Barbados

Kısaca: Barbados, bağımsız bir ada ülkesidir. Kabaca 13° Kuzey ve 59° Batı da bulunur. Güney Karayipler bölgesinde uzanan ülke Karayip Antil Adaları zincirinin bir parçasıdır. Amerika ülkeleri'nden biridir. Konumuyla Güney Amerika kıtasına bitişiktir. Venezuela'nın yaklaşık 434 kilometre (270 mil) kuzey doğusundadır. ...devamı ☟

Barbados
Barbados

Barbados, bağımsız bir ada ülkesidir. Kabaca 13° Kuzey ve 59° Batı da bulunur. Güney Karayipler bölgesinde uzanan ülke Karayip Antil Adaları zincirinin bir parçasıdır.

Amerika ülkeleri'nden biridir. Konumuyla Güney Amerika kıtasına bitişiktir. Venezuela'nın yaklaşık 434 kilometre (270 mil) kuzey doğusundadır. Barbados'a en yakın ada komşuları Saint Lucia, Saint Vincent ve Granada batıda, Grenada güney batıda ve Trinidad Tobago güneyde olup Barbados bu ülke ile şimdi sabit resmi denizcilik sınırını onunla paylaşır.

Barbados'un toplam karasal alanı yaklaşık 430 kilometre karedir (166 mil kare)dir. Adanın iç kısımlarındaki bazı yüksek bölgeleri ile bayağı yanaltıcıdır. Barbados'un organik bileşiminin volkanik olmayacağı düşünülür. Ve ağır basan bileşim kireçtaşı mercanıdır. Adanın atmosferi, Atlas Okyanusundan sürekli esen alize rüzgarlarının devamlılığı ile sıcaklığın ılıman olduğu tropikal bir iklim dir. Ülkenin bazı çok gelişmemiş sahaları ağaçlık ve fundalıklara sahiptir. Adanın iç bölgelerindeki diğer kısımları tarım endüstrisine katkıda bulunur. Buralarda geniş şeker kamışı çiftlikleri serpilmiş olup aşağıdaki güzel deniz sahili manzarasına sahiptir. Barbados, gelişen dünyada en yüksek yaşam standartlarından birine ve okur yazarlık oranına sahiptir. Onun, küçük coğrafik hacmine rağmen, Barbados sürekli olarak (kalıcı bir şekilde) İnsan Gelişme İndeksi'ndeki (Human Development Index) sıralamada üstteki 30 ülke içerisindedir. Hal-i hazırdaki sıralamada Amerika kıtasında (Kuzey ve Güney) üçüncüdür. Ada, aynı zamanda yoğun turist uğrak noktasıdır. Ayrıca ünlü şarkıcı Rihanna da Barbadosludur.

Tarihi

Barbados'un en erken sakinleri Amerikan göçebeleriydi. Göçmenlerin üç dalgası kuzeye, Kuzey Amerika'ya hareket ediyordu. İlk dalga Saladoid-Barrancoid grubu idi çiftçi ve balıkçı idiler.

Güney Amerika'ya (Venezuella'nın Orinoco vadisi) İ.Ö.350'de kanoları ile vardılar. Avarak insanları ikinci göçmen dalgasıydı. Güney Amerika'dan yaklaşık İ.Ö.800 yılında varan Avarak yerleşimi, adada Stroud Point, Chandler Bay, Saint Luke's Gully (Aziz Luke'nin su kanalı), ve Mapp's cave (Mapp in mağarası) bölgeleridir.

Coğrafya

Konum: Karayipler'de, Atlas Okyanusu`nun batısında, Rüzgarüstü Adalarının 160 km doğusunda, Venezuela`nın 435 km kuzeybatısında yer alır.

Coğrafi konumu: 13 10 Kuzey enlemi, 59 32 Batı boylamı

Harita konumu: Orta Amerika ve Karayipler

Yüzölçümü: toplam: 431 km²

kara: 431 km²

su: 0 km²

Sınır komşuları: 0 km

Sahil şeridi: 97 km

İklimi: Tropik iklimin egemen olduğu adada kuru (Aralık-Mayıs) ve yağışlı (Haziran-Kasım) geçen iki mevsim görülür. Antiller kasırga alanın güney sınırındaki yer alan ülkede daha önceki yıllarda kasırgalar büyük yıkımlara yol açmıştır.

Arazi yapısı: Ada tortul kayaçları kaplayan ve kalınlığı 90 m`ye ulaşan mercan birikintilerinden oluşmuştur. En yüksek noktası olan Hillaby dağının bulunduğu kuzey kesimi dışında, genellikle alçak ve düzdür. Yüzey suları oldukça azdır. Az sayıdaki doğal su kaynakları, kireçtaşı yataklarında toplanan yeraltı sularıyla beslenir.

Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Atlas Okyanusu 0 m En yüksek noktası: Hillaby Dağı 336 m

Doğal kaynakları: Petrol, doğal gaz, balık

Arazi kullanımı: işlenebilir toprak arazi: %37.21

sürekli ekinler: %2.33

otlaklar: %5

ormanlık arazi: %12

diğer: %43.46 (2005 verileri)

Doğal afetler: Antiller kasırga alanının güney sınırındaki yer alan ülkede daha önceki yıllarda kasırgalar büyük yıkımlara yol açmıştır. Ayrıca periyodik heyelanlar gözlemlenmektedir.

Nüfus BilgileriNüfus: 279,912 (Temmuz 2006 verileri)

Yaş yapısı: 0-14 yaş: %20.1 (erkek 28,160; kadın 28,039)

15-64 yaş: %71.1 (erkek 97,755; kadın 101,223)

65 yaş ve üzeri: %8.8 (erkek 9,508; kadın 15,227) (2006 verileri)

Nüfus artış oranı: %0.37 (2006 verileri)

Mülteci oranı: -0.31 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)

Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.01 erkek/kadın

15 yaş altı: 1 erkek/kadın

15-64 yaş: 0.97 erkek/kadın

65 yaş ve üzeri: 0.62 erkek/kadın

toplam nüfusta: 0.94 erkek/kadın (2006 verileri)

Bebek ölüm oranı: 11.77 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)

Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 72.79 yıl

erkek: 70.79 yıl

kadın: 74.82 yıl (2006 verileri)

Ortalama çocuk sayısı: 1.65 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)

HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %1.5 (2003 verileri)

HIV/AIDS - taşıyan insan sayısı: 2,500 (2003 verileri)

HIV/AIDS - hastalıklarından ölenler: 200 (2003 verileri)

Ulus: Barbadoslu ya da Bajan (halk arasında)

Nüfusun etnik dağılımı: Siyah ırk %90, beyaz ırk %4, diğer %6

Dinler: Protestan %67 (Anglikan %40, Pentekostal %8, Methodist %7, diğer %12), Roma Katolikleri %4, inançsız %17, diğer %12

Dil: İngilizce

Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler

toplam nüfus: %99.7

erkek: %99.7

kadın: %99.7 (2002 verileri)

Yönetimi

Ülke adı: Barbados

Yönetim biçimi: Meşruti Monarşi

Başkent: Bridgetown

İdari bölmeler: 11 bölge; Christ Church (İsa Kilisesi), Saint Andrew, Saint George, Saint James, Saint John, Saint Joseph, Saint Lucy, Saint Michael, Saint Peter, Saint Philip, Saint Thomas

Bağımsızlık günü: 30 Kasım 1966 (Birleşik Krallık'dan ayrıldı)

Milli bayram: Bağımsızlık günü, 30 Kasım (1966)

Anayasa: 30 Kasım 1966

Hukuk sistemi: İngiliz genel hukuku temel alınmıştır.

Oy kullanma yaşı: 18 yaşından itibaren; genel

Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACP (Afrika - Karayip - Pasifik Ülkeleri), C, Caricom (Karayipler Topluluğu ve Ortak Pazarı), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CDB (Karayipler Kalkınma Bankası), ECLAC (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-77, IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), LAES, NAM, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OPANAL, UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

EkonomiEkonomiye genel bakış

Eskiden şeker üretimine ve ilgili alanlara dayanan ekonomi, son yıllarda sanayi ve turizm sektörlerinin büyümesi ile çeşitlilik kazanmıştır. Speightstown`daki Port Charles Marinası projesinin başlaması, turizm sektörünün 1996-98 yıllarında gelişmesine sebep olmuştur. Kıyı bankacılığı ve gizli hesap ve düşük vergi gibi olanaklar, döviz akışını sağlamaktadır. Hükümet, kabul edilemez yükselişte olan işsizlik oranını düşürmek, direkt yabancı yatırımları teşvik etmek ve devlete ait kuruluşları özelleştirmek için efor sarf etmeye devam etmektedir.

GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 4.815 milyar $ (2005 verileri)

GSYİH - reel büyüme: %4.1 (2005 verileri)

GSYİH - sektörlere göre: tarım: %6

endüstri: %16

hizmet: %78 (2000)

Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %-0.5 (2003 verileri)

İş gücü: 128,500 (2001 verileri)

Sektörlere göre işgücü dağılımı: hizmet %75, endüstri %15, tarım %10 (1996 verileri)

İşsizlik oranı: %10.7 (1999 verileri)

Bütçe: gelirler: 847 milyon $; giderler: 886 milyon$ (2000 mali yılı verileri)

Endüstri: Turizm, şeker, hafif imalatlar, ihracatçılar birliği

Endüstrinin büyüme oranı: %-3.2 (2000)

Elektrik üretimi: 819 milyon kWh (2003)

Elektrik üretimi için kaynaklar: Fosil yakıtlar: %100

diğer: %0 (2003)

Elektrik tüketimi: 761.7 milyon kWh (2003)

Elektrik ihracatı: 0 kWh (2003)

Elektrik ithalatı: 0 kWh (2003)

Tarım ürünleri: Şekerkamışı, sebze, pamuk

İhracat: 209 milyar $ (2004 verileri)

İhracat ürünleri: şeker ve şeker pekmezi, rom, diğer gıda maddeleri ve meşrubat, kimyasallar, elektronik parçalar, giyim

İhracat ortakları: ABD %18.6, Trinidad ve Tobago %15, Birleşik Krallık %12.1, Saint Lucia %8.4, Jamaika %7.9, Grenada %4.6, Saint Vincent ve Grenadinler %4.6 (2005)

İthalat: 1.476 milyar $ (2004 verileri)

İthalat ürünleri: makine, gıda maddeleri, yapı malzemeleri, kimyasallar, yakıt, elektronik parçalar

İthalat ortakları: YZ %45.9, ABD %20.3, Trinidad ve Tobago %12 (2005)

Dış borç tutarı: 668 milyon $ (2003 verileri)

Para birimi: Barbados Doları (BBD)

Para birimi kodu: BBD

Mali yıl: 1 Nisan - 31 Mart

İletişim BilgileriKullanılan telefon hatları: 134,900 (2005)

Telefon kodu: 1246

Radyo yayın istasyonları: AM 2, FM 6, kısa dalga 0 (2004)

Radyolar: 237,000 (1997)

Televizyon yayını yapan istasyonlar: 1 (2004)

Televizyonlar: 76,000 (1997)

Internet kısaltması: .bb

Internet servis sağlayıcıları: 19 (2000)

Internet kullanıcıları: 160,000 (2005)

Ulaşım ve TaşımacılıkDemiryolları: 0 km

Karayolları: toplam: 1,600 km

asfalt: 1,600 km

asfalt olmayan: 0 km (2003)

Su yolları: yok

Limanlar: Bridgetown, Speightstown (Charles Marina Limanı)

Hava alanları: 1 (2006)

Kaynaklar

Vikipedi

Barbados

İngilizce Barbados kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. Barbados, isla en el océano Atlántico norte

Barbados

İngilizce Barbados kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. la Barbade, île de la Barbade, île située à la frontière de la Mer des Caaïbes et de l'Océan Atlantique

Barbados

İngilizce Barbados kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Barbados, Insel im Norden des Atlantiks

Barbados

İngilizce Barbados kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. Barbados, isola nell'oceano Atlantico settentrionale

Barbados

İngilizce Barbados kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. Barbados (uma das ilhas das Antilhas)

Barbados

Almanca Barbados kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. island in North Atlantic Ocean

Barbados

İtalyanca Barbados kelimesinin İngilizce karşılığı.
(fpl) ] n. Barbados, islands in the Atlantic Ocean

Barbados

İspanyolca Barbados kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Barbados] n. Barbados, island in the Atlantic Ocean

Barbados

Türkçe Barbados kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Barbados] n. island in North Atlantic Ocean n. Barbados, island in the Atlantic Ocean n. Barbados, islands in the Atlantic Ocean

Barbados

Flemenkçe Barbados kelimesinin İngilizce karşılığı.
npr. barbados

Barbados

İngilizce Barbados kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. Barbados (één van de eilanden in de Antillen)

Barbados

n. island in North Atlantic Ocean n. Barbados, island in the Atlantic Ocean n. Barbados, islands in the Atlantic Ocean

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Barbados Millî Futbol Takımı
6 yıl önce

Barbados millî futbol takımı, Barbados'u uluslararası organizasyonlarda temsil eden futbol takımıdır. 1963-73 arası - Katılmadı 1977 - Elemeleri geçemedi...

Barbados'taki Yahudilerin tarihi
6 yıl önce

uzmanlıkla Barbados şeker üreticiliğinde ön plana çıktı. Surinam'daki Yahudilerin aksine, Barbados Yahudilerinin çok azı plantasyon sahibiydi. Barbados küçük...

Barbados pasaportu
6 yıl önce

Barbados pasaportu, Barbados vatandaşlarına yurt dışı seyahatleri için verilen belgedir. Barbados pasaportu koyu mavi renktedir. Ön yüzünün ortasında...

Barbados doları
6 yıl önce

Barbados doları (İngilizce: Barbadian dollar; ISO 4217: BBD), 1935'ten beri Barbados'ta kullanılan resmî para birimidir. Genelde dolar simgesi ("$") ile...

Barbados arması
6 yıl önce

Barbados arması, Barbados'un kullandığı ulusal devlet arması. 14 Şubat 1966 tarihinde hükûmet tarafından kabul edilmiştir. Nevin Connell tarafından tasarlanmıştır...

Barbados bayrağı
6 yıl önce

Barbados bayrağı, Barbados'un kullandığı resmi devlet bayrağı. 30 Kasım 1966 yılında bağımsızlık günü kabul edilmiştir. Dik bir şekilde üçe ayrılmış dikdörtgenden...

Barbados kirazı
6 yıl önce

Barbados kirazı (Malpighia emarginata), Malpighiaceae familyasından meyvesi için tarımı yapılan bitki türü. Barbados kirazı ayrıca İngilizcede , "Acerola"...

.bb
6 yıl önce

.bb, Barbados'un İnternet Ülke Alan Kodu (CcTLD) kod harfleri. .bb üst düzey alan kuruluşundan beri çeşitli yöneticileri tarafından işletilmiştir. Bunların...

.bb, .ac, .ad, .ae, .af, .ag, .ai, .al, .am, .an, .ao