Bac

Kısaca: BAC Bir çeşit vergi. Farsça baj kelimesinin Arapça ve Türkçe’de aldığı şekil olup, Gazneli, Selçuklu, İlhanlı, Akkoyunlu ve Osmanlılarda vergi manasında kullanılmıştır. Bu vergi; pazarlarda, panayırlarda alınıp satılan hayvandan, her cins maldan, ithal edilen ve Osmanlı topraklarından transit olarak geçirilen mallardan alınırdı. Önceleri bağlı oldukları hükümdara vermeleri gereken para ve armağanlara “baj” denilmekteydi. On üçüncü yüzyılda tekalif ...devamı ☟

Bac, bir çeşit vergi. Farsça baj kelimesinin Arapça ve Türkçe'de aldığı şekil olup, Gazneli, Selçuklu, İlhanlı, Akkoyunlu ve Osmanlılarda vergi manasında kullanılmıştır. Bu vergi; pazarlarda, panayırlarda alınıp satılan hayvandan, her cins maldan, ithal edilen ve Osmanlı topraklarından transit olarak geçirilen mallardan alınırdı.

Önceleri bağlı oldukları hükümdara vermeleri gereken para ve armağanlara baj denilmekteydi. On üçüncü yüzyılda tekalif-i örfiye nevinden (devletin daimi ve fevkalade giderleri için divanın kararı ile toplanan vergiler) bir vergi oldu. Bac, Osmanlılarda ilk defa Osman Gazi'nin pazara getirilen her yük için iki akçe almalarını emretmesi ile başlamıştır. Bu zamanda bac, yalnız satıcıdan alınan bir vergiydi. Fatih Kanunnamesi'nde ise, alım-satım vergisi olarak kullanılmıştır. Kanunname'de yabancı memleketlerden getirilen mallardan alınacak bac miktarı genellikle % 20 olarak tesbit edilmiştir.

Bac, Osmanlılarda, alındıkları şeye ve şekle göre değişik isimler almıştır. Buna göre pazar ve panayırlarda satılan koyun ve keçilerden bac-ı ağnam; şehirde alınıp satılan her çeşit maldan, dokunan kumaş ve kesilen hayvanlardan bac-ı tamga; yurt dışından gelip, transit olarak memleketten geçen veya memlekette kalmak üzere gelen mallardan bac-ı büzürk ; pazar ve panayırlarda satılan her türlü hayvandan bac-ı kırtıl ve ülke dışına çıkarılan mallardan bac-ı niyabet adı ile vergiler alınmıştır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Bac

Fransızca Bac kelimesinin İngilizce karşılığı.
(m) n. ferry, trough, tub; baccalaureate, matriculation exams

Bac

Fransızca Bac kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
1. (conteneur) vergaarbak (m); bak (m)
2. (nautique) veerboot (m/f); pont (m/f); veer (n); ferryboot (m/f); heen-en-weer (m)

Bac

Fransızca Bac kelimesinin Almanca karşılığı.
n. fähre, behälter, bottich, becken, fährboot, abitur
abbr. abi

Bac

Fransızca Bac kelimesinin İtalyanca karşılığı.
1. (conteneur) recipiente (m); contenitore (m)
2. (nautique) traghetto (m); nave traghetto

Bac

Fransızca Bac kelimesinin Portekizce karşılığı.
1. (conteneur) recipiente (m); caixa (f); receptáculo (m)
2. (nautique) barca (f); balsa (f)

Bac

Fransızca Bac kelimesinin İspanyolca karşılığı.
1. (conteneur) recipiente (m); cajón (m); arcón (m)
2. (nautique) transbordador (m)

Bac

Fransızca Bac kelimesinin Türkçe karşılığı.
[le] araba vapuru; gerdel; su tankı

Bac

Fransızca Bac kelimesinin İngilizce karşılığı.
(m) n. ferry, trough, tub; baccalaureate, matriculation exams

Bac

Fransızca Bac kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
1. (conteneur) vergaarbak (m); bak (m) 2. (nautique) veerboot (m/f); pont (m/f); veer (n); ferryboot (m/f); heen-en-weer (m)

Bac

Fransızca Bac kelimesinin Almanca karşılığı.
n. fähre, behälter, bottich, becken, fährboot, abitur abbr. abi

Bac

Fransızca Bac kelimesinin İtalyanca karşılığı.
1. (conteneur) recipiente (m); contenitore (m) 2. (nautique) traghetto (m); nave traghetto

Bac

Fransızca Bac kelimesinin Portekizce karşılığı.
1. (conteneur) recipiente (m); caixa (f); receptáculo (m) 2. (nautique) barca (f); balsa (f)

Bac

Fransızca Bac kelimesinin İspanyolca karşılığı.
1. (conteneur) recipiente (m); cajón (m); arcón (m) 2. (nautique) transbordador (m)

Bac

Fransızca Bac kelimesinin Türkçe karşılığı.
[le] araba vapuru; gerdel; su tankı

Bac

Fransızca Bac kelimesinin İngilizce karşılığı.
(m) n. ferry, trough, tub; baccalaureate, matriculation exams

Bac

Fransızca Bac kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
1. (conteneur) vergaarbak (m); bak (m) 2. (nautique) veerboot (m/f); pont (m/f); veer (n); ferryboot (m/f); heen-en-weer (m)

Bac

Fransızca Bac kelimesinin Almanca karşılığı.
n. fähre, behälter, bottich, becken, fährboot, abitur abbr. abi

Bac

Fransızca Bac kelimesinin İtalyanca karşılığı.
1. (conteneur) recipiente (m); contenitore (m) 2. (nautique) traghetto (m); nave traghetto

Bac

Fransızca Bac kelimesinin Portekizce karşılığı.
1. (conteneur) recipiente (m); caixa (f); receptáculo (m) 2. (nautique) barca (f); balsa (f)

Bac

Fransızca Bac kelimesinin İspanyolca karşılığı.
1. (conteneur) recipiente (m); cajón (m); arcón (m) 2. (nautique) transbordador (m)

Bac

Fransızca Bac kelimesinin Türkçe karşılığı.
[le] araba vapuru; gerdel; su tankı

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.