Bahri Hanedanı

Bahri Hanedanı veya Bahriyye Memlûkluları, 1250-1382 döneminde Kahire, Mısır merkez olarak Mısır, Suriye ve Hicazda genellikle hükümet süren genellikle Kıpçak Türk asıllı memluklu kölemenler ve bunların neslinden oluşan sultanlar hanedanidır.

Bahri Hanedanı veya Bahriyye Memlukluları, 1250-1382 döneminde Kahire, Mısır merkez olarak Mısır, Suriye ve Hicazda genellikle hükümet süren genellikle Kıpçak Türk asıllı memluklu kölemenler ve bunların neslinden oluşan sultanlar hanedanidır. Hanedana verilen Bahri isminin Kıpçak Türk asıllı kölelerden oluşan askerlerin Eyyubi Sultanı Salih Eyyubi tarafından Nil üzerinde bulunan El-Rovdah adasında, yani (Bahr-el-Nil)de, konuklaması için yaptırılan kışlada yaşamalarındandır. Bahri hanedanından olan 24 sultandan Kalavun'a kadar olanları kölemen olarak yetişmiş ve üstün yetenekleri ile en üst hükumdarlık mevkiine çıkmışlardır. Fakat Kalavun'dan sonra sultanlar soydan gelir olmaya başlamışlardır. El-Eşref Halil ve Nasır Muhammed bin Kalavun Kalavun'un oğlu; Seyfüddin Ebu Bekir, Alaaddin Küçük, Şihabüddin Ahmed, İmadeddin İsmail, Seyfeddin Şaban, Seyfeddin Hacı, Ebu Maali Hasan ve Seyfeddin Hacı Kalavun'un torunu ve Nasir Muhammed'un oğulları; Selahaddin Muhammed ile Zeyneddin Şaban Kalavun'un torunu ve son Bahri Hanedani mensubu sultanlar Alaeddin Ali ile Zeyneddin Hacı ise Kalavun'un büyük torunlarıdır. Bundan dolayı sultanlar devlet iktidar gücünü kaybetip kısa müddet saltanat yapıp güçlü Memluklu emirlerin kuklaları olmuşlardır. Bahri Hanedanı'ndan Memluklu Sultanları Kahire'de Mukadam Tepesinde bulunan Kahire Kalesi içinde kurulmus olan hem Sultanin resmi evi hem de devletin yüksek bürokrasisinin çalıştığı yer olan Sultanlık Sarayı'nda yaşamışlardır. 1382de Sultan Berkuk'tan başlayarak bu hanedan yerine genellikle Çerkes asıllı memluklu kölemenlerden oluşan Burci Hanedanı gelmiştir. Tarihçe Bahri Hanedanı sultanları * Fransizca Wikipedia Baharites maddesi (Erişme:17.7.2010) * İngilizce Wikipedia Bahri_dynasty maddesi (Erişme:17.7.2010) Ayrıca bakınız * Memluk Sultanlığı * Mısır Memluk sultanlar listesi * Burci Hanedanı Dış bağlantılar * Clot, Andre (2009), L'Égypte des Mamelouks 1250-1517. L'empire des esclaves Paris:Perrin ISBN 978-2-262-03045-2. ** Tür. çev.: Clot, Andre (çev. Turhan Ilgaz) (2005), Kölelerin İmparatorluğu Memlüklerin Mısır'ı, İstanbul:Epsilon Yayınları ISBN 9753317727. * المماليك البحريون/القبجاق (Bahri Memlukluları/ Kıpçaklar) adlı madde (Erişme:3.7.2010) * Bosworth, Clifford Edmund (1967) The new Islamic dynasties: a chronological and genealogical manual Edinburgh:Edinburgh University Press ISBN 978-0-7486-2137-8 Google Books (Erişim:2.7.2010) * Muir, William (2007) The Mameluke or slave dynasty of Egypt, 1260-1517 Piscataway, NJ: Gorgias Press. ISBN 978-1-59333-697-4. (Birinci basım: Smith, Elder 1896) * El-Makrizi (1997), Al Selouk Leme'refatt Dewall al-Melouk, Kahire: Dar al-kotob, . ** İng. çev.: Bohn, Henry G. (çev.), (16969) The Road to Knowledge of the Return of Kings, Chronicles of the Crusades, AMS Press. * El-Makrizi, (1996) al-Mawaiz wa al-'i'tibar bi dhikr al-khitat wa al-'athar, Kahire:Matabat aladab, ISBN 977-241-175X .

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.