Barış, Nurhak

Barış, Nurhak ilçesine bağlı bir beldedir. Barış, Nurhak ilçesinin 12 km kuzey doğusunda yer alan Elbistan İlçesine 30 km uzaklıktadır.

düzenle|Eylül 2007

Koordinatlar |Barış|?N, ?E bgcolor="#FFFFFF" bgcolor="#f9f9f9" bgcolor="#f9f9f9" bgcolor="#f9f9f9" bgcolor="#f9f9f9" bgcolor="#f9f9f9" bgcolor="#f9f9f9" bgcolor="#f9f9f9" bgcolor="#f9f9f9" bgcolor="#f9f9f9" bgcolor="#f9f9f9" bgcolor="#f9f9f9" bgcolor="#f9f9f9" bgcolor="#f9f9f9"
Barış, Nurhak, Kahramanmaraş
Bilgiler
Alan : >|   km²
Nüfus : >| 2803
Nüfus Yoğunluğu : >|
Rakım : >| 1500 metre
Saat Dilimi : >| UTC+2
Web Sitesi : [1] Barış belediyesi
Yönetim
Ülke : >| Türkiye
İl : >| Kahramanmaraş
İlçe : >| Nurhak
Bölge : >| Doğu Anadolu Bölgesi
Belediye Başkanı : >|Şah İsmail Elma


Barış, Nurhak ilçesine bağlı bir beldedir. Barış, Nurhak ilçesinin 12 km kuzey doğusunda yer alan Elbistan İlçesine 30 km uzaklıktadır. Barış Beldesi yerleşim olarak dağınık bir yapı sergilemektedir.Nüfusun tamamı alevi inancına sahiptir. Bu durum Beldeye yapılacak hizmetleri zorlaştırmaktadır. Barış belediyesi, Beldenin bu dağınık yapısına son vererek verilecek hizmetleri kolaylaştırmak amacıyla derbent mahallesinde; Elbistan- Nurhak Karayolunun Güney kesimindeki az eğimli bölgeyi konut alanı haline getirip bir cazibe merkezi oluşturmak istemektedir. Bölgede herhangi bir sosyal tesis bulunmamaktadır. Bölge halkı aşiret kökenli olduğundan, Sosyal ve komşuluk ilişkileri oldukça gelişmiştir. Yaz aylarında Avrupa` dan halen bölge halkı ile yakın akrabalık ilişkileri olan insanlar gelmekte ve bölgenin yaz nüfusu artmaktadır. Bu insanlar, bölgenin ekonomisine ve bölge halkının eğitimine ve kültürel gelişimine olumlu katkılar sağlamaktadır. Bölgede 2 adet türbe dışında herhangi bir dini tesis bulunmamaktadır. Beldede sağlık hizmetlerini 1 Hemşire ile yürüten Belediye hizmet binasının 3. cü katında Sağlık Ocağı bulunmaktadır bunun dışında herhangi bir sağlık merkezi yoktur. Beldede her hangi bir emniyet teşkilatı yoktur..

TARİHİ VE SOSYAL YAPISI

2000 yılı itibariyle 2.803 nüfusu bulunmaktaydı. Barış beldesinin bağlı dört köyü ile bu köylere bağlı 16 mezrası vardır. Hançıplaklar mahallesi , Alçiçek mahallesi, Derbent mahallesi ve Değirmenkaya mahallesi ve mezraları yaz aylarında önemli bir nüfus artışı yaşarlar. Belde 1277 yılına kadar İlhanlı İmparatorluğu içinde yer almıştır. 1277 yılında Malikliler ile İlhanlılar arasında Elbistan ovasında çıkan savaş sonunda Mağlup olan İlhanlı imparatorluğu bünyesindeki beylikler dağılarak bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. 1336 yıllarında Anadolu Selçuklu devletinin zayıflamasından yararlanan Moğollar bölgeye yerleşmişlerdir. Daha sonra bölge Dulkadiroğulları Beyliğinin yönetimi altına girmiştir. Yörede (Malatya, Adıyaman ve K.Maraş) Sinemilli , Algas ve Atma isimli Aşiretler Bulunmaktadır. Barış Kasabasında yaşayan aşiret Sinemilli aşiretidir. Yörede yaşayan insanlar Alevi kökenli olup ana dilleri Kürtçe olmasına rağmen Türkçe konuşmayı son derece düzeltmişlerdir Alçiçek mahallesindeki Zillihan kalıntılarından edinilen çeşitli bulgulara dayanarak bölgenin tarihi İpek yolu üzerinde bulunduğu anlaşılmaktadır. Burada bulunan bir höyük Adana Kültür ve Tabiat varlıklarının koruma kurulunca 1. Derece Sit alanı ilan edilmiş ve yakın çevresi de 3. Derece de koruma kuşağı olarak belirlenmiştir. Bunların dışında bölgede herhangi bir doğal ve arkeolojik sit alanı bulunmamaktadır.Beldenin Güney doğusunda yer alan Nurhak ilçesinin 12 Km. Kuzey doğusunda yer alan Elbistan İlçesine 30 Km. uzaklıktadır. Oldukça yüksek eğimli bir yerleşim alanına sahip olan belde 300- 1600 M. Kodları arasında kuruludur. Bölgede yüksek eğimli bir çok kuru dere yatağı bulunmaktadır.

EĞİTİM VE KÜLTÜR

Belediye mahallelerinde bulunan İlkokullar kapatılarak Derbent mahallesinde Belediye binasının yanında yapılan İlköğretim bölgedeki diğer okulların öğrencilerini kendi bünyesinde toplamıştır. Böylece beldedeki ilköğretim daha sağlıklı bir yapı kazanmıştır. Beldede lise eğitimi verilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından 12 Derslikli okul yaptırıldığı halde ilgili okul Valilik tarafından öğrenci yetersizliği nedeniyle eğitim ve öğretime başlatılmamıştır. (Eğitim ve Kültür tarihi gelişimi, temel, lise ve yüksek öğretim ve eğitim kuruluşları okuma yazma durumu, basım evleri, kitap evleri, sinemalar, tiyatrolar, ve folklor faaliyetleri gösteren kuruluşlar yoktur.

EKONOMİK DURUM

Bölge ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Daha çok küçük baş hayvan yetiştirilmektedir. Başlıca tarım ürünleri; fasulye, buğday, arpa, ayçiçeği ve nohuttur. Ayrıca bölgede çeşitli meyve bahçeleri bulunmaktadır.Beldede herhangi bir sanayi kuruluşu bulunmamaktadır.Halkın % 40`i tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır.% 17` si Emeklidir Nüfusun geri kalan kısmı çeşitli Avrupa ülkelerinde çalışmaktadır. Beldede yetiştirilen tarım ürünlerinin bir kısmı üretici tarafından tüketilmekte, kalan kısmı ise yakın ilçelere satılmaktadır.

SOSYAL DURUM

Barış Beldesi yerleşim olarak dağınık bir yapı sergilemektedir. Bu durum Beldeye yapılacak hizmetleri zorlaştırmaktadır. Barış belediyesi, Beldenin bu dağınık yapısına son vererek verilecek hizmetleri kolaylaştırmak amacıyla derbent mahallesinde; Elbistan- Nurhak Karayolunun Güney kesimindeki az eğimli bölgeyi konut alanı haline getirip bir cazibe merkezi oluşturmak istemektedir. Bölgede herhangi bir sosyal tesis bulunmamaktadır. Bölge halkı aşiret kökenli olduğundan, Sosyal ve komşuluk ilişkileri oldukça gelişmiştir. Yaz aylarında Avrupa` dan halen bölge halkı ile yakın akrabalık ilişkileri olan insanlar gelmekte ve bölgenin yaz nüfusu artmaktadır. Bu insanlar, bölgenin ekonomisine ve bölge halkının eğitimine ve kültürel gelişimine olumlu katkılar sağlamaktadır. Bölgede 2 adet türbe dışında herhangi bir dini tesis bulunmamaktadır. Beldede sağlık hizmetlerini 1 Hemşire ile yürüten Belediye hizmet binasının 3. cü katında Sağlık Ocağı bulunmaktadır bunun dışında herhangi bir sağlık merkezi yoktur. Beldede her hangi bir emniyet teşkilatı yoktur.

Dış bağlantılarBelde-taslak

Nurhak beldeleri ve köyleri

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Barış, Nurhak
Barış, Nurhak