Bakır(II) Oksit

Xn) Dangerous for the environment (N)

Xn)
Dangerous for the environment (N) | ABİndeks = Not listed | AnaTehlikeler = | NFPA-H = 2 | NFPA-F = 0 | NFPA-R = 1 | NFPA-O = | Rİbareleri = | Sİbareleri = | ParlamaNoktası = Tutuşmaz | PEL = }} | Section8 = }} Bakır(II) oksit ya da küprik oksit (CuO) bakırın daha yüksek oksit formunda olanıdır. Doğada tenorit minerali halinde bulunur. Kimyasal özellikleri İyonik bir yapıya sahip siyah bir katı olan bakır(II) oksit, 1200 °C üzerinde bir miktar oksijen kaybederek erir. Bakır(II) oksit, bakır metalinin hava içersinde ısıtılmasıyla elde edilebilir: : 2 Cu + O2 → 2 CuO Bu reaksiyonda bakır oksit de oluşur. Bu yüzden saf bakır(II) oksit bakır nitrat, bakır hidroksit ya da bakır karbonat’ın ısıtılmasıyla elde edilir: : 2 Cu(NO3)2 → 2 CuO + 4 NO2 + O2 : Cu(OH)2 (s) → CuO (s) + H2O (l) : CuCO3 → CuO + CO2 Bakır(II) oksit bir bazik oksit olduğu için hidroklorik asit, sülfürik asit ya da nitrik asit gibi mineral asitlerde çözünerek ilgili bakır(II) tuzlarını verir: : CuO + 2 HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O : CuO + 2 HCl → CuCl2 + H2O : CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O Derişik alkali çözeltileri ile reaksiyona girerek ilgili kuprat tuzlarını oluşturur: : 2 XOH + CuO + H2O → X2[1] Hidrojen ya da karbon monoksitle metalik bakıra indirgenir: : CuO + H2 → Cu + H2O : CuO + CO → Cu + CO2 Bakır(II) oksitin hazırlanması için bir laboratuvar yöntemi de bakır anot kullanılarak, orta gerilimde sodyum bikarbonat içeren suyun elektrolizine dayanır. Elde edilen bakır hidroksit, bazik bakır karbonat ve bakır karbonat karışımı toplanır ve ısıtılarak bakır(II) oksit elde edilir. Kristal yapısı Monoklinik kristal sistemine ait olan bakır(II) oksitin kristalografik nokta grubu 2/m ya da C2h’dır. Birim hücresinin uzay grubu C2/c ve örgü parametreleri a = 4.6837(5), b = 3.4226(5), c = 5.1288(6), α = 90°, β = 99.54(1)°, γ = 90° ‘dir. Bakır atomu, yaklaşık bir kare düzlem konfigürasyonu konumunda 4 oksijen atomu tarafından koordine edilmektedir. Sağlığa etkisi Bakır(II) oksit tahriş edici bir maddedir. Ayrıca, endokrin ve merkezi sinir sisteminde hasara neden olabilir. Gözler ya da cilde teması tahrişe neden olabilir. Küprik oksit tozunu yutmak metalik bir tat, mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı ile sonuçlanabilir. Daha ağır hallerde, mavi-yeşil renkli kusma, siyahımsı katran gibi ishal, sarılık ve karaciğer büyümesi olabilir. Kan hücrelerinin yırtılması sonucu dolaşım kollapsı ve şok oluşur. Soluma, septum ve akciğerlerin zarar görmesine yol açabilir. Bakır(II) oksit tozunun eritilmesi sırasında dumanın solunması grip benzeri belirtiler oluşturan metal dumanı ateşi denilen bir hastalığa yol açabilir. Bakır (II) oksit , Wilson hastalığı olan kişilerin bir kısmında bakır biriktiği için zehirliliğe yol açabilir. Bakır (II) oksit tozunun boşaltılması veya aktarılması iyi havalandırılmış bir ortamda yapılmalı ve cilt veya gözlerle temasını önlemek için gerekli güvenlik tedbirleri alınmalıdır. Bununla birlikte bakır sinir sistemi, bağışıklık sistemi, kalp ve ciltte dahil olmak üzere kılcal damarların oluşumu gibi pek çok dokunun normal işlevi için gerekli bir iz element olmasının yanında vücut tarafından çok iyi metabolize edilir. Bakır(II) oksit vitamin takviyelerinde ve reçetesiz satılan ilaçlarda güvenli bir bakır kaynağı olarak kullanılmaktadır. Küprik oksit ayrıca, kozmetik ve antimikrobiyal özelliklerinden dolayı yastık kılıfı ve çorap gibi tüketim ürünlerinde de kullanılmaktadır. Bakıra bağlı cilt hassasiyet riski son derece minimum sayılır. Kullanımı Küprik oksit, seramik alanında kırmızı, mavi ve yeşil (ve bazen pembe, gri ya da siyah) sırları üretmek için bir pigment olarak kullanılır. Aynı zamanda rayon yapmak için kullanılan kupramonyum hidroksit çözeltisi yapmak için de kullanılır. Bazen hayvanlardaki bakır eksikliğine karşı diyet takviyesi olarak da kullanılır. Bakır(II) oksit 1.2 eV gibi dar bir enerji aralığına sahip olduğundan p tipi yarı iletken olarak uygulama olanağı bulmuştur. Optik malzemeleri parlatmak için kullanılan bir aşındırıcıdır. Küprik oksit kuru pilleri üretmek için kullanılabilir. Ayrıca anot olarak lityum ve elektrolit olarak dioksalanla karıştırılmış lityum perklorat kullanılan ıslak hücreli pillerde katot olarak küprik oksit kullanılmaktadır. Bakır(II) oksit diğer bakır tuzlarının üretimi için kullanılabilir. Bakır alaşımlarıyla kaynak yapıldığında da kullanılmaktadır. Bakır(II) oksitin başka bir kullanımı da termit yer alan demir oksitin yerine kullanılmasıdır. Termit reaksiyonundan yangın çıkarmaktan düşük patlayıcı olarak kullanmaya kadar değişik alanlarda faydalanılmaktadır.

Atık maddelerin yok edilmesinde kullanımı

Küprik oksit siyanür, hidrokarbonlar, halojenleştirilmiş hidrokarbonlar ve dioksinler gibi tehlikeli maddelerin oksidasyon yoluyla ve güvenle yok edilmesi için kullanılabilir. Aşağıdaki denklemler sırasıyla fenol ve pentaklorofenolün bakır oksit yardımıyla ayrışmasını göstermektedir: : C6H5OH + 14CuO → 6CO2 + 3H2O + 14Cu : C6Cl5OH + 2H2O + 9CuO → 6CO2 + 5HCl + 9Cu Ayrıca bakınız *Bakır oksit *Patina

Yararlanılan kaynaklar

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Bakır(II) Oksit ilgili konular

 • Oksit

  Oksit Oksijen ve diğer bir elementten meydana gelmiş herhangi bir bileşik. Ekseriya bir önek oksijen atomlarının sayısını belirtmede kullanı
 • Nitrik oksit

  Azot oksit ya da azot monoksit, kimyasal formülü NO olan bir bileşiktir. Bu gaz, -insanlar da dahil olmak üzere- memelilerin vücutlarında öneml
 • II

 • Boyar maddeler

  Madenî boyalar, birçok madenlerin türlü karışımları ile meydana gelen boyar maddelerdir. Bunlar, başlıca beyaz, sarı ...
 • Civa Piller

  Civalı piller, tıpta ve elektronikte bir çok uygulama alanı bulurlar. Pil,çelikten yapılmış silindir şeklinde katot görevi gören bir
 • Elektrokromizm

  Elektrokromizm elektrokromik özellik ihtiva eden bir malzemenin bir elektrik potansiyeli çevrimi(örn.-1.5/1.5 aralığında gidip gelmek) uygulamas
 • Azot oksit

  Azot oksit ya da azot monoksit, kimyasal formülü NO olan bir bileşiktir. Bu gaz, -insanlar da dahil olmak üzere- memelilerin vücutlarında öneml
 • Bakır(II) oksit

  Xn) Dangerous for the environment (N)
 • Bakır oksit

  Bakır oksit deyimi genel bir ifade tarzı olup aşağıdaki oksitlerden herhangi birini ifade edebilir: