Baron de Montesquieu

Baron de Montesquieu Fransız, yazar ve düşünürü. 18 Ocak 1689'da Chateau de Brède'de doğdu. Asıl adı Charles de Secondat olan Montesquieu, hukuk öğrenimi yaptı. 1716'da ölen amcasının servetini, Montesquieu Baronu ünvanını ve Bordeaux Parlament'indeki Başkan Yardımcılığını devraldı. Araştırmalarını bilimsel açıdan yapan Montesquieu 1721'de Fars Mektupları manasına gelen Lettres Persanes adlı eserini kaleme aldı. 1728-1731 yılları arasında bir Avrupa gezisi yaptı ve intibalarının ışığında

Baron de Montesquieu

Baron de Montesquieu Fransız, yazar ve düşünürü. 18 Ocak 1689'da Chateau de Brède'de doğdu. Asıl adı Charles de Secondat olan Montesquieu, hukuk öğrenimi yaptı. 1716'da ölen amcasının servetini, Montesquieu Baronu ünvanını ve Bordeaux Parlament'indeki Başkan Yardımcılığını devraldı. Araştırmalarını bilimsel açıdan yapan Montesquieu 1721'de Fars Mektupları manasına gelen Lettres Persanes adlı eserini kaleme aldı. 1728-1731 yılları arasında bir Avrupa gezisi yaptı ve intibalarının ışığında kanunları inceleyen geniş bir araştırmaya başladı. Neticesinde Romalıların Hıristiyanlık dinini nasıl siyasete alet ederek kullandıklarını yazıları ile anlattı. 1719'da dünya tarihiyle ilgilendi. Descartes ve Newton ile tanışarak siyasi ve ilmi konuları birlikte yürüttü.

Zamanının idari ve siyasi sistemine karşı olan Montesquieu, eserlerinde sık sık tenkitler ve yorumlar yapmıştır. Fars Mektupları adlı eserinde iki İranlının ağzından Fransız idari sistemini, mutlakiyet idaresini ve Fransız toplumunu eleştirdi. Ayrıca yorumlar da yapan Montesquieu asıl ününü Kanunların Ruhu adını taşıyan Esprit des Lois adlı kitabıyla yapmıştır. Bu eserinde modern bir anlayış ve demokratik bir görüşle kanunları incelemiştir. Mutlakiyet sistemine karşı olan Montesquieu, kendisine İngiliz idari sistemini örnek almıştır. Kanunların; toplumların örf ve adetleri, dini, tabiatı, maddi-manevi değerleriyle dengeli yapılması gerektiğini savunan Montesquieu, ayrıca kuvvetlerin ayrılması gerektiğini belirtmiştir. Buna göre yasama, yürütme, yargı kuvvetleri birbirlerinden ayrılmalıdır. Kanunların Ruhu adlı eser, bir bakıma liberal anayasaların hazırlanmasında mühim rol oynamıştır. Bu kitabı yayınlandığında çok büyük başarı sağladı ve Cizvitlerle Janseniusçuların şimşeklerini üstüne çekti. Kilise tarafından okunmaması gereken yasak kitaplar listesine alındı(1751).

Bütün eserlerinde akıcı, fakat dolaylı bir üslup kullanan Montesquieu, birçok bakımdan günümüz fikir ve anlayışlarıyle uyuşan eserler vermiş, modern Avrupa hukukunun babası sayılmıştır. Liberalizmin savunacağı temel hürriyetleri tarif etmiştir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Yanıtlar