Banat

Kısaca: Macar ovası'nın güney bölümünde Tuna ile Mureş ırmakları ve Transilvanya Dağları arasında kalan bir bölge. Yüzölçümü yaklaşık ... ...devamı ☟

Banat
Banat

Macar ovası'nın güney bölümünde Tuna ile Mureş ırmakları ve Transilvanya Dağları arasında kalan bir bölge. Yüzölçümü yaklaşık olarak 28. 000 kilometre, nüfusu 1.700.000 kadardır. Ekime elverişli ovaları, hayvan yetiştirme alanları ve ormanlarıyla her bakımdan zengin bir bölgedir.

İdari birlik olarak tarihte ilk defa XVIII. yüzyılda. Karlofça Antlaşmasından (1699) sonra görülür. Banat'ın merkezi, tarihlerimizde Tamışvar olarak geçen Temasvas şehridir.

Kanuni Sultan Süleyman zamanında alınmış ve Tamışvar valiliği olarak Osmanlı İmparatorluğu idaresine katılmıştır. 1718 yılında imza edilen Pasarofça antlaşması ile Avusturya'ya bırakılmış, Birinci Dünya Savaşından sonra bir kısmı Romanya'ya, bir kısmı da Yugoslavya'ya verilmiştir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Banat Resimleri