Babanzade Abdurrahman Paşa İsyanı

Babanzade Abdurrahman Paşa İsyanı, bugün Irak`ta bulunan Süleymaniye şehrinin valisi olan "Baban aşiretinden" Babanzade İbrahim Paşa`nın 1806`daki ölümünden sonra, Osmanlı Devleti`nin aynı aşiretten Babanzade Halit Paşa`yı vali tayin etmesi üzerine, İbrahim Paşa`nın yeğeni Babanzade Abdurrahman Paşa`nın hakkının yendiğini ileri sürerek Osmanlı yönetimine karşı isyan başlatması hadisesidir.

Babanzade Abdurrahman Paşa İsyanı, bugün Irak`ta bulunan Süleymaniye şehrinin valisi olan "Baban aşiretinden" Babanzade İbrahim Paşa`nın 1806`daki ölümünden sonra, Osmanlı Devleti`nin aynı aşiretten Babanzade Halit Paşa`yı vali tayin etmesi üzerine, İbrahim Paşa`nın yeğeni Babanzade Abdurrahman Paşa`nın hakkının yendiğini ileri sürerek Osmanlı yönetimine karşı isyan başlatması hadisesidir.

İsyan Osmanlı Devleti`ni hayli ugraştırmış, ve ayaklanma 1808 yılında bastırılmıştır.


İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Babanzade Abdurrahman Paşa İsyanı ilgili konular

 • Babanzade Ahmet Paşa İsyanı

  1812'de, Babanzadelerin ilk isyanından 6 yıl sonra, Babanzade Ahmet Paşa'nın amcası Babanzade Abdurrahman Paşa'nın intikamını almak için ç
 • 1812

  Dünya'da Meydana Gelen Olaylar * 18 Haziran — ABD ile Büyük Britanya arasında 1812 Savaşı, Babanzade Ahmet Paşa İsyanı, Bükreş Antlaşmas
 • Babanzade Abdurrahman Paşa İsyanı

  Babanzade Abdurrahman Paşa İsyanı, bugün Irak`ta bulunan Süleymaniye şehrinin valisi olan "Baban aşiretinden" Babanzade İbrahim Paş
 • Babanzade İsmail Hakkı

  Babanzade İsmail Hakkı, 1908-1912 ve Nisan-Ağustos 1912 Osmanlı Meclisi Mebusanı`nda Bağdat mebusluğu yapmış bir Osmanlı siyasetçisidir. 18
 • Kürt isyanları listesi

  *1806, Baban Aşireti, Abdurrahman Paşa İsyanı
 • Kürdistan Teali Cemiyeti

  Kürdistan Teali CemiyetiCemiyeti'in kuruluş nizannamesinde adı, Kürt Teali Cemiyeti , 30 Aralık 1918 tarihinde İstanbul'da kurulan ve doğu ille
 • Osmanlı Maarif Nazırlığı

  Maarif Nazırlığı ya da Maarif Nezareti son dönem Osmanları Hükümetleri'nde eğitim işlerinden sorumlu olan nazırlıktır.
 • Osmanlı İmparatorluğu'nun Yakın Doğu'daki savaşları

  Osmanlı Devleti'nin Levant, Anadolu, Orta Doğu ve Kafkasya'da yaptığı savaşları; ve Osmanlı'ya karşı çıkmış isyanları kapsar.
 • Abdurrahman Sami Paşa

  Abdurrahman Sami Paşa (d. 1794 Mora, ö. 1882 İstanbul), Osmanlı Devletinin ilk maarif (milli eğitim) bakanı olan devlet adamı.