Balaklava Savaşı

Kırım Savaşı sırasında Ruslar ile Kırım'ın Akyar (Sivastopol) şehrini kuşatan Türk-İngiliz-Fransız ittifak kuvvetleri arasındaki savaştır (25 Ekim 1854). Müttefiklerin genel karargahı Balaklava’yı geri almak için saldırıya geçen general Liprandi komutasındaki Rus kuvvetleri, ileri mevzilerde bulunan Rüstem Paşa komutasındaki Türk birliklerini geri çekilmek zorunda bıraktılar.

Kırım Savaşı sırasında Ruslar ile Kırım'ın Akyar (Sivastopol) şehrini kuşatan Türk-İngiliz-Fransız ittifak kuvvetleri arasındaki savaştır (25 Ekim 1854). Müttefiklerin genel karargahı Balaklava’yı geri almak için saldırıya geçen general Liprandi komutasındaki Rus kuvvetleri, ileri mevzilerde bulunan Rüstem Paşa komutasındaki Türk birliklerini geri çekilmek zorunda bıraktılar. Lord Cardian’ın hafif süvari tugayı ve general d’Allonville’in Afrika avcılarının karşı saldırısıyla geri atıldılar.

Balaklava savaşı sırasında bir Rus topçu taburuna karşı gerçekleştirilen ve fiyaskoyla sonuçlanan Hafif Süvari alayının saldırısı "Hafif Süvari Alayının Hücumu - Charge of The Light Brigade" ismiyle Tennyson tarafından şiirleştirilmiştir. 1881'de Rudyard Kipling eleştiri niteliğindeki "The Last of the Light Brigade" şiirini yazmıştır. Tennyson'un şiirinin ilk kıtası şöyledir:

Hafif Süvari Alayının Hücumu

Yarım fersah, yarım fersah yarım fersah ötede Hepsi ölümün vadisinde, Sürdü atlarını altıyüzü de "İleri! süvari alayı, Atılın toplara" dedi Ölümün vadisine Sürdü atlarını altıyüzü de

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Balaklava Savaşı
Balaklava Savaşı