--}}

Bafra, Samsun

Bafra, Samsun ilinin bir ilçesidir. Karadeniz'e 20 km uzaklıkta, denizden yüksekliği 20 m olan ve Kızılırmak'ın biriktirdiği birikinti ovası üzerinde kurulmuş, bir yerleşim yeridir.

{{Bilgikutusu Türkiye şehir
|isim = Bafra
|harita2 =
|harita2 boyut = 250px
|harita2 açıklama =
|harita1 = 
|harita1 boyut = 
|harita1 açıklama = 
|harita = 
|harita boyut = 
|harita açıklama = 
|il = Samsun
|nüfus =
|şehir nüfusu = 
|ilçe nüfusu = 83.000
|nüfus_itibariyle = 2000
|nüfus_ref = }
|nüfus yoğunluğu = 
|yüzölçümü = 175.000 hektar
|rakım = 15 - 20 m
|lat_deg = 41
|lat_min = 31 
|lat_hem = N
|lon_deg = 35
|lon_min = 35
|lon_hem = E
|posta kodu =
|alan kodu =
|plaka = 55
|belediye başkanı =
|websitesi =
|kaymakam =
|ilçe = http://www.bafra.gov.tr/
}} Bafra Samsun ilinin en büyük ilçesidir. Bafra ovasında ki konumundan dolayı verimli olan toprakları ile tanılır.

Coğrafik konumu

Bafra doğusunda 19 Mayıs, batısında Alaçam, Yakakent ve Vezirköprü, güneyinde Havza ve Kavak ilçeleri yer alır. Kızılırmak nehrinin beraberinde getirdiği zengin alüvyonlu toprakların oluşturduğu geniş delta üzerindedir. İlçenin merkezi denizden 20 KM. İçeridedir. Deniz seviyesinden yüksekliği 15-20 m.dir; 41 -31 kuzey enlemi ve 35 35 doğu boylamı arasındadır.

Türkiye`nin en uzun nehri olan Kızılırmak, Sivas ile Erzincan İlleri arasındaki Kızıldağ`da doğar ve 1356 km yol katederek karadenize bafra burnundan dökülür. Kızılırmağın denizle birleştiği nokta ilçeye 20km. uzaklıktadır. Taşıdığı su miktarı 5.800.000.000M3`dür. İlçe sınırları içerisinde iki adet baraj mevcuttur. Bunlar Altınkaya Barajı ve Hidroelektrik santrali elektrik üretimi, Derbent Barajı ve Hidroeelektrik santrali ise sulama amaçlıdır.

İlçede 33 adet irili ufaklı göl yer almaktadır. Bunlara kısaca Balık Gölleri adı verilir. Göller ilçenin kuzeyinde ve karadenize paraleldir. Bu göllerin büyük kısmı Yörükler, Yeşilyazı, Koşuköyü, Harız ve Emenli köyü hudutları içindedir. 980 Hektarlık bir alan kaplar. Sazan ve Kefal Balığı, Kerevit yetiştiriciliği yapılmakta ve yurtdışına ihrac edilmektedir.

İklimi

İlçede hakim rüzgarlar genellikle mevsimlere göre farklılıklar gösterir. Yaz mevsiminde Karadeniz Bölgesinde mevzii yüksek basınç, Anadolu`da ise mevzii bir alçak basınç merkezi meydana gelir. Dolayısıyla Karadeniz`den antisiklon merkezine doğru akan rüzgarlar oluşur, ve bunlar Kuzey-Doğu ve Kuzey-Batı rüzgarlarıdır. Kış mevsiminde ise geçici alçak basınç merkezlerini etkisi altındadır. İlçede güney-batı ve Güney yönlerinden esen kuru ve sıcak rüzgarlar, ilçede bulunanan nemi azaltırlar.

İlçenin nisbi nem ortalaması % 73`dür. Özellikle Nisan ve Mayıs aylarında bu rakam ortalama % 77-79`a ulaşır. Aralık ayında ise % 65`e düşer. İlçenin mutlak nemi ise yılda ortalama 5.0 gramdır. Mutlak nem sıcaklıkla doğru orantılı olduğundan yaz aylarında en yüksek değeri bulur.

İlçeye en fazla yağış Kasım ayında, en az yağış ise Mayıs ayında düşer. Yıllık ortalama yağış miktarı 700 mm. civarındadır. Yağışlı gün sayısı ortalama 100 dolayındadır.

Tarihi

İlçenin tarihi M.Ö. 5000 yıllarına kadar uzanmaktadır. İkiztepe ören yerinde yapılan araştırmalarda Kalkolitik Döneme (M.Ö. 5000-4000) ait yerleşmelerin izine rastlanmıştır. İkiztepe ören yerinde İ.Ö. 4000 yıllarından İ.Ö. 1700 yıllarına kadar 2300 yıl boyunca sürekli yerleşim yapıldığı anlaşılmıştır. Burada Eski Tunç Çağı (M.Ö. 3000-2000) ve Erken Hitit (M.Ö. 1900-1800) dönemi kültürlerinin izlerinin taşıyan çok sayıda eser ve kalıntı bulunmuştur. M.Ö. 670 yıllarında Paflogonların`da Kızılırmak vadisinde yaşadıkları bilinmektedir.M.Ö. 6. yy`da Lidyalıların eline geçen bölgeyi M.Ö. 546 da Persler istila etmiştir. İkiztepede Helenistik döneme (M.Ö. 330-30) ait bir anıt mezarda bulunmaktadır. Bu bölge M.Ö. 47`de önce Roma, sonrada Bizans egemenliğine girmiştir. 1071 Malazgirt savaşından sonra Selçukluların eline geçen Bafra`ya 1214 yılında Anadolu Selçuklu Hükümdarı İzzettin Keykuvas Türkmen aşiretlerini yerleştirmiştir. 1243`de başlayan Moğol istilaları Selçuklu İmparatorluğunun yıkılması ve Türk beyliklerinin kurulmaya başlamasına neden olmuştur. İşte bu dönemde bölgede küçük bir Selçuklu beyliği olan Bafra Beyliği kurulmuştur. 1460`da ise Bafra Osmanlı hakimiyetine girmiştir.

Bafra İlçesi Osmanlı İmparatorluğu devrinde Trabzon iline bağlı Canik Sancağına ait bir yerdi. Hangi tarihte kaza merkezi olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Salname kayıtların göre 1854 yılı sonlarında kaza merkezi olduğu anlaşılmaktadır. İmparatorluk zamanında 1876 harbinden sonra Kırım`dan Bafra`ya çok sayıda Türk gelmiştir. Daha sonraları çıkan Balkan ve I. Dünya savaşları Türk halkının azalıp, fakirleşmesinin, azınlık olmalarına rağmen Rum ve Ermenilerin iktisadi hayatı ellerine geçirip zenginleşmelerini sağlamıştır. Bundan dolayı cesaretlenerek Rum- Pontus imparatorluğunu kurma hevesine kapılan Ermeni ve Rumlar mavri mira cemiyetini kurmuşlardır. Fakat 1919`da Milli Mücadelenin başlamasıyla bu amaçları gerçekleşmemiş, daha sonra Batı Trakya`daki Türklerle değiştirilmişlerdir.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Bafra, Samsun
Bafra, Samsun