Barak Türkmenleri, Türklerin boylarından biridir. Şu an İran topraklarındaki Horasan şehri atayurtlarıdır. Horasan`dan 84.000 hane göç etmiştir. Şu an Gaziantep ilinin İslahiye, Karkamış, Nizip, Oğuzeli ilçelerinde yaşamaktadırlar.

Barak Türkmenleri

Barak Türkmenleri, Türklerin boylarından biridir. Şu an İran topraklarındaki Horasan şehri atayurtlarıdır. Horasan`dan 84.000 hane göç etmiştir. Şu an Gaziantep ilinin İslahiye, Karkamış, Nizip, Oğuzeli ilçelerinde yaşamaktadırlar.

Kendilerine has kültürleri vardır. Kültürlerinde kendi adlarıyla anılan Barak uzun havaları önemli yer tutar. Bu uzunhavalarda kendilerine ait bütün bilgileri sözlü olarak sonraki kuşaklara ulaştırmışlardır. Ünlü ozanları Karacaoğlan, Dedemoğlu, Kılınçoğlu ve Garip`tir.

}

İlgili konuları ara

Yanıtlar