Canlıda ya da laboratuvar ortamında, ortamdaki tüm bakterileri öldüren her tür fiziksel ya da kimyasal etken.
Uygun ortamda, belli sürede, varolan mikroorganizma sayısında azalmaya yol açan antibiyotik, bakterisid antibiyotik adını alır.

Bakterisit

Bakterisit ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Bakterisid

İlgili konuları ara

Yanıtlar