Babailik

Kısaca: ``Baba İlyas`` ve talebesi Baba İshak Kefersudî`nin ortaya attığı bir Türk mezhebidir. Gerçekte ise bütün dinleri birleştirme iddiasıyla ortaya atılan bir dindir. Bütün dünyaya yayılarak genelleşmiştir. ...devamı ☟

Babailik
Babailik

} ``Baba İlyas`` ve talebesi Baba İshak Kefersudi`nin ortaya attığı bir Türk mezheb. Gerçekte ise bütün dinleri birleştirme iddiasıyla ortaya atılan bir dindir. Bütün dünyaya yayılarak genelleşmiştir. Şamanizm`den izler taşıyan bu Babailik mezhebi Anadolu Türkleri arasında taraftar bulmuştur. Babailer, Baba veya ``resul`` olarak andıkları ``Baba İshakın peygamber olduğuna inanırlardı. 13. yüzyılda Selçuklu Devleti`ni hayli uğraştıran ``Baba İshak`` asılarak idam edilmiştir.

``Bektaşiliğin`` bu mezhepten türediği söylenebilir. ``Abdallık``, ``Alevilik``, ``Çepnilik``, ``Hayderilik``, ``Kalenderilik``, ``Kızılbaşlık``, ``Tahtacılık`` üzerinde de tesirleri görülen ``Babailik`` sonunda ``Bektaşilik`` içinde erimiştir.

}

Babailik

xiii. yüzyılda baba ıshak'ın kurduğu mezhep.

Babailik

XIII. yüzyılda Baba İshak'ın kurduğu tarikat.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kinizm
7 ay önce

karşı doğal ve sade yaşamı öne çıkarırlar. Sofistler Sokratesçi okullar Babailik Melamilik Stoacılık Antisthenes Diyojen Demetrius Dion Hipparchia Kerkidas...

Kinizm, Antisthenes, Diogenes, Diyojen, Erdem, Gorgias, Melamilik, Sofistler, Sokrates, Sokratesçi okullar, Stoacılık
Deliorman
7 ay önce

dolayı Deliorman bölgesi Tasavvufi düşüncelerin ve özellikle de Bektaşilik, Babailik, Bedreddinilik gibi tarikatların çok yoğun olduğu bir bölge olarak anıldı...

Deliorman, Bulgarca, Bulgaristan, Gürgen, Hacıoğlu Pazarcık, Kel Aliço, Koca Yusuf, Kurtdereli Mehmet Pehlivan, Kızılcık, Meşe, Razgrad
Baba (anlam ayrımı)
4 yıl önce

Somuncu Baba Telli Baba Ulaş Baba Zuhurat Baba Baba Gurgur Camii Baba tanrı Babailik Demir Baba Tekkesi Gül Baba Türbesi Noel Baba Kilisesi Şemsi Baba Dergahı...

Barak Baba
7 ay önce

acaba Barak'ın hocalarının yanında mı olmak arzusundan dolayı mı, yoksa Babailik hareketinin merkezi olmasından mı burayı tercih ettiği kesinlik kazanamamıştır...

Barak Baba, 1257, 1307, Azerbaycan, Babailik, Bayat boyu, Caferilik, Cahit í–ztelli, Eski Yunan, Farsça, Gaziantep
İslam
8 ay önce

Aleviliği (Nusayrîler) Dürzîlik (Hâkim bi-EmrʿAllâh) Haşhaşiler (Hasan Sabbah) Babailik (Baba İlyâs Horasanî) Kızılbaş Hurûfîlik (Fadl’Allah Yezdânî) Bektâşîlik...

Sünnilik
7 ay önce

Aleviliği (Nusayrîler) Dürzîlik (Hâkim bi-EmrʿAllâh) Haşhaşiler (Hasan Sabbah) Babailik (Baba İlyâs Horasanî) Kızılbaş Hurûfîlik (Fadl’Allah Yezdânî) Bektâşîlik...

Alevilik, Arapça, Caferiyye, Eşarilik, Fetva, Fıkıh, Hanbeli mezhebi, Hanefi mezhebi, Kur'an
Ali
7 ay önce

Arnavutluk-Akçahisar'daki bir Bektaşilik tekkesi. İbadet Aleviliğin tarihi Nüfus dağılımı Babailik  · Kızılbaş (Çepniler  · Tahtacılar)  · Nusayriler Alevi itikad ve mezhepleri...

Ali, Ali (halife), Arapça, Müslüman, Türkiye, Anlam ayrım
Alevilik
8 ay önce

Arnavutluk-Akçahisar'daki bir Bektaşilik tekkesi. İbadet Aleviliğin tarihi Nüfus dağılımı Babailik  · Kızılbaş (Çepniler  · Tahtacılar)  · Nusayriler Alevi itikad ve mezhepleri...

Alevilik, Alevilik (mezhep), Anadolu aleviliği, Arap Aleviliği, Nusayrilik, ޞia, ޞii, Anlam ayrım