Bahira

Kısaca: BAHİRA Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamın çocukluk zamanında yaşamış Süryani rahibi. Zamanın ilim ve fennine aşina, kozmografya ve astronomi ilminde geniş bilgi sahibiydi. Tevrat ve İncil'de ahir zaman peygamberi ile ilgili bahisleri okumuş ve onun alametlerini öğrenmişti. Teslis (Trinite: üç tanrı) inancını kabul etmediği için, diğer papazlar tarafından kiliseden kovulmuştu. Peygamber efendimiz çocukluğunda amcası Ebu Talib ile Şam'a giderken,Beriyy ...devamı ☟

bahira
Bahira

Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamın çocukluk zamanında yaşamış Süryani rahibi. Zamanın ilim ve fennine aşina, kozmografya ve astronomi ilminde geniş bilgi sahibiydi. Tevrat ve İncil'de ahir zaman peygamberi ile ilgili bahisleri okumuş ve onun alametlerini öğrenmişti. Teslis (Trinite: üç tanrı) inancını kabul etmediği için, diğer papazlar tarafından kiliseden kovulmuştu. Peygamber efendimiz çocukluğunda amcası Ebu Talib ile Şam'a giderken,Beriyye-i Şam tarafında Busra denilen yerde Bahira'ya rastladı. Bahira, Muhammed aleyhisselamı ve onun başı üzerinde gölge yaparak gezinen bulutu, yaslandığı ağacın dallarının yeşerip çoğalması gibi alametleri görünce, O'nun ahir zaman peygamberi olduğunu anladı. Kervandakileri yemeğe davet etti. Daha sonra Muhammed aleyhisselamın sırtındaki nübüvvet mührünü görerek, O'nun peygamber olduğuna inandı ve peygamberliğini müjdeledi. Bu bakımdan peygamberlik bildirilmeden önce hazret-i peygambere inanmış ise de, hazret-i Peygamberin peygamberliğini açıkladığı zamana yetişememiştir.

Bahira papazlar tarafından tard edildikten, sürüldükten sonra, Şam'dan Musul'a giden yol üzerinde bir manastır edinerek, gelip geçenlere Allahü tealanın bir olduğunu, putlara tapmanın yanlışlığını anlatırdı. Talebelerinden Mühezzeb isimli bir zata bu sözlerini yazdırıp, El-Enba adıyla bir kitap bırakmıştır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

bahira

Osmanlıca bahira kelimesinin Türkçe karşılığı.
Süryâni rahiblerindendir. Zamanın ilim ve fenlerine vâkıf ve bilhassa hey'et ve nücumda ihtisas sahibiydi. Bu sebepten rahiblerin câhilleri kendisinden hoşlanmazlardı. Hazret-i İsâ'nın ulûhiyetini ve Hz. Meryem'in ümmullah olduğunu inkâr ve ilân ettiğinden, bulunduğu manastırın reisi tarafından kovulmuş ve Şam yolu üzerinde Busra civârında bir manastır edinmişti.İbn-i Hişam'ın siretinde İbn-i İshak'tan rivâyet olunarak: "Bahîra, kilise âleminde büyükten büyüğe intikal edip gelen bir kitaba malik bulunuyordu. Resül-i Ekremin bütün ahvâl ve evsafı bu kitabda yazılıydı." deniliyor ki, bu kitab "El-Enbâ" ünvânıyla bıraktığı rivâyet olunan bir kitab olacaktır. Kitabın başlıca bahisleri, yakında Arabistanda bir Nebi-i Zişân çıkacağı, tevhid itikadına dâvet edeceği ve putlara ibâdetten nehyedeceği mevzuu etrafında toplanıyordu.(Meşhur Bahîra-yı Rahib'in meşhur kıssasıdır ki: Nübüvvetten evvel, Resül-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, amcası Ebu Tâlib ve bir kısım Kureyşî ile beraber, Şam tarafına ticarete gidiyorlar. Bahira-yı Râhib'in Kilisesi civarına geldikleri vakit oturdular. İnsanlar ile ihtilât etmiyen münzevi Bahira-yı Râhib birden çıka geldi. Kafile içinde Muhammed-ül Emin'i (A.S.M.) gördü. Kafileye dedi: "Şu Seyyid-ül-Alemîndir ve Peygamber olacaktır." Kureyşîler dediler: "Neden biliyorsun?" Mübarek Râhib dedi ki: Siz gelirken baktım ki, havada üstünüzde bir parça bulut vardı. Siz otururken, şu Muhammed-ül-Emin (A.S.M.) tarafına bulut meyletti, gölge yaptı. Hem görüyordum ki: Taş, ağaç ona secde eder gibi bir vaziyet gördüm. Bu ise, nebilere yapılır. M.)

bahira

(Arapça) Kadın ismi 1. Kulağı yarık dişi deve veya koyun. Hayvan yavru doğurduğunda veya 5 yavru dişi olduğu zaman hayvanın kulağı kesilerek belirtilirdi. - Kur'an-ı Kerim, bu adetleri kaldırmıştır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Bahira
2 yıl önce

Rahip Bahira, Şam'da kalıntıları bulunan kendi adı ile anılan Rahip Bahira Manastırı'nın rahibi. Anlatıldığına göre Rahip Bahira Busra Manastırı'nda asıl...

Rahip Bahira Manastırı
5 yıl önce

Rahip Bahira Manastırı, Suriye'nin başkenti Şam'a 120 kilometre uzaklıktaki Busra kentinde bulunan manastır. Daha önceki dönemlerde Hristiyanlığın önemli...

Ahmet Bahir Ersoy
5 yıl önce

Ahmet Bahir Ersoy (1920, Osmaniye - 22 Mayıs 1989), Türk siyasetçidir. Lise mezunudur. İstanbul Tekstil ve Örme Sanayii İşçileri Sendikası Başkanlığı...

Ahmet Bahir Ersoy, 1920, 1961, 1977, 1989, 21 Haziran, 21 Temmuz, 22 Mayıs, 25 Ekim, 6 Ocak, Abdülkerim Zilan
Bahire Bediş Morova Aydilek
4 yıl önce

Bahire Bediş Morova Aydilek (d. 1897 - ö. 10 Kasım 1938), kadınlara seçme-seçilme hakkı tanındığı 1935 yılında, TBMM'ye giren 14 kadın milletvekilinden...

Bahire Bediş Morova Aydilek, 1897, 1935, Bolu, Bosna, Konya, Milletvekili, TBMM, Bolu Kız Sanat Okulu
Ebu Talib bin Abdülmuttalib
2 yıl önce

bir yere ulaştı. Orada, bir manastırda Bahira adıyla meşhur olan bir rahip yaşıyordu. Kervan oraya ulaşınca Bahira Muhammed'le konuşup sonra Ebu Talib’e...

Bahir Dar
5 yıl önce

Koordinatlar: 11°36′K 37°23′D / 11.6°K 37.383°D / 11.6; 37.383 Bahir Dar, Etiyopya'nın Amhara bölgesinde bulunan bir şehirdir. Şehrin nüfusu 2016 yılı...

Bahir Dar, Etiyopya
Nur-ül Bahir
5 yıl önce

Nur-ül Bahir, Osmanlı Donanması'na mensup gambot. 1897 yılında Fas Sultanı tarafından İtalya'daki Mac&Laren tersanelerine sipariş edilen ve 1906'da donanmaya...

Cercis
2 yıl önce

İsevî bir önder. Bu isim, Yunanca orijinali olan "Georgius"un Arapça'ya uyarlamasıdır. Rahip Bahira, bir rahibin diğer adı Erguvan, bir çiçeğin diğer adı...

Erguvan, Taksokutu, Asya, Avrupa, Azot, Ağaç, Baklagiller, Bilimsel sınıflandırma, Binominal nomenklatür, Bizans, Bursa