Bahaeddin Yediyıldız

Doğum Yeri ve Yılı : Kabataş, Ordu – 1945. Halen Bulunduğu Görev: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Eğitim-Öğretim: - İlköğretim (Merkez İlkokulu, Gölköy, Ordu), 1956 -Ortaöğretim (Gölköy Merkez Ortaokulu, Ordu Lisesi), 1963 -Lisans , Ankara Üniversitesi, 1967 -Sosyal Tarih Doktorası, Université de Paris IV – Sorbonne, 1975 Tez Konusu:Institution du vaqf au XVIIIè siècle en Turquie -étude socio-historique -Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti

Doğum Yeri ve Yılı : Kabataş, Ordu – 1945.

Halen Bulunduğu Görev: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

Eğitim-Öğretim: - İlköğretim (Merkez İlkokulu, Gölköy, Ordu), 1956 -Ortaöğretim (Gölköy Merkez Ortaokulu, Ordu Lisesi), 1963 -Lisans , Ankara Üniversitesi, 1967 -Sosyal Tarih Doktorası, Université de Paris IV – Sorbonne, 1975 Tez Konusu:Institution du vaqf au XVIIIè siècle en Turquie -étude socio-historique

-Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalında Doçent, 1983 Tez Konusu: Tahrir Defterlerine Göre Canik-i Bayram (Ordu) Kazası’nın Sosyal ve Ekonomik Tarihi

-Genel Türk Tarihi Anabilim Dalında Profesör, 1988

Medeni Hali: Evli : Emine Yediyıldız

Çocukları: -Numan Yediyıldız, Kurmay Binbaşı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalında Bilim Uzmanı, Sistem Mühendisliği Anabilim Dalında Bilim Uzmanı. -Ahmet Necmi Yediyıldız, Bankong’da Serbest İşadamı

Araştırma ve Uzmanlık Alanları: Tarihte Yöntembilim ve Türk toplum ve kültür tarihi

Lisansüstü Eğitim-öğretim Faaliyetleri: Tarih Metodolojisi, Toplum, Kültür ve Ekonomi Tarihi alanlarında yüksek lisans ve doktora

İdari Görevleri -Yürütme Kurulu Üyesi, Türk Tarih Kurumu (1986- 2001) -Yönetim Kurulu Üyesi , Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü (1987-1989; 2001) -Yazı İşleri Müdürü, Türk Kültürü (2001-) -Yönetim Kurulu Üyesi , H.Ü.Edebiyat Fakültesi (1991-1993) -Dekan Yardımcısı, H.Ü.Edebiyat Fakültesi (1991-1993) -Bölüm Başkanı , H.Ü.Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (1995- 2004) -Yönetim Kurulu Üyesi , H.Ü.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü (1988-1996) -Enstitü Müdürü, H.Ü.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü (1996-2004) -Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) (1995-1997). -Başkan, Comité International des Sciences Historiques (Tarih Bilimleri Uluslarasarı Komitesi)’in Türk Milli Komitesi (1996-2001) -Başkan Yardımcısı, Comité International des Sciences Historiques (Tarih Bilimleri Uluslarasarı Komitesi)’in Türk Milli Komitesi (2001- ......). -Senato Üyesi, Hacettepe Üniversitesi (1996- 2004) -TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı (Mayıs 2004 - …).

Bilimsel Kuruluşlara Üyelik -Türk Tarih Kurumu asli üyesi -Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü üyesi -İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği ( İLESAM ) üyesi -Comité International des Sciences Historiques (Tarih Bilimleri Uluslarasarı Komitesi) Türk Milli Komitesi Üyesi

Tam Gün Kadrolu Görevleri -Vekil öğretmen (Elbey köyü, Kabataş, Ordu, 1959-1960) -Memur (M.E.B. Türk Ansiklopedisi Şubesi, 1965-1966) -Yedek subay (Silvan, Diyarbakır, Temmuz-Ekim, 1975). -Memur (M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu, 1976). -Öğretim Görevlisi (Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü, 1977-1982) -Öğretim Üyesi (Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 1982-2004).

Hacettepe Üniversitesi Dışında Ders Verdiği ya da Tez Yönettiği Diğer Kuruluşlar: -Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi misafir öğretim üyesi (1982-1983) -Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi -Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü - Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü -Kara Harp Okulu -Milli Güvenlik Akademisi -Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Aldığı Ödüller -Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Doktora Bursu (1416 Sayılı Kanun) (1968 –1973) -Türk Petrol Vakfı Yurtdışı Araştırma Bursu (1973-1975). -Türk Ocağı "Ziya Gökalp Bilim Teşvik Armağanı" (28 Mart 1987). -Yerel Televizyonlar Birliği "Halk Kahramanları Ödülü” (23 Aralık 2001)

2547 Sayılı Kanun'un 38. Maddesi uyarınca Yaptığı Görevler -Uzman (Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyud-i Kadime Arşivi) -Bilimsel Yardımcı (Türk Tarih Kurumu, 1983-1986) -Bakan Danışmanı (Milli Eğitim Bakanlığı)

Akademik Danışma Kurulu Üyelikleri - Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın Danışma Kurulu Üyeliği - Genel Müdür Danışmanı (Vakıflar Genel Müdürlüğü) - Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayın Danışma Kurulu Üyeliği - M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Lise Tarih Kitapları Müfredat Programı Hazırlama Komisyonu Üyeliği - Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Araştırmaları Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri ve Doktora Tezleri a. Yüksek Lisans Tezleri b. Doktora

a. Yüksek Lisans Tezleri 1-Birinci, A., Anadolu'da Kolluk Kuvvetleri, H.Ü.Mezuniyet Sonrası Eğitim Fakültesi, Ankara, 1978

2-Özel, O., XV.-XVI. Yüzyıllarda Anadolu'da Kırsal (Zirai) Organizasyon, H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,1986

3-Tuş, M., Sivas Şer'iye Sicillerine Göre Tanzimat'ın Sivas'a Tesirleri (1883-1956), H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,1986

4-Demirel, Ö., Şer'iye Sicillerine Göre II. Mahmud Döneminde Sivas'ta Esnaf Teşkilatı ve Üretim-Tüketim İlişkileri, H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,1987 (Bu tez yayınlandı: ....).

5.Erdoğru, M.A., Darü’l-Hilafeti’l-Aliyye Medreseleri: 1914-1924, Ankara Üniversitesi, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 1985

6.Bildirici,Y.Z., Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye’de Arapça Öğretimi, Ankara Üniversitesi, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 1987

7.Ercüment, S., XIX. Yüzyılda Batılı Seyyahlara Göre Doğu ve Orta Karadeniz, H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,1991

8-Ölmez, Y., Karahisar-ı Sahip Sancağında Ayanlık Müessesesi (1784-1848), H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,1991

9-Say, Y., Türk Tıbbı ve Türkiye'deki Sağlık Kurumları (1300-1839), H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,1992

10-Yurtseven, Ç., II.Mahmud Döneminde (1808-1839) Bolu Şehrinin Sosyal Yapısı, H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüü, Ankara,1993

11-Keleşyılmaz, V., Milli Mücadele'de "İzmir'e Doğru", H.Ü.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 1993

12-Erdoğdu, İ., Harput'ta Gayrımüslimler (1823-1868), H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,1994

13-Gül, A., Türk Yenileşme Tarihinde bir Mütefekkir Olarak Said Halim Paşa ve Batılılaşma Problemi, H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,1994

14-Alkan, M., Osmanlı Hilafet Müessesesi 1517-1909, H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,1994

15-Demir, N., Kalkınma Planlarında ve Hükümet Programlarında Bilim ve Teknoloji Politikaları, H.Ü.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 1995

16-Samani, S., Yugoslavya'da Etnik Yapı ve Politika (1918-1992), H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,1997

17-Kırmızı, A., II. Abdülhamit Dönemi (1876-1908) Osmanlı Bürokrasisinde Gayrımüslimler, H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,1998

18-Ay, A., XIII.-XIV. Yüzyıllar Anadolusunda Kültür Dolaşımı Açısından Dervişler, Talebeler ve Hacılar, H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,1998

19-Aker, E.Z., Tanzimat Dönemi Osmanlı Sanayileşme Sorunları ve Kapitülasyonlar, H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,1999

20-Ural, S.S., Kabataş İlçesinde Medeni Kanunun Evlilikle İlgili Hükümlerinin Hukuki ve Sosyolojik Tahlili (1950-1960), H.Ü.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara,

21-Türkdoğan, B., Avrupa Birliği ve Ulus-Devlet , H.Ü.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 2001

22.Yeşil, F., Ebubekir Ratip Efendi'nin Osmanlı Modernleşme Tarihindeki Yeri, H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2002.

23. Güzel, H., Ankara Vakıfları, H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2002

24. Üstün, K., Ordu Yöresi Mezar Taşları, Ankara, H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.

25.Tekin, S., Atatürk’ün Anıtkabri’nin Tarihi, H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, (Devam ediyor)

26.Aksu, L., Canik-i Bayram Kazası 1613 Tarihli İki Tahrir Defterinin Karşılaştırmalı Analizi, H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, (Devam ediyor)

b. Doktora Tezleri

1-Öztürk, N., Türk Yenileşme Tarihi Çerçevesinde Vakıf Müessesesi, H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1991 (Bu tez, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yayınlandı: Ankara 1995, 666 s.).

2-Kurt, Y., XVI. Yüzyıl Adana Tarihi, H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,1992

3-Sakallı, B., Milli Mücadele'de Teşkilatlanma Düşüncesi, Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri ve Sosyal Yapıları, H.Ü.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara 1993

4- Sarıoğlu,M., Siyaset -Şehircilik İlişkileri Açısından Başkent Ankara (1919-1945), H.Ü.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara,

5-Unan, F., Kuruluşundan Günümüze Fatih Külliyesi, H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,1993 (Bu tez, Türk Tarih Kurumu'nda yayınlanıyor).

6-Say, Y., Seyyid Battal Gazi Külliyesi, H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,1999

7-Zülfikar, C., Aziz Mahmud Hüdayi Külliyesi ve İlk Yüzyılı, H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,1999

8-Çukurova, Ü., 1923-1938 Döneminde Gaziantep'te Sosyal Yapı, H.Ü.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 1999

9-Erhan, Ç., Osmanlı-Amerika Siyasi İlişkileri (1776-1917), H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000 (Bu tez yayınlanmıştır, Ankara, 2001).

10-Sezgin, A., Cumhuriyet Döneminde Dini Hayatın Meselelerinin Tarihi Kökenleri, Ankara Üniversitesi, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 1990

11.Güler, A., XX.Yüzyıl başlarının Askeri ve Stratejik Dengeleri İçinde Türkiye'deki Gayrımüslimler, Ankara Üniversitesi, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 1993 (Bu tez yayınlanmıştır: ATASE Yayınları, Ankara, 1996).

12.Güler, H., Milli Mücadele Komutanlarının Hatıratları –Ortak bir Tarihin Aktörleri ve Gözlemleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çözümleme- H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2002.

13.Şenel, Ş., Temettüat Defterlerine Göre Ankara, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2002.

14.Ay, R., Geç Ortaçağ Toplumlarında Yapısal ve İşlevsel Özellikleri Açısından Mistik Gruplar: Anadolu Örneği (XIII.-XV. Yüzyıllar), H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2003.

15. Tuğ, A.Z., Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Rauf Denktaş, H.Ü.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 2003.

16. Alkan, M., Adana vakıfları, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2004.

17. Erdoğan, E., Tahrir Defterlerine Göre Ankara, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2004.

18.Koç, K., Ulus Devlet ve Küreselleşme, H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 2004.

19. Alparslan, Ş., Boşnak Toplumu’nda Türk Kültürünün İzleri, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2004.

20.Gök, H., Kara Harp Okulu Tarihi, H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, (Devam ediyor)

21.Koyuncu, A., Balkanlarda Osmanlıların Tasfiyesi ve Türk Mirası, H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, (Devam ediyor)

22.Hamşioğlu, O., Afganistan’ın Yenileşme Tarihinde Türkiye’nin Etkisi, H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, (Devam ediyor)

23.Metin, C., İran’da Modernleşme Hareketleri, H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, (Devam ediyor)

24.Aker, E.Z., (Konu henüz belirlenmedi.), H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, (Devam ediyor)

Çalıştığı ve Yürüttüğü Projeler -Türkiye’nin Sosyal ve Kültürel Tarihi Projesi (TÜSOKTAR) Yürütme Kurulu Üyesi (Türk Tarih Kurumu, DPT) -Türkiye’nin Sosyal ve Kültürel Tarihi Projesi (TÜSOKTAR) Sondaj Metoduyla Türkiye’nin Sosyal Ve Ekonomik Tarihini Araştırma Grubu Başkanı (Türk Tarih Kurumu, DPT) -Türkiye Dışındaki Türk Kültür Varlıkları Envanteri Projesi Yürütme Kurulu Üyesi (Türk Tarih Kurumu. DPT) -II. Mahmud’dan Günümüze Yurtdışına Gönderilen Öğrencilerin Prosopografisi Projesi Yürütücüsü (Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü. DPT).

Görüşler

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  SAYGI DEĞER HOCAM ELLERİNİZDEN ÖPÜYOR SAĞLIKLI VE UZUN ÖMÜRLER DİLİYORUM,BEN hACETTEPE TARİH 1991 MEZUNU NAFİ YILDIRIM.SELAMLAR

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Bahaeddin Yediyıldız ilgili konular

 • Kabil

  Kabil, Afganistan'ın başkenti ve 3.000.000 nüfusuyla en büyük şehridir. Hindikuş dağları içinde Kabil nehri boyunca ilerleyen dar bir vadide
 • Akademisyenler

  Akademisyenler
 • Bahaeddin Yediyıldız

  Doğum Yeri ve Yılı : Kabataş, Ordu – 1945. Halen Bulunduğu Görev: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı
 • Tarihçiler

  Tarihçiler
 • M. Cihat Özönder

  1947 yılında Ankara`da doğdu. 1971 yılında H.Ü.
 • Fatsa, Ordu

  Fatsa, Türkiye 'de Orta Karadeniz bölgesinde yer alan, Ordu ilinin bir ilçesidir. Konumu itibarıyla, Ordu il merkezinin 40,2 km batısında, Samsu
 • Beyceli, Fatsa

  Beyceli, Ordu ilinin Fatsa ilçesine bağlı bir köydür.
 • Bahri Ata

  Doç. Dr.
 • Divan (Yerleşme Coğrafyası)

  == Tanım ==Beylikler ve Osmanlı döneminde çoğunlukla Batı Karadeniz bölümünde görülen idari ve mali açıdan bir takım kolaylıklar sağla