Barye

Barye CGS birim sisteminde basınç ölçü birimidir. Kısaltması Ba'dır. 1 santimetre kare üzerinde 1 dyne kuvvet olarak tanımlanmıştır. Birim adını Fransız heykeltıraş Antoine-Louis Barye'ten (1796—1875) alır.

1  Ba = 1  dyne 1  cm 2 {\displaystyle 1{\text{ Ba}}={\frac {1{\text{ dyne}}}{1{\text{ cm}}^{2}}}}

MKS sistemindeki ölçü birimi ise pascal'dır. İki bitim arasındaki ilişki, (Pa pascal ve N newton olmak üzere);

1  Ba = dyne cm 2 = 10 5  N 10 4  m 2 = 10 1  Pa {\displaystyle 1{\text{ Ba}}={\frac {\text{dyne}}{{\text{cm}}^{2}}}={\frac {10^{-5}{\text{ N}}}{10^{-4}{\text{ m}}^{2}}}=10^{-1}{\text{ Pa}}}

Barye aynı zamanda bar biriminin de milyonda biridir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.