İç çekirdek, yoğunluk ve ağırlık bakımından en ağır elementlerin bulunduğu bölümdür. Dünya'nın en iç bölümünü oluşturan çekirdeğin, 5120-2890 km'ler arasındaki kısmına dış çekirdek, 6371-5150 km'ler arasındaki kısmına iç çekirdek denir.

barisfer

Ağır küre.

barisfer

Türkçe barisfer kelimesinin Fransızca karşılığı.
barysphère [la]

Yanıtlar