1970 yılında kurulan Balıkesir Ortaokulu ve Karesi Ortaokulu`nun 1998 yılında birleşmesinden doğmuş olan Balıkesir-Karesi İlköğretim Okulu, Balıkesir`in

Balıkesir Karesi İlköğretim Okulu

Balıkesir merkezde bulunan bir ilköğretim okulu.

Tarihçe

1970 yılında kurulan Balıkesir Ortaokulu ve Karesi Ortaokulu`nun 1998 yılında birleşmesinden doğmuş olan Balıkesir-Karesi İlköğretim Okulu, Balıkesir`in en köklü ilköğretim okullarından biridir.

Balıkesir Ortaokulu ile Karesi Ortaokulu 1970 yılları ile 1998 yılları arasında her konuda birbiriyle sürekli rekabet içinde olan iki komşu okuldu. 1998 yılında ilköğretimin sekiz yıla çıkartılmasıyla iki ortaokul birleştirilerek ilköğretim okulu haline geldi.

Daha sonra bu okullara yakın olan Dumlupınar İlkokulu ve Hacıilbey İlkokulu`da Balıkesir-Karesi İlköğretim Okulu çatısı altında biraraya geldi.

Balıkesir Ortaokulu ve Karesi Ortaokulu Balıkesir Lisesi`nin birer parçasıdır ve aynı kökten gelmektedir.

Balıkesir Ortaokulu Tarihçesi

Balıkesir Lisesi`nin orta kısmını teşkil eden bu kurum Celalzade Hanı`nda 1884 yılında Balıkesir Rüştiyesi adı altında öğretime başlamıştır. Daha sonra, Belediye Binasının bulunduğu yerdeki Giritli Mehmet Paşa Konağında öğretime davam eden okul, 1885 yılında Behçet Paşa Köşkü Bahçesinde inşa edilen , halen Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin öğretim yaptığı tarihi Lise Binasına nakledilmiştir. 1913 Nisanında Selanik Sultanisi, idare heyeti öğretim kadrosu ve öğrencileriyle birlikte okula nakledilmiş, Balıkesir Sultanisi adı altında 1922 yılına kadar devam etmiştir.

Balıkesir Sultanisi, 1931 yılında okul bahçesindeki başka bir binada 9. sınıf ile yeniden öğretime başlamıştır. 1932-33 yılında halen Eğitim Fakültesi olarak Necatibey Öğretmen Okulu`na nakledilmiş, 1936 yılında tekrar eski binasına geçmiştir. Bir süre Mutasarrıf Konağı olarak yapılan, sonradan Doğumevi olarak kullanılan binada da öğretim yapmıştır. 15.12.1970 tarihinde liseden ayrılan okul, Oruçgazi Ortaokulu adında halen Mühendislik Bilimleri Fakültesi olan binada öğretime devam etmiştir.

1970 yılında Balıkesir Lisesinden ayrılarak Oruçgazi Ortaokulu adında bağımsız ortaokul olmuştur.

1885`te yapılan binasının tehlike arz ettiği gerekçesiyle 21.03.1974 tarihinde tahliye edilmiş, Alişuuri İlkokulu Merkez olmak üzere Ece Amca ve Dumlupınar İlkokulları`nda 1974-75 Öğretim Yılı sonuna kadar öğretimini sürdürmüştür. Balıkesir Ortaokulu binasının (C Blok) temeli 20.04.1974`te Vali Niyazi AKI tarafından atılmıştır. 20 derslik, 1 laboratuvar, 1 kütüphane, 4 kişilik idare odası bulunan 3 katlı bina da 13.10.1975 tarihinden beri eğitim ve öğretim devam etmektedir.

Açıldığından bugüne kadar binlerce mezun veren okul, 1984 yılında 100. yılını tamamlamıştır. Balıkesir Ortaokulu ve Karesi Ortaokulu 1997-98 Öğretim Yılında birleşerek Balıkesir Karesi İlköğretim Okulu adını almıştır. Bu ad altında eğitim ve öğretime devam etmektedir.

Karesi Ortaokulu Tarihçesi

Balıkesir Lisesi orta birinci sınıflardan 10 şube yer darlığı sebebiyle 1968-1969 öğretim yılında Balıkesir Ticaret Lisesinde öğretim yapmıştır. Ticaret Lisesinde öğretim yapan bu 10 sınıfın öğretim yılı sonunda bağımsız bir okul durumuna getirileceği dönemin Milli Eğitim Müdürü tarafından benimsenmiş ve okul için bir isim tespiti yapılması istenmiştir.

Bunun üzerine isim tespiti çalışmalarına geçilmiştir. Balıkesir tarihinde önemli bir yeri olan ve halen Balıkesir`de yaygın bir isim olarak kullanılan Karesi Beyliği esas olarak alınmıştır. Karesi ismi benimsenmiş, okul 1969-1970 öğretim yılında Balıkesir Lisesinden ayrılarak KARESİ ORTAOKULU adıyla bağımsız olarak faaliyetini sürdürmüştür.

Okul 6 yıl Ticaret Lisesinde öğretim yapmıştır. Ancak burada baş gösteren yer darlığı sebebiyle 1975-1976 öğretim yılında 1. sınıflar Alişuuri İlkokulunda 2. ve 3. sınıflar ise Ticaret Lisesinde öğretimini sürdürmüştür.1976-1977 öğretim yılında 1. sınıflar Alişuuri, 2. sınıflar Dumlupınar İlkokulunda 3. sınıflar da Balıkesir Lisesinde öğretimlerini sürdürmek zorunda kalmışlardır.

Orta Öğretim Genel Müdürlüğünün 1 Nisan 1977 tarihli yazısıyla bugünkü bina (A ve B Blok)okulumuza tahsis edilmiştir. Böylece 1977-1978 ders yılından itibaren okulumuz ilk defa kendisine ait binada faaliyetini sürdürmeye başlamıştır.

Hacıilbey İlkokulu Tarihçesi

Okulun bulunduğu saha 1892 yılına kadar belediyeye ait boş bir arsa idi. Mutasarrıf Sarim Bey, kısmen Belediye kısmen de Maarif Komisyonu ve halkında yardımı ile GARİPLER (GUREBA) HASTANESİ olarak yaptırmıştır. İnşaat`ı 1894 yılında tamamlanmıştır.

1313 (1897) yılında vuku bulan büyük Balıkesir Zelzelesi`nde burada pek çok yaralı ve hasta tedavi edilmiştir. Hastane Bahçesinde inşa edilen barakalarda İstanbul`dan gelen Sağlık Yardım Kurulu tarafından 100`lerce yaralı felaketzede vatandaş tedavi edilmiştir. 1913 yılına kadar hastane olarak kullanılan bu binanın 3. katı inşaatı da yapıldıktan sonra HACI İLBEY NUMUNE OKULU olmuştur.

Daha sonraları sırası ile Kız Öğretmen Okulu ve bir müddet Mithat Paşa İlkokulu olarak hizmet etmiştir. 1936 yılında tekrar HACI İLBEY İLKOKULU olmuştur.

Okul 1980 yılında tekrar büyük onarım görerek taban ve merdivenlerine beton dökülerek sağlamlaştırılmıştır.

1997 yılına kadar Hacı İlbey İlkokulu Okulu adıyla eğitim öğretime devam etmiştir. Bu semtte öğrenci sayısı düşmesi nedeniyle 2001-2002 Öğretim Yılı başında Balıkesir Karesi İlköğretim Okulu`na bütün personeli ve öğrencisi ile nakledilmiştir. Aynı binada Hacı İlbey Ticaret Meslek Lisesi eğitim ve öğretime başlamıştır. Bu bina 2002-2003 öğretim yılı başından itibaren Halk Eğitim Merkezi olarak kullanılmaktadır.

Dumlupınar İlkokulu Tarihçesi

Balıkesir`de Çakıroğlu adı ile anılan bir şahsa ait olan bina 1305 (1889) tarihinde adı geçen şahıs tarafından ev olarak yapılmıştır. Vatan aleyhinde gizli çalışmalardan dolayı yurt dışı edilen Çakıroğlu`nun bu evi Milli Emlak`a kalmıştır.

Bu bina Balıkesir`de ikinci defa faaliyete geçen Erkek Öğretmen Okulu`na verilmiştir. Fakat bu okula yeterli gelmediğinden bina boşaltılarak o vakit yeni kurulan Şehir Yatılı Okulu`na verilmiş uzun yıllar kimsesiz, yardıma muhtaç yüzlerce öğrenci eğitim öğretim yapmıştır. Şehir Yatılı Okulu`nun kapanması üzerine 1928`de il merkezinde açılan Dumlupınar İlkokulu ilk olarak bu binada faaliyete geçmiş, 3 sınıfla öğretime devam ederken kısa bir süre için Akşam Sanat Okulu`na bırakılmıştır. Bu okulun Kız Enstitüsü`ne nakli üzerine yine Dumlupınar İlkokuluna teslim edilen bina 1943 yılı başından itibaren 5 sınıflı olarak tekrar öğretime başlamıştır.

İl Genel Meclisi 1952 yılında 2000 Lira gibi sembolik bir bedelle Milli Emlak`tan Özel Saymanlığa satın alınmıştır. 1967 yılına kadar beş sınıflı olarak eğitim ve öğretime devam eden bina çevrenin ihtiyacını karşılamadığı ve köhne hali geldiği göz önüne alınarak terk edilmiş ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü`ne bırakılmıştır.

Yıkılan eski Ticaret Lisesi`nin arsasına yapılan 10 sınıflı yeni binaya 18 Mart 1967 tarihinde geçilmiş ve o günden itibaren ayrı binasında öğretime başlamıştır.1997-1998 Eğitim ve Öğretim Yılında yurt genelinde sekiz yıllık kesintisiz eğitime geçilmesi ile okul ilköğretim okulu kapsamına alınmıştır. 2002-2003 öğretim yılında öğrenci sayısındaki ciddi azalma nedeniyle personeli ve öğrencisiyle birlikte Balıkesir Karesi İlköğretim Okulu`na nakledilmiştir. Şu anda aynı binada Ticaret Meslek Lisesi eğitim öğretim yapmaktadır.

Yerleşke

Balıkesir-Karesi İlköğretim Okulu üç ana binadan ve orta büyüklükte bahçelerden oluşmaktadır. Eski Karesi Ortaokulu binası A-B Blok, Eski Balıkesir Ortaokulu ise C Blok olarak adlandırılmaktadır ve Balıkesir Aygören Mahallesi`ndedir.Okulun yakınlarında Balıkesir Altıeylül İlköğretim Okulu bulunmaktadır.

Web Sitesihttp://karesi.meb.k12.tr/

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar