Bahriye Nazırlığı

Osmanlı Devletinde Osmanlı Donanmasından sorumlu bakanlığa verilen isimdir. Heyet-i vukelanın yani bakanlar kurulunun oluşturulmasından sonra kaptan-ı derya makamının yerine bu bakanlık açılmıştır. Fakat sonraları kaptanı deryalık tekrar açıldıysada bahriye nazırının altında kalmıştır.

Osmanlı Devletinde Osmanlı Donanmasından sorumlu bakanlığa verilen isimdir. Heyet-i vukelanın yani bakanlar kurulunun oluşturulmasından sonra kaptan-ı derya makamının yerine bu bakanlık açılmıştır. Fakat sonraları kaptanı deryalık tekrar açıldıysada bahriye nazırının altında kalmıştır. 1867-1921 yılları arasında Bahriye Nazırı olarak hizmet veren Osmanlı devlet görevlilerinin listesi Bahriye Nezareti, e-tarih.org: *Hakkı İsmail Paşa 1867 *Mahmud Nedim Paşa 1868 *Ferid Abdülhamid Paşa 1871 *Fosfor Mustafa Paşa 1871 *Semih Paşa 1872 *Moralı İbrahim Paşa 1872 *Ahmed Esat Paşa 1872 *Fosfor Mustafa Paşa (2. defa) 1872 *Namık Paşa 1872 *Hüseyin Avni Paşa 1873 *Hasan Rıza Paşa 1873 *Kayserili Esat Paşa 1875 *Rauf Paşa 1875 *Hasan Rıza Paşa (2. defa) 1875 *Namık Paşa (2. defa) 1875 *Hasan Rıza Paşa (3. defa) 1875 *Lofçalı Derviş Paşa 1876 *Abdülkerim Nadir Paşa 1876 *Kayserili Ahmed Paşa (2. defa) 1876 *Rauf Paşa(2.defa) 1877 *Sait Paşa 1877 *Moralı İbrahim Paşa (2. defa) 1877 *Vesim Paşa (3. defa) 1878 *Rasim Paşa 1879 *Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşa 1881 *Ahmed Ratip Paşa 1882 *Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşa (2. defa)1882 *Celal Bey 1903 *Hasan Rami Paşa 1906 *Arif Hikmet Paşa 1908 *Hüseyin Hüsnü Paşa 1909 *A. Rıza Paşa 1909 *Emin Paşa 1909 *Arif Hikmet Paşa (2. defa) 1909 *Halil Paşa 1910 *Hakkı Paşa (Vekil) 1910 *Mahmud Muhtar Paşa 1910 *Hulusi Salih Paşa 1911 *Mahmud Muhtar Paşa (2. defa) 1912 *Hurşit Paşa 1912 *Çürüksulu Mahmud Paşa 1913 *Cemal Paşa 1914 *Enver Paşa (Cemal Paşa'nın Suriye'de bulunduğu sırada vekil ) *Rauf Bey 1918 *Ali Rıza Paşa (2. defa) 1918 *Şakir Paşa 1919 *Avni Paşa 1919 *Hulusi Salih Paşa (2. defa) 1919 *Mehmet Esat Paşa 1920 *Kara Sait Paşa 1920 *Hamdi Paşa 1920 *Hulusi Salih Paşa (3. defa) 1920 *Ziya Paşa (Vekil) 1921 *Hulusi Salih Paşa (4. defa) 1921

Kaynakça

} }

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.