Barguzin Tabiat�� Koruma Alan��

Türkiye Korunan Alanları

İçinde bulunduğumuz çağda çevre korumacılığı gittikçe önem kazanmaktadır. Bu nedenle kendine has bitki, hayvan, yerşekilleri, toprak yada arkeolojik eserler bulunan alanlar koruma altına alınarak gelecek nesillere aktarılmaya çalışılmaktadır. Bu nedenle T...

Tabiat (anlam ayrım)

Tabiat - Doğa

Tabiat (anlam ayrımı)

Tabiat - Doğa

Doğa koruma alanı

Doğa koruma alanı, doğal çevrenin koruma ve inceleme amaçlarıyla korunduğu alan. Bu alanlar, bilim ve eğitim bakımından önem taşıyan, nadir bulunan, tehlikeye maruz kalan ve kaybolmaya yüz tutmuş ekosistemler, türler ve doğal olayların meydana getirdiği s...

3. İstanbul Konsili

Üçüncü İstanbul Konsili

Üçüncü İstanbul Konsili Batı Ortodoksları, Roma Katolikleri ile birçokdiğer batı hristiyanlarının 6. ekümenik konsülü olarak kabul edilir.. 7 Kasım 680 tarihinde ilk oturum, 16 Eylül 681 tarihinde son oturumu yapılmıştır.ibid.

Barguzin Tabiatı Koruma Alanı

bölgeyi kapsamaktadır. Barguzin iklimi Subarctic iklim, kuru kıştır (Köppen iklim sınıflandırması Subartik iklim (Dwc) ). Bu iklim, ılıman yazlarla (10 °C'nin

Mimesis

Mimesis, doğa ve insan davranışının sanatta ve edebiyatta taklide dayanan temsilidir. Aristoteles tarafından sanatın rolünün “doğanın taklidi” olduğunu ileri sürerken kullanılmıştır. Yunanca taklit anlamına gelir. Aslında Platon (M.Ö. 427-347)`nun eserler...