

Sarı Saltuk, 13. yüzyıl, 1480, Anadolu, Balkanlar, Cem Sultan, Evliya, Evliya Çelebi, Nasreddin Hoca, Rumeli, Saltukname