Balmumcu, Beşiktaş

Balmumcu, İstanbul`un Beşiktaş ilçesinde bulunan bir mahalle, semt.

Balmumcu, Beşiktaş

Balmumcu, İstanbul`un Beşiktaş ilçesinde bulunan bir mahalle, semt.Tarihi

1877 - 1878`de (93 Harbi) Osmanlı-Rus Savaşı`ndaki yenilginin yarattığı göç dalgasının İstanbul`daki etkisinin bir sonucu olarak Dikilitaş`ta bir göçmen mahallesi olarak oluşmaya başlamıştır. Onu 20. yy başında Balmumcu Çiftliği`nin bir bölümünün iskana açılmasıyla oluşan Balmumcu Mahallesi izlemiştir.

Barbaros Bulvarı üzerinde Yıldız`la Zincirlikuyu kavşağı arasında kurulu mahalle. Bugünkü Balmumcu Mahallesi`nin bulunduğu yerde II. Mahmut döneminde (1808-1839) aynı adla anılan bir çiftlik bulunuyordu. Balmumcu Kasrı denilen köşk daha sonra Abdülaziz döneminde yapılmıştı.

Beşiktaş`ın mesirelerinden olan çiftlik, meyve bahçeleri ve çavuşüzümü bağlarıyla ünlüydü. Reşat Ekrem Koçu`ya göre, çiftliğe Balmumcu Çiftliği adı verilmesinin nedeni, II. Mahmut döneminde sokak ve bahçelerin mumlarla aydınlatılmaya başlanmasından sonra, burada mum imalatı yapılmasıdır. II. Mahmut`un çok sevdiği ve biraz ilerisindeki Zincirlikuyu Kasrı`na her geldiğinde uğramadan edemediği Balmumcu Çiftliği`nin, hanedan mülklerinden olduğu, İkinci Meşrutiyet`ten sonra Hazine-i Hassa malları Maliye Hazinesi`ne devredilirken de makama bağlı olarak bırakılan "Emlak-i hakaniye" denilen mülkler grubunda bulunduğu bilinmektedir. II. Abdülhamid zamanında Çiftlik Veliaht Mehmed Reşad Efendi`ye tahsis edilmişti.

II. Meşrutiyet`te V. Mehmed (Reşad) tahta çıktıktan sonra Balmumcu Çiftliği`ni halka mesire olarak açtırdı. I. Dünya Savaşı`na kadar süren dönemde, Balmumcu Çiftliği mesiresine gelen halka çiftliğin meyvelerinden tabla tabla ikram edildiği anlatılır.

1918 yılında Sultan Reşad`ın ölümünden sonra Balmumcu Çiftliği ve Kasrı Seniye Sultan`a verilmiştir. 1923`te köşkte savaşta şehit düşenlerin çocukları için açılan Balmumcu Darüleytamı 1928`de lağvedilmiştir. Daha sonra çiftlik arazisi ve içindeki binalar askeriyeye verilmiş, Balmumcu köşkü 3. Jandarma Tugay Komutanlığı olmuş, köşkün müştemilatına da Jandarma Er Okulu yerleşmiştir. 27 Mayıs 1960`taki askeri harekattan sonra Balmumcu Kışlası bir süre gözaltı ve tutukevi olarak kullanılmıştır. Seniye Sultan Kasrı ise 20 Nisan 1975`te yanmıştır.

Bölgenin çehresinin tümden değişmeye başlaması, Barbaros Bulvarı`nın açılmasından sonraya, 1960`lara rastlar. Bu yıllardan sonra bölgede yoğun yapılaşma başlamıştır.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar