Baki (şair)

Bâkî (1526 - 1600), Asıl adı Mahmud Abdülbâkî olan Divan edebiyatı şâiridir. Sultanüş'şuâra (Şairler sultanı) olarak anılmış, Türk edebiyatının en önemli isimleri arasında yer almıştır.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Baki (şair) ilgili konular

 • Mersiye

  Bir ölünün ardından duyulan üzüntü ve acıyı anlatmak, ölen kişiyi övmek amacıyla kalema alınan düzyazı ya da şiirdir. Kutsal günlerd
 • Baki

  Baki (1526-1600) Divan şiirinin büyük üstadı. Asıl adı Mahmud Abdülbaki’dir. Hem şair, hem de alimdir. İstanbul’da 1526 yılında doğdu
 • Hayali

  Hayali on altıncı yüzyıl divan şairi. Kanuni Sultan Süleyman Han devrinde şöhrete erişerek padişahın teveccüh ve iltifatını kazanan şai
 • İsa Mesihi

  Türk şairi (Priştine 1410 '-İstanbul 1513). İstanbul bir süre medresede öğrenim gördü. Bir ara sipahi oldu. Hadım Ali Paşanın divan kâti
 • Ebüssuud Efendi

  Ebüssuud Efendi 16. yüzyılın meşhur Osmanlı alimlerinden. On üçüncü Osmanlı şeyhülislamıdır.
 • Bâki (şair)

  Bâkî (1526 - 1600), Asıl adı Mahmud Abdülbâkî olan Divan edebiyatı şâiridir. Sultanüş'şuâra (Şairler sultanı) olarak anılmış, Türk
 • Mersiye-i Hazret-i Süleyman Han

  Mersiye-i Hazret-i Süleyman Han Bakî`nin I. Süleyman`ın ölümü üzerine yazmış olduğu mersiye formundaki yapıtıdır. Şekil, dil ve arûzu
 • İbn-i Kemal

  Kemalpaşaoğlu Şemsettin Ahmet, bilgin, şair, tarihçi, hukukçu, lügatçı, düşünür ve Şeyhülislam.
 • Sâmî

  16.yyda yaşamış,Kanuni dönemi divan şairlerindendir. Mersiyeleri ile ün yapmıştır.
 • Taşlıcalı Yahya Bey

  Taşlıcalı Yahya Bey, 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşamış divan edebiyatı şairidir.
Baki (şair)
Baki (şair)