Barış Heykeli (Ankara)

Barış Heykeli , heykeltraş Burhan Alkar tarafından taştan yapılan 1979 yılında Ankara , Çankaya ilçesi Sakarya Caddesi yaya bölgesine konan heykel.

Barış Heykeli (Ankara)

thumb|Barış Heykeli Barış Heykeli , heykeltraş Burhan Alkar tarafından taş'tan yapılan 1979 yılında Ankara , Çankaya ilçesi Sakarya caddesi yaya bölgesine konan heykel. Genç bir kız ile erkeğin birlikte uçurdukları güvercin özgürlük ve barışı simgelemektedir.

Kaynak

*Ankara Başkentin Tarihi, Arkeolojisi ve Mimarisi - ISBN 975 95848 3 2 - Ankara Enstitüsü Vakfı Yayınları - Sayfa:269 }

Yanıtlar