Balıkesir Saat Kulesi, Balıkesir'de, Belediye Parkı içerisinde yer alan yamaç üzerinde inşa edilmiş olan eserdir.

Balıkesir Saat Kulesi

Balıkesir Saat Kulesi, Balıkesir'de, Belediye Parkı içerisinde yer alan yamaç üzerinde inşa edilmiş olan eserdir. == Tarihi == Kulenin giriş kapısı üzerinde yer alan kitabeye göre 1827 (h. 1243) yılında Silistre Valisi Girit-i Zade Mehmet Paşa tarafından 5 katlı olarak yaptırılmıştır. Eser yapı itibariyle Galata Kulesi’ne benzetilmektedir. Saat Kulesi 1897 yılında meydana gelen bir depremde yıkılmıştır. Yıkılan kule mutasarrıf Ömer Ali Bey tarafından 1901 yılında yeniden yaptırılmıştır. 1962 yılında ise kitabesi onarımdan geçmiştir.

Mimari Özellikler

5 katlı olarak inşaa edilen kule 20 metre yüksekliğindedir. Hüdavendigar salnamesinde (h.1325) ve Ircıca’nın arşivindeki fotoğraflarla bugünkü inşa edilen kule arasında hiç bir fark bulunmaması, kulenin aslına uygun bir şekilde modernize edildiğini göstermektedir.

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar