Balkanlar'da Türkler

Balkan Türkleri Balkanlar'da yaşayan Türklerdir. Balkan Türkleri, Edirne'deki Meriç Nehri'nin batı tarafında yaşayan Türklere verilen addır.

İlk Yerleşimler

Türkler`in Balkanlar`a yerleşmesi çok eski tarihlere dayanmaktadır. Türkler Balkanlar`a iki ayrı yoldan gelmişlerdir. Birincisi Hazar Denizi - Karadeniz kuzeyinden, ikincisi ise güneyden Anadolu üzerindendir.

Balkanlar`a gelen ilk Türk kavimleri MS 300 yıllardan itibaren Karadeniz`in kuzeyden geçerek bölgeye yerleşmişlerdir. Bunlar Oğur (Utrugur, Kutrugur), Bulgar, Peçenekler, Oğuzlar, Kumanlar (Kıpçaklar) gibi Türk boylarıdır. Ancak bu Türk kavimlerinin büyük bir çoğunluğu hıristiyanlığı kabul ederek Slavlaşmışlardır. Sayıları yediyi bulan bu Türk boyları tarihçiler tarafından "Kayıp Türk Kavimleri" veya "Asimile Kavimler" "olarak adlandırılmıştır. Tarihçilere göre Orta Asya`daki göçebe hayatını devam ettiren, bir türlü yerleşik ve organize olmayan bu boyları birbirleri ve/veya bölgedeki Bizans, Slav, Latin vb. gruplarla girdikleri amansız çatışmalar, özellikle Slav ve Bizanslıların ideolojik baskıları sebebi ile kimliklerini kaybetmişlerdir.

Osmanlı Zamanı Yerleşmeler

Balkanlar`a giren ikinci Türk kuşağı ise Anadolu üzerinden olmuştur. Orta Asya`dan gelip Anadolu`ya yerleşen Türkler, Osmanlı Beyliği zamanında Çanakkale Boğazı`nı geçerek Balkanlar`a ayak basmış, 1526 yılında kazanılan Mohaç zaferi ile Balkanlar`da kesin ve mutlak Türk egemenliği başlamıştır. Anadolu`dan seçme aileler Batı Trakya, Bulgaristan, Makedonya, Eski Yugoslavya ve Romanya`ya yerleştirilmiştir. 19.yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunun zayıflamaya başlaması ile Balkanların yavaş yavaş yitirilmesi ve 1830 yılında Yunanistan`ın, 1878 Berlin Anlaşması ile Sırbistan, Romanya ve Karadağ`ın bağımsızlığının kabulü, 1909 yılında yapılan Petersburg Anlaşması ile Bulgaristan`ın, 1911-12 Balkan Savaşı esnasında Arnavutluk`un bağımsızlığını kazanması sonucu Balkanlar Türk hakimiyetinden çıkmıştır.

Günümüz

Özellikle 1830 yıllarından sonra Balkanlar Türk insanı mezbahası haline gelmiş, Türk şehirleri yakılıp yıkılmış, Türk mal varlığı yağmalanmış, Anadolu`ya akın akın göç başlamıştır. Bütün bunlar sonucu Türkler Balkanlarda kimliklerini muhafaza etmeye çalışan azınlık haline düşmüştür.

Lozan Antlaşması ile balkanlardaki Türkler, ve İstanbul Rumları yer değiştirmemiş ancak Türklere karşı kıyım olayları sonucu göçler başlamıştır (1989 yılı Bulgar olayları).

Dış bağlantılar

 • http://www.westtrakien.com/balkanlar/index.html
 • http://www.turan.tc/kalem/bilimsel/bul-mak.htm


Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Balkanlar'da Türkler ilgili konular

 • Balkanlar

  Avrupa kıtasının güneydoğusunda yer alan topraklara Balkanlar, Balkan Yarımadası ya da Güneydoğu Avrupa denilir. Bölge Avrupa'nın en yoksul
 • Balkanlar'da Türkler

  Balkan Türkleri Balkanlar'da yaşayan Türklerdir. Balkan Türkleri, Edirne'deki Meriç Nehri'nin batı tarafında yaşayan Türklere verilen addır.
 • Türk-Roma İlişkileri

  Romalılar`ın Anadolu`ya hakim olmasından sonra da Anadolu`ya yönelik Türk akınlarının belirli aralıklarla ve devrin siyasi gelişmelerine par
 • Karyolamın Demiri

  Karyolamın Demiri, Balıkesir yöresinde oynanan bir halkoyunu, türkü ve oyun havası. 1800`lü yıllarda Balkanlar`dan Anadolu`ya göçen Türkler
 • Torbeş

  Torbeşler veya bazı ülkelerde verilen isimle Müslüman Makedonlar (Makedonca: Македонци-муслимани / Makedonci-Muslimani; Sırpç
 • Türkiye Türkleri

  kaynaksız
 • Balkan Türkleri

  Balkan Türkleri, yüzyıllar boyunca Osmanlı Devleti`nin sınır politikası olarak Balkanlar bölgesine yerleştirilmiş olan, oraların kültürü
 • Arnavutluk-Türkiye ilişkileri

  Arnavutluk-Türkiye ilişkileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin Arnavutluk'la sürdürdüğü uluslararası politikaları içerir.
 • II. Kosova Muharebesi

  II. Kosova Muharebesi veya İkinci Kosova Meydan Muharebesi (Macarca: ''Második Rigómezei csata'', (17 Ekim-20 Ekim 1448) Sultan II. Murat önderli
Balkanlar'da Türkler
Balkanlar'da Türkler