Balkan Yarımadası

Kısaca: BALKAN YARIMADASI Akdeniz'de yer alan üç büyük yarımadanın en doğuda bulunanı. Balkan Yarımadası;Kuzeyde Tuna'nın aşağı kesimleri ve Sana Irmağı, doğuda Karadeniz, güneydoğuda Ege Denizi, güneyde Akdeniz, güneybatıda İon Denizi ve batıda Adriye Denizi ile çevrilidir. Yüzölçümü yaklaşık 505.000 km2dir. Bölgeyi kaplayan, sık ormanlarla kaplı sıradağlar manasına yarımadaya Balkan ismi verilmiştir.Yarımadayı kaplayan dağlar doğuda enlemesine, batıda boylamasına uza ...devamı ☟

Balkan yarımadası
Balkan YarımadasıBalkan Yarımadası
Balkan Yarımadası
Akdeniz'de yer alan üç büyük yarımadanın en doğuda bulunanı. Balkan Yarımadası; Kuzeyde Tuna'nın aşağı kesimleri ve Sana Irmağı, doğuda Karadeniz, güneydoğuda Ege Denizi, güneyde Akdeniz, güneybatıda İon Denizi ve batıda Adriye Denizi ile çevrilidir. Yüzölçümü yaklaşık 505.000 km2dir.

Bölgeyi kaplayan, sık ormanlarla kaplı sıradağlar manasına yarımadaya Balkan ismi verilmiştir. Yarımadayı kaplayan dağlar doğuda enlemesine, batıda boylamasına uzanır. Önemli sıradağları Karpatlar (Romanya), Balkan ve Rodop dağları (Bulgaristan), Dinar Alpleri (Sırbistan), Pindhos Dağları (Yunanistan)dır. Yarımadanın en önemli düzlüğü, Rumeli Ovasıdır.

Yarımada kıyılarında Akdeniz iklimi hakimdir. İç kesimlerde ise kışları soğuk ve yağışlı kara iklimi hüküm sürer. Balkan yarımadası dağları ormanlarla kaplıdır. 1500 metreye kadar yaprak döken ağaçlar, 1500-1800 m arası iğne yapraklı ormanlar, yükseklerde ise çalı maki hakimdir. Kıyılarda ise yaprak dökmeyen Akdeniz ağaçları ve makilerle kaplıdır.

Balkan Yarımadasında; Arnavutlar, Türkler, Yunanlılar, Bulgarlar ve Güney Slavları olmak üzere beş etnik grup yer alır. Yarımadanın tabii yapısı ve büyük göçler, nüfus ve siyasi hayatı asırlarca etkilemiştir. Ada toprakları üzerinde; Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, Bulgaristan, Arnavutluk devletleri yer alır. Uzun süre bölgenin Osmanlı hakimiyeti altında kalması yüzünden Türklerin ve Müslümanların sayısı hızla artmıştır.

Balkan Yarımadasında ekonomi tarıma dayalıdır. Dağlık bölgelerde hayvancılık gelişmiştir.Sanayi son senelerde gelişmiştir. Önemli sanayi kolları; dokumacılık, tarım makinaları, kimyevi maddeler ve gemi yapımıdır. Turizm başta Yunanistan, Türkiye ve Eski Yugoslavya devletleri olmak üzere bütün Balkan ülkelerinde hızla gelişmektedir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Balkanlar
2 yıl önce

Balkanlar veya Balkan Yarımadası, Avrupa kıtasının güneydoğu kesiminde, İtalya Yarımadası'nın doğusu, Anadolu'nun batısı ve kuzeybatısında yer alan coğrafi...

Balkan Yarımadası, 15. yüzyıl, 19. yüzyıl, Arnavutluk, Avrupa, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Güneydoğu Avrupa, Hırvatistan, Karadağ (devleti), Makedonya Cumhuriyeti
Balkan Savaşları
2 yıl önce

Balkan Savaşları, Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlardaki 8 Ekim 1912 - 10 Ağustos 1913 arasında dört devlete karşı yaptığı savaşlardır. Çatışmaların...

Osmanlı Devleti, Birinci Balkan Savaşları, Bulgaristan, Yunanistan, Karadağ, Rusya, Fransa, Almanya, Osmanlı Ordusu, İttihat ve Terakki
Koca Balkan Dağları
2 yıl önce

Koca Balkan Dağları ya da İngilizce'de yaygın olan kullanımıyla Balkan Dağları (Bulgarca: Стара Планина Stara Planina), Bulgaristan'ı kuzeybatıdan doğuya...

Koca Balkan Dağları, Bulgarca, Coğrafya, Sofya, Taslak, Şipka geçidi
İkinci Balkan Savaşı
2 yıl önce

bu savaşa tüm Balkan devletleri katıldı. Bu nedenle I. Dünya Savaşı daha çok ateşli ve uzun süreli oldu. Özellikle Avrupa ve Balkanlarda sınırlar değişti...

Birinci Balkan Savaşı
2 yıl önce

Birinci Balkan Savaşı, 7 Ekim 1912-30 Mayıs 1913'te Bulgaristan Krallığı, Sırbistan Krallığı, Yunanistan Krallığı ve Karadağ Krallığı'ndan oluşan Balkan Birliği'nin...

Osmanlı Devleti, Balkan Savaşları, Bulgaristan, Yunanistan, Karadağ, Rusya, Fransa, Almanya, Osmanlı Ordusu
Avrasya
2 yıl önce

Anadolu Yarımadası Arabistan Yarımadası İskandinav Yarımadası Hindistan Yarımadası Balkan Yarımadası İber Yarımadası Apenin Yarımadası Kamçatka Yarımadası Çukçi...

Avrasya, Afrika, Amerikalar, Antarktika, Asya, Atlantis, Avrupa, Coğrafya, Güney Amerika, Kuzey Amerika, Kıtalar
Balkanlar coğrafyası
2 yıl önce

Balkanlar coğrafyası, Balkan bölgesinin çeşitlilik oluşturan coğrafi yapısıdır. Bu yapı içinde deniz etkisindeki alanlar, dağlık bölgeler, koruma alanları...

Balkan Savaşları kronolojisi
2 yıl önce

Jowett, Philip S. (2011). Balkan Harpleri'nde Ordular. Osprey-Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.  ^ "100. Yılında Balkan Savaşları: Rumeli'ye Veda"...