bal arısı

Türleri*''Apis dorsata'' - Dev bal arısı*''Apis florea'' - Küçük bal arısı*''Apis indica'' - Doğu bal arısı*''Apis mellifera'' - Bal arısı (Evcil bal arısı)Bal arısı (''Apis mellifera'') 1,2 cm uzunluğundadır. Baş ve göğüs bölümü az çok kıllıdır ve genellikle sarı tonlardaki rengi soydan soya değişir.

Bal arısı

Türleri

*Apis dorsata - Dev bal arısı
  • Apis florea - Küçük bal arısı
  • Apis indica - Doğu bal arısı
  • Apis mellifera - Bal arısı (Evcil bal arısı)


Bal arısı (Apis mellifera) 1,2 cm uzunluğundadır. Baş ve göğüs bölümü az çok kıllıdır ve genellikle sarı tonlardaki rengi soydan soya değişir. İki büyük bileşik göz, ve üç basit göz, başın tepesinde yer alır. Koku alıcı iki duyarlı anten de keskin görme duyusuna yardımcı olur.

Bal arıları toplu halde yaşayan canlılardır ve kovanda yaşamın devamlılığını sağlamak için hep birlikte çalışırlar.

Bir kovanda işçi arılar, anaarı ve erkek arılar bulunur. İşçi arılar kovandaki bütün işleri üstlenmişlerdir ve büyüdükleri hücreden çıktıkları andan itibaren gelişimleri ile orantılı olarak kovan içindeki görevleri de değişir. İşçi arılar yaşamları boyunca kovan içindeki her türlü işle ilgilenmiş olurlar. İlk üç günleri kovan temizleyicisi olarak geçer.

İşçi arıların ve anaarıların iğnesi olduğu halde bal yapmayan erkek arılar iğnesizdir. Erkek arıların spermiyle döllenen anaarı yumurtalarının gelişmesiyle dişi arılar, işçilerin yumurtalarından ise erkek arılar oluşur. Anaarı yumurtadan çıktığında öbür dişilerden bir farkı yoktur; ancak aralarından seçilip, işçi arıların tükürük bezlerince salgılanan arısütüyle beslendikten sonra anaarı haline gelir.

İşçi Arılar

Kovan temizliği arıların ve larvaların sağlığı açısından çok önemlidir. Arılar kovanda gereksiz gördükleri herşeyi dışarı taşırlar, taşıyamayacakları kadar büyük olan ve kovana dışarıdan giren böcekleri de öldürürler ve bir maddeyle kaplayarak bir nevi mumyalama işlemi yaparlar. Ayrıca arılar bu işlemde "propolis"i kullanırlar. Propolisin özelliği, içinde bakteri barınamamasıdır. Yani mumyalama işi için ideal bir maddedir.

Arılar 3. günden sonraki bir hafta boyunca ise adeta dadılık yaparlar. Vücutlarındaki bazı salgı bezlerinin harekete geçmesi üzerine, larvaların bakımı işine yönelirler. Larvaların bütün bakımıyla 3 ila 10 günlük arılar ilgilenirler. Larvaların kimini arı sütüyle, kimini de bal ve çiçek tozu karışımıyla beslerler.

10. gününden itibaren işçilerin karnındaki balmumu bezleri gelişmeye başlar ve balmumu yapacak hale gelirler. İşçi arılar artık balmumuyla petek inşa eden inşaat işçileridirler.

Arılar 10 gün boyunca petek üretimine devam ederler. Ama doğumlarının 20. gününde yine görev değiştirirler. Bu kez kovan girişinde gardiyanlık yaparlar. Arıların vücudunda yine bir değişim olur ve iğne bezleri zehir üretmeye başlar ve gardiyan olan arılar kovan kapısında nöbet tutarak davetsiz misafirlerin içeri girmesini engellerler.

Dış görünüş olarak arılar birbirlerine çok benzerler. Bu benzerliğe rağmen kovana giren herhangi bir yabancı arı tanınır ve kovandan dışarı atılır ya da öldürülür. Her kovanda kraliçenin salgıladığı kimyasal bir madde vardır ve bu madde kovandaki bütün arılar tarafından bilinir. Ayrıca kovandaki bütün arılar da bu maddeyi kraliçeden alırlar yani kraliçe ile aynı kokuya sahip olurlar. İşte bu madde sayesinde aynı kolonideki bütün bireyler birbirlerini kolaylıkla tanırlar.

Arılar toplam altı haftalık hayatlarının kalan bölümünde çiçekleri araştıran birer balözü toplayıcısı olurlar.

İşçi arılar kovandaki bütün bu işleri yaparken kraliçe arıya düşen görev sadece üremektir. Kraliçe arı bütün ömrü boyunca hiç durmadan yumurtlar, ve bütün ihtiyaçları işçi arılar tarafından karşılanır.

Anaarılar 16 günde, işçiler üç haftada, erkek arılar ise işçilerden günlerce sonra erişkin dumuna gelebilir. Daha sonra erişkin anaarılar, içlerinden yalnızca bir tanesi kovanda kalıncaya değin kıyasıya dövüşürler. Bu yeni anaarı kovanın eski anaarısına saldırır.; o da yeni bir koloni kurmak üzere bir sürüyle birlikte kovanı terk eder.

Kaynak

http://tr.wikipedia.org/wiki/Bal_ar%C4%B1s%C4%B1

Bal Arısı (Kamuran Akkor) sözleri

Kamuran Akkor tarafından albümünde söylenen Bal Arısı adlı şarkının sözleri.

Bal arısı çiçek çiçek dolaştı
Gül ve lale demedi hep koklaştı
Bal arısı çiçekten çiçeğe dolaştı
Bal arısı güldü geçti oynaştı

Hep geçti aylar ve mevsimler
Kandı ona bütün çiçekler
Soldu menekşelerle sümbüller
Yine "uslanmadı" dediler

Hep geçti aylar ve mevsimler
Unutuldu vaatler sözler
Yaşla doldu o güzel sözler
Yine "uslanmadı" dediler

Bal arısı çiçek çiçek dolaştı
Bal arısı kalbiyle çok savaştı
Bal arısı çiçekten çiçeğe dolaştı
Hep kalbinin sahibini aradı

Yanıtlar