Baki (1526-1600) Divan şiirinin büyük üstadı. Asıl adı Mahmud Abdülbaki’dir. Hem şair, hem de alimdir. İstanbul’da 1526 yılında doğdu. Babası Fatih Camii müezzinlerindendi. Oğlunu küçük yaşta sanatkar yapmak düşüncesiyle saraç çıraklığına verdi. Fakat Baki yaratılışı icabı ilme düşkün olduğundan tahsile başladı. Uzun yıllar zamanın büyük medreselerinde, devrin en ileri gelen hocalarından ders gördü. Tahsilini tamamladıktan sonra ilk olarak 1563 yılında Silivri’deki Piri Paşa Medresesi müd...

BAKI (türkçe) anlamı
1. sürekli
2. kalıcı
3. daimi
bir şeyden artan (miktar).
BAKI (türkçe) anlamı
4. Sürekli:
Dünyada zaten ne bakiydi?- Ö. Seyfettin.
5. 2. anlamı Bir şeyden artan (miktar).
3. anlamı Öteki:
Kale kapısından yalnız birini açık bırakarak bakilerini örmeye başlamışlardı.- O. S. Orhon.
BAKI (türkçe) anlamı
6. (Arapça) Erkek ismi 1. Allah'ın isimlerindendir. Genellikle abd takısı alarak kullanılır
7. (bkz. Abdülbaki). Kalıcı
8. sürekli
9. devamlı. Varlığının sonu olmayan. Ölümsüz. 2. Artan
10. kalan
11. geriye kalan. 3. Korunmuş. Baki - Ünlü Türk şairlerinden olup asıl adı Abdül­baki Mahmud'dur.
BAKI (türkçe) ingilizcesi
1. [Baki] adj. permanent
2. enduring
3. eternal
BAKI (türkçe) almancası
1. bleibend
2. dauernd
3. übrigbleibend

Baki hakkında bilgiler

Baki (1526-1600) Divan şiirinin büyük üstadı. Asıl adı Mahmud Abdülbaki’dir. Hem şair, hem de alimdir. İstanbul’da 1526 yılında doğdu. Babası Fatih Camii müezzinlerindendi. Oğlunu küçük yaşta sanatkar yapmak düşüncesiyle saraç çıraklığına verdi. Fakat Baki yaratılışı icabı ilme düşkün olduğundan tahsile başladı. Uzun yıllar zamanın büyük medreselerinde, devrin en ileri gelen hocalarından ders gördü. Tahsilini tamamladıktan sonra ilk olarak 1563 yılında Silivri’deki Piri Paşa Medresesi müderrisliğine getirildi. Sonra sırayla, Murad Paşa, Eyyub, Sahn ve Süleymaniye medreselerinde müderrislik yaptı. Selim-i Kadim Medresesi müderrisliğinden sonra, Mekke kadılığı, Anadolu ve Rumeli kazaskerliği görevlerinde bulundu.

Kendi divanında yer alan bir minyatüre göre şair Baki. Divan-ı Baki» Seyit Ali el-Bursavi tarafından kopya edilmiştir (XVI. yy.). Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İstanbul.

Türk divan edebiyatının büyük şairlerinden biridir. Kanuni Sultan Süleyman devrinde İstanbul'da doğdu. Asıl adı Abdülbaki Mahmut'tur. Babası Fatih Camii müezzinlerinden Mehmet Efendi'dir. Babası onu saraç çıraklığına verdi. Ama Baki bu işte çok kalmadan medreseye girerek okumağa başladı. Yirmi yaşına gelmeden İstanbul'un çok beğenilen genç şairlerinden biri olarak ün yaptı. "Doğu Seferi'nden dönüşünde Kanuni'ye sunduğu bir kaside ile onun ilgisini çekti (1554).

Şeyhülislam olmak istedi ama bu isteğine ulaşamadan öldü. «Şairler Sultanı» diye anılan Baki'nin cenazesine bütün devlet büyükleri, tanınmış adamlar katıldı. Şeyhülislam Sunullah Efendi'nin, musalla taşında şairin tabutunun önünde onun şu dizelerini söylediği anlatılır:

"Kadrini sengi musallada bilüp ey Baki Durup el bağlayalar karşında yaran sal saf" (Ey Baki! Dostların senin değerini [1] musalla taşında anladılar ve karşında sıra sıra el bağladılar).

SANATI VE KİŞİLİĞİ

Baki zevke ve eğlenceye düşkün olmasına rağmen ölçülü ve hesaplı bir hayat yaşadı. Yükselmek tutkusuyla büyüklere yaranmak için elinden geleni yaptı. Ama Kanuni'nin ölümüne yazdığı mersiye, onun hükümdara duyduğu gerçek saygı ve bağlılığı ispatladı. İçtenliği, ifade ve ahenk güzelliği ile bu mersiye divan edebiyatının şaheserlerinden sayılır. Divan'ında bulunan bir dizesinde «Şairler Sultanı» diye tanınmış olmasını kastederek «bu devirde söz ülkesinin padişahı benim» diyen, kaside ve gazel yazmanın kendisine özgü olduğunu söyleyen bu övüngen ve gururlu şairin övünmelerinden biri de şöyledir:

"Meddah olalı çeşm-i gazalanına Baki öğrendi gazel tarzını Rumun şuarası" (Baki onun ahu gözlerini övmeğe, onlar için şiir yazmağa başlayalı beri, Osmanlı şairleri gazelin ne olduğunu, nasıl yazılacağını öğrendiler).

Eserleri

En büyük eseri Divan'ıdır. Divan'ından başka Fedail-i Mekke, Hadis-i Erbain (Hazret-i Halid bin Zeyd’in bildirdiği hadis-i şerifler), Fedail-i Cihad, Mealim-ül Yakin (Mevahib-i Ledünniyye tercümesidir) adlarıyla Arapçadan çevrilmiş eserleri vardır.

Gazel

Ferman-ı aşka can iledir inkıyadımız Hükm-i kazaya zerre kadar yok inadımız

Baş eğmezüz edaniye dünya-yı dun için Allahadır tevekkülümüz, i’timadımız

Biz mütteka-yı zerkeş-i caha dayanmazuz Hakk’ın kemal-i lutfunadır istinadımız

Minnet Hudaya, devlet-i dünya fena bulur Baki kalır sahife-i alemde adımız
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Ebru Baki

1975, İstanbul doğumlu. Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunu. 2000 yılından beri, CNN TÜRK’te ekonomi muhabiri olarak görev yapıyor.

Muhammed Baki Billah

Muhammed Baki Billah evliyanın büyüklerinden. 1563 (H. 971) senesinde Kabil'de doğdu. İnsanları Hakka davet eden, doğru yolu göstererek saadete kavuşturan ve kendilerine silsile-i aliyye denilen büyük alim ve velilerin yirmi ikincisidir. İmam-ı Rabbani Ahmed-i Faruki Serhendi ...

Baki (din)

Bâkî, (Arapça: الباقي) İslam'da bir kavram olan ve Kur'an'da geçen Allah'ın 99 adından biridir.

Baki Adam

1962 yılında Denizli`nin Tavas İlçesine bağlı Balkıca Köyü`nde doğdu. İlk öğrenimini köyde, orta öğrenimini 1975-1982 yılları arasında Denizli İmam Hatip Lisesi`nde tamamladıktan sonra1987`de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi`ni bitirdi. 1987 yılında Dinler Tarihi`nde ...

Baki Murat Top

Baki Murat Top (1 Aralık 1962, Hınıs, Erzurum), Karikatür Sanatçısı

Baki Davrak

Oyuncu

Baki Süha Ediboğlu

Baki Süha Ediboğlu, (d. 1915 – ö. 15 Eylül 1972) Türk şair ve yazar.