Balkan (Vilayet)

Kısaca: Balkan Türkmenistan'ın batısında yer alan bir vilayettir. Azerbaycan, Kazakistan ve İran'a sınırı olan vilayetin merkezi Balkanabat'tır. ...devamı ☟

Balkan (vilayet)
Balkan (vilayet)

Balkan Türkmenistan`ın batısında yer alan bir vilayet. Özbekistan, Kazakistan ve İran`a sınırı olan vilayetin merkezi Balkanabat`dır. 138 000 km² yüzölçümüne sahip Balkan vilayetinin nüfusu 552.000`dir. Hazar Denizi`ne sahili olan Balkan Vilayeti önemli enerji rezervlerine sahiptir. Balkan vilayetinde Türkmenistan`ın doğal gaz üretiminin 94%`ü petrol üretiminin ise 18%`i gerçekleşir. vilayetin tarım üretimi önemsizdir. Diğer önemli şehirleri: Türkmenbaşı, Serdar, Hazar, Gumdag, Bereket, Etrek, Esenguli`dir.

} }

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Dersim Vilayeti
5 yıl önce

Mamuret-ul-Aziz Vilayetine bağlanmıştır. Vilayet bir müstakil sancaktı. Vilayetin kazaları ve nahiyeleri şunlar idi: Merkez kazası: Kermil, Elgazi (Balkan), Hozat...

Selanik Vilayeti
1 yıl önce

kurulmuştur. 1913'te Birinci Balkan Savaşı sırasında Osmanlı egemenliğinden çıkmış ve Yunanistan Krallığı'nın egemenliğine girmiştir. Vilayet 3 sancak içeriyordu:...

Kosova Vilayeti
1 yıl önce

Antlaşması ile Kosova Vilayeti'ne bağlı olan Yeni Pazar Sancağı Bosna-Hersek'e bırakılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun 1912 yılındaki I. Balkan Savaşı'nda yenik...

Edirne Vilayeti
5 yıl önce

Edirne Vilayeti Osmanlı Devleti vilayetidir. 1877'den önce 8 sancağı vardı. Vilayet 93 ve Balkan Harbinden sonra küçülmüştür. Dedeağaç, Gümülcine sancakları...

Manastır Vilayeti
5 yıl önce

Prizren Vilayeti, bu vilayetten ayrılmıştır. Birinci Balkan Savaşı sırasında Osmanlıların elinden çıkmıştır. Manastır Vilayetinin bir Belçika gazetesine...

Yanya Vilayeti
5 yıl önce

verilmesiyle sancakların sayısı dörde düştü. Balkan savaşları ile Osmanlı Devletinin elinden çıktı. Vilayetin sancakları: Yanya Sancağı Ergiri Sancağı Preveze...

Cezayir-i Bahr-i Sefid Vilayeti
5 yıl önce

sancak sayısı dörde inmiştir. Balkan Savaşı'ndan sonra vilayetin büyük bir kısmı Yunanistan'a bırakılmıştır. Vilayette görev yapan valiler şöyledir: Es-Seyyid...

Munastır
5 yıl önce

Tunus'u fetheden Barboros ailesi de aslen Rumeli Manastır'ına bağlı Rumeli Vilayet-i Celilesinde ki Vardar kazasındandır. Barbaros'un babası Vardari Yakup...