Balkan devletleri arasında kurulan birlik, fikri, Fransız ihtilâli sonucunda, Balkan yarımadasında egemen olan Osmanlılar'a ve Habsburg İmparatorluğuna karşı uyanmağa başlayan millî duygular sonucu...

Balkan Birliği

Balkan devletleri arasında kurulan birlik, fikri, Fransız ihtilali sonucunda, Balkan yarımadasında egemen olan Osmanlılar'a ve Habsburg İmparatorluğuna karşı uyanmağa başlayan milli duygular sonucu doğmuş, XIX.yüzyıldan itibaren Sırbistan'da ve Bulgaristan'da bu fikre taraftar bir çok devlet adamı çıkmıştır. Bu fikir, 1912 - 1913 yıllarında, Osmanlılar'a karşı siyasi ve askeri bir birleşme şeklinde yeniden bir canlılık kazanmış, fakat Balkan Savaşı'ndan sonra Balkan devletlerinin kendi aralarında savaşa tutuşmaları ile son bulmuştur. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Balkan devletlerinin iç bünyesinde meydana gelen çeşitli değişiklikler sonucu bu fikir uzun yıllar taraftar bulamamış nihayet 1930' yılında Atina'da toplanan ve Türkiye'nin de desteklediği bir konferans sonunda yeniden ve daha kuvvetle canlanmıştır. Fakat, Balkan Antantı'nın imzalanmasından sonra, Bulgaristan ve Arnavutluk'un bu antlaşmaya katılmaması üzerine, gerçek bir anlaşma zemini bulunamamış ve fiili bir Balkan birliği kurulamamıştır.

Yanıtlar