--}}

BASİANİ

Türkiye'nin doğu kesiminde, Aras Irmağı’nın kaynaklandığı yörede bölgeye verilen ad. Basiani adının, eski Yunanlı tarihçi Ksenophon’un (MÖ 5-4. yüzyıl) yapıtında söz ettiği Kolha boylarından Pasianilerle ilişkili olduğunu sanılır.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.