balinalar

Balinalar (``Cetacea``), memeli hayvanlar sınıfının balinalar, yunuslar ve domuz balıklarını içeren bir takımıdır.

BALINALAR (türkçe) anlamı
1. örnek hayvanı balina olan
kutup denizlerinde yaşayan memeli hayvanlar familyası.
BALINALAR (türkçe) anlamı
2. Örnek hayvanı balina olan
3. kutup denizlerinde yaşayan memeli hayvanlar familyası.
BALINALAR (türkçe) ingilizcesi
1. [balina]n. whale
2. very large sea mammal with an air spout on the top of the head,

Balinalar hakkında detaylı bilgi

{{Taksonomi | Ad = Balinalar | Bilimsel ad = Cetacea | İlgili takson = Takım | İlgili otorite = Brisson, 1762 | Resim = Sanc0602.jpg | Resim altı = Kambur balinalar | Üst alem = Eukarya | Alem = Animalia | Şube = Chordata | Sınıf = Mammalia | Ek başlık = Alt takım | Ek metin = &nbsp;a–ª Archaeoceti (soyu tükenmiş)&nbsp;a–ª Mysticeti&nbsp;a–ª Odontoceti<center>`` (Sınıflandırmanın familyalardan itibaren olan basamakları için metne bakınız).``</center> }}Balinalar (``Cetacea``), memeli hayvanlar sınıfının balinalar, yunuslar ve domuz balıklarını içeren bir takımıdır.

Arktik denizlerde yaşayan en iri ve büyük memeli hayvan. 60 fil veya 350 sığır rahatlıkla içine sığabilir. Ağzını açtığında bir kayıkla tayfalarını rahatlıkla yutabilir. Memeli olup, akciğer solunumu yapmasına rağmen vücudu balığı andırır. Ön üyeleri kürek şeklindedir. Arka üyeleri ise gelişmemiştir. Sert, kılsız ve kaygan derisinin altında 45 cm kalınlıkta bir yağ tabakasına sahiptir. Kemikleri süngerimsi olup, içleri yağla doludur. Balıkların tersine olarak kuyruk yüzgeci yatay ve kemiksizdir. Tuzlu sudan etkilenmemeleri için gözyaşı bezleri koruyucu sıvı bir madde salgılar. Sürü halinde gezerken kendilerine has sesler çıkararak haberleşirler. Bir katil balina aynı anda iki ses çıkarır. Mavi balinalar ise bütün okyanusa yayılan sesler çıkarırlar. Dış kulakları olmamasına rağmen işitme duyuları çok güçlüdür. Koku alma duyusundan mahrum oldukları sanılır. Yavrularını emzirirken yan yatar ve sütü yavrunun ağzına püskürtürler. 15-20 dakika aralıklarla su yüzüne çıkıp, başlarının üzerindeki kapaklı burun delikleri ile nefes alırlar. 1, 5 saat su altında kalabilirler. Burun deliklerinden su fışkırtmazlar. Dışarı soludukları ısınmış nemli hava atmosferde yoğunlaştığından fışkıran bir su hortumunu andırır.

1. Grönland balinası, 2. katil balina, 3. Kuzey Atlantik balinası 4. kaşalot, 5. denizgergedanı, 6. mavi balina, 7. çatalkuyruklu balina 8. beyaz balina

Dişli ve dişsiz olmak üzere iki alttakımı vardır. Dişsiz balinalar üst çenelerinden uzanan 4-5 metre uzunlukta 400 kadar balina çubuğuna sahiptir. Ağzını açıp plankton, küçük balık ve yumuşakçaları ağız boşluğuna alır. Suyu, kuvvetli dili ile dışarı sızdırırken, besinler iç yüzeyi fırça gibi püsküllü balina çubuklarına takılır. Çubuklu balinaların gırtlağına bir insan yumruğu zor sığar. Yemek borusu daha da dardır. Küçük canlılarla beslenmek zorundadır. Balinaların en büyüğü mavi balinadır. 31 m boyunda 200 ton ağırlıkta olanları vardır. Dişsiz balinalarda iki, dişli balinalarda bir burun deliği bulunur. Burun deliği nefes borusuna, ağız ise yemek borusuna açılır. Yemek borusu ile soluk borusunun hiçbir irtibatı olmadığından, ağızdan alınan suyun akciğerlere kaçma tehlikesi yoktur. Dişli balinaların alt çenede (ispermeçet balinası) veya her iki çenede (katil balina, yunus balığı) avını yakalamaya yarayan aktif dişleri vardır. Atlantik ve Büyük Okyanus`ta yaşayan katil balinaların boyları 9 metreye kadar ulaşır. Sürü halinde avlanan yırtıcı hayvanlardır. Balinaların en hızlısıdır. Geldiklerini fark eden fok, yunus ve diğer balinalar kaçacak yer ararlar. Ağzı ve boğazı küçük fok ve morsları yutabilecek genişliktedir. Kendilerinden çok iri balinalara saldırıp onları parçalarlar.

Balinalar memeliler arasında en uzun göç eden hayvanlardır. Üreme mevsimlerinde birkaç yüz adedi aşan sürüler halinde görülebilirler. Bununla birlikte daha küçük gruplar halinde ve bazan da tek olarak rastlanırlar. Memeli deniz hayvanları üremede her yönden kara memeli hayvanlarına benzerler. Gebelik zamanı genellikle bir seneye kadar uzayabilir. Fakat bazan bu süre cinslere göre 11-15 ay şeklinde değişir. Büyük balinalar genellikle 5-6`ncı yaşlarından sonra erginlik çağına girerler ve muhtelif senelerde yavrularını doğururlar.

thumb|280px|left|Mavi balinanın iskeleti Denizde yaşayan memeli hayvanlardan küçükleri, yazın başlangıcında doğum yapar veya çiftleşirler. Büyük balinalar ise bu faaliyetlerini daha geniş bir zaman (ay) içerisinde gerçekleştirirler. Umumiyetle tek doğururlar, bazan ikiz hatta daha fazla doğurdukları da görülür. Yeni doğan balinanın büyüklüğü yetişkine nazaran oldukça büyüktür. Ana balina 9-10 m boyunda olup, yavru ise 61-165 cm arasında değişir. Büyümeleri çabuk olur. Balina yavrusunun ilk sene, boyu bir kat uzar. 2-3 senede yetişkinlerin boyuna varır. Balinaların ortalama yaşları insanınkine çok yakındır. Bir Fin balinası, 80 yıl kadar yaşar. Yavru balinalar su içine doğururlar. Bunlar hemen yüzmeye başlar. Birkaç aylık süre için ana balinadan süt emerler. Bu süre bazan bir seneye kadar uzayabilir. Emme diğer memeli hayvanlarda olduğu gibidir. Ana balinanın sütü geniş kanallardan akarak süt kanalında tevzi edilir. Yavru balina ana balinanın memelerinden sütü deniz suyuna karıştırmadan emebilmektedir. İspermeçet balinası (Kaşalot) 18 m boyunda 50 ton ağırlıkta olup, okyanus derinliklerinde dev mürekkepbalığı ve ahtapot avlar, köpek balığı yuttuğu da olur. Bazan yediği mürekkepbalığının gagası sindirim borusuna saplandığında bu yaralı kısımlarda amber birikir. Yanıcı ve güzel kokulu olan bu yağlı madde, gaita (kusuntu) halinde dışarı atılır. Bir zamanlar altın değerinde olan amber, bugün parfüm sanayiinde kokuları sabitleştirici olarak kullanılır.

Tek bir balinadan her biri 300 kg ağırlığında 100 varil yağ çıkarılır. Balina yağı deri sanayiinde, cilt kremi, ruj ve margarin imalinde kıymetli bir gelirdir. Amerika`da hidrojene edilmiş balina yağı sabah kahvaltısında lüks bir margarin olarak kullanılır. Bugün ilaç sanayiinde bile önemli rol oynar. Milimetrenin 400.000`de biri kalınlıkta balina yağı büyük göl ve barajların yüzeyine serpildiğinde buharlaşma ile su kaybı önlenmiş olur. Balina eti kızartıldıktan sonra konserve haline getirildiğinde dana eti lezzetini verir. Japonya`da insanların önemli bir yiyeceğini teşkil ettiği gibi yem sanayiinde de önemli rol oynar. Eti ve kemikleri öğütülerek balina unu haline getirilir. İç organlarından da gübre imal edilir.

Balina avcılığı özel patlayıcı zıpkınlı toplarla donatılmış gemilerle yapılır. Zıpkınlanan yavruyu ana balina ölüm pahasına terk etmez. Saatlerce onu kurtarmaya çalışır. Bazan bilinmeyen sebeplerle balinalar toplu halde kıyılara vurarak intihar ederler. Vücutlarının ağırlığı sebebiyle akciğerleri ezildiğinden havasızlıktan boğulurlar.;Yaşadığı yerler: Sürüler halinde, çoğunlukla soğuk okyanuslarda yaşar. ;Özellikleri: 30 metre boyunda, 200 ton ağırlıkta olanları vardır. Suda yaşayan sıcak kanlı memelilerdir. Yavrularını doğurur ve sütle beslerler. ;Ömrü: 70-90 yıl. ;Çeşitleri: İspermeçet balinası, gagalı balinalar, katil balinalar ile yunuslar dişli balinalardandır. Mavi balina, kambur balina, Grönland balinası (Kutup balinası), Fin balinası dişsiz, çubuklu balinalardır.Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki balinalar maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Dişsiz Balinalar

Burun delikleri birleşmemiştir, su fışkırtma delikleri çifttir. Başları oldukça büyüktür (vücudun 1/3-1/4'ü kadar). Çenelerin her bir yanında, ağız tavanından aşağıya sarkan ve "balen" adı verilen keratin uzantılar, deniz suyundaki planktonların süzülmesini sağlar. Arka ...

Gerçek Balinalar

Boyun bölgelerinde şerit şeklinde oluklar bulunmaması nedeniyle, düz balinalar olarak da bilinirler. Sırt yüzgeçleri bulunmaz. Başları çok büyük, deri altı yağ tabakası da çok kalındır. üst ve alt çeneler kıvrıktır. Boyun omurlarının tamamı birbiriyle kaynaşmıştır. ...

Sırt Yüzgeçli Balinalar, Mavi Balinalar

Boyun ve göğüs bölgesinde taşıdıkları oluklar nedeniyle, "oluklu balinalar" olarak da bilinirler. En büyük balinalardır. Sırt yüzgeçleri...

Balinalar Ve Yunuslar

Tamamı iri vücutlu olan bu türler, bütünüyle suda yaşamaya uyum yapmışlardır. Vücutları balık formunda, başları büyük, boyunları küçük ya da kaybolmuş, gözleri küçük, ön üyeler kürek şeklini almıştır. Dış kulak kepçesi bulunmaz. Arka üyeler, kalça kemeri ...

Çubuklu Balinalar

Dişsiz balina (Mysticeti), memeli canlıların Cetacea (balinalar, yunuslar ve musurlar) takımına dahil bir alt takımdır ve 4 familya içine dağılmış 14 türü içerir. "Mysticeti" bilimsel adının Yunanca'da "bıyık" anlamına gelen "mystax" sözcüğünden türediği bu alt takımda ...

Dişli Balinalar

Erkekler, dişilerden daha iridir. Burun deliklerinin birleşmesiyle, su püskürtme delikleri bir taneye indirgenmiştir. Beyinlerinde koku alma lobunun bulunmaması nedeniyle, koku alma duyuları gelişmemiştir. Dişleri, özellikle balıkla beslenen türlerde, çok sayıdadır. Kafatasları ...

Balinalar Listesi

Bu liste balinalar ve yunuslar listesidir. Balinalar (Cetacea) takımının içinde balinalar ve yunuslar yer alır.

Balinalar Ve Yunuslar Listesi

Bu liste balinalar ve yunuslar listesidir. Balinalar (Cetacea) takımının içinde balinalar ve yunuslar yer alır.

Delphinoidea

Delphinoidea (Yunussular) balinalar (Cetacea) takımının bir üst familyası. Üç familyadan oluşur: beyaz balinagiller (Monodontidae), musurgiller (Phocoenidae) ve yunusgiller (Delphinidae).

Cetacea

Balinalar (Latince: Cetacea) içinde balinaları, yunusları ve muturları barındıran, memeliler sınıfında bir takımdır. Biyolojik adlarda "balina" için Latince cetus sözcüğü kullanılır, özgün anlamı ise "büyük deniz hayvanı"dır.