Baltık-Fin dilleri veya Fin dilleri, Baltık Denizi ve çevresinde yedi milyondan fazla insan tarafından konuşulan, Ural dillerine mensup bir dil topluluğudur.
Bu dil topluluğu içinde en çok konuşulan iki dil Fince ve Estonca olup, her ikisi de konuşuldukları ülkede resmî dildir.

Baltık-Fin

Baltık-Fin ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Baltık-Fin dilleri

Yanıtlar