Banaz Ovası, Uşak ilinde yer alan ova. Ovanın oluşumu ve gelişimi Uşak`ın diğer ovası olan Uşak Ovası ile hemen hemen aynıdır.

Banaz Ovası

Banaz Ovası, Uşak ilinde yer alan ova. Ovanın oluşumu ve gelişimi Uşak`ın diğer ovası olan Uşak Ovası ile hemen hemen aynıdır.

Banaz Ovası, kuzeybatıda kiserpantin kütlesi hariç, hemen her yerde Neojen yaşlı kumtaşı, kil ve konglomeralar içerisinde açılmıştır. Daha sonra Banaz Çayı`nın getirdiği alüvyonlarla dolanarak bugünkü halini almıştır.

Türkiye-coğ-taslak

İlgili konuları ara

Yanıtlar