Basit Makine

Kısaca: Basit makineler; insanların, işlerini kolaylaştırmak için geliştirildiği araçlardır. Basit makineler, kuvvetten kazanç sağlamak, yoldan kazanç sağlamak, kuvvetin yönünü değiştirmek, işin yapılma hızını değiştirmek ya da bir enerji türünü başka bir enerji türüne dönüştürmek amaçlarıyla kullanılabilir. ...devamı ☟

Basit makineler; insanların, işlerini kolaylaştırmak için geliştirildiği araçlardır. Basit makineler, kuvvetten kazanç sağlamak, yoldan kazanç sağlamak, kuvvetin yönünü değiştirmek, işin yapılma hızını değiştirmek ya da bir enerji türünü başka bir enerji türüne dönüştürmek amaçlarıyla kullanılabilir. Kaldıraçlar Bu tür kaldıraçlarda, formül; "Kuvvet x Kuvvet kolu = Yük x Yük kolu"dur. Kuvvet kolu, kuvvet ile destek arasındaki mesafedir. Yük kolu da, yük ile destek arasındaki mesafedir.

Kullanımları

Kaldıraçlar

az kuvvet ile büyük yükleri kaldırmak için kullanılır. Yük kolu ile kuvvet kolu uzunlukları eşitse, uygulanan kuvvet yük kadar olur. Kuvvet kolu ne kadar büyükse, yükü kaldırmak için harcanacak kuvvet o kadar az olur. Eğik düzlem Bir yükü, ağırlığından daha küçük kuvvetle yukarıya kaldırmak işlemiyle kullanılır.

Eğik düzlem

resminde, A noktasındaki cismi C noktasına çıkarmak için yapılan iş, aynı ismi B noktasından C noktasına çıkarmak için yapılan işe eştir. Buna göre: WAC = WBC denilebilir. Az bir kuvvetle yükü C noktasına çıkarmak için; *

Eğik düzlem

boyu uzatılabilir. * Eğim açısı küçültülebilir. Eğim açısı büyürse/eğik düzlemin boyu kısalırsa, daha çok kuvvet gerekir. ==MakaralarSabit makara

Sabit makara

larda yalnız makara döner. Bir yere monte edilmiş şekilde kullanılan makaralardır. Kullanımda kuvvetin yönünü değiştirme özelliği vardır. Bu makaralar kuvvetten kazanç sağlamazlar. Yükü kaldırmak için yüke eşit bir kuvvet kullanılır. 50 N yükü kaldırmak için ipin ucunu 50 N kadar çekmek gerekir.

Hareketli makara

Hareketli makaralarda yük, serbest olan makaraya bağlanır. Formül, "Kuvvet = Yük/ip sayısı" dır. ==Palangalar== Palanga, az kuvvetle çok yük kaldırmak için kullanılan makaralar kombinasyonudur.

Sabit makara

ya, aynı gövdeye bağlı bir veya daha fazla hareketli makaranın ilave edilmesiyle meydana gelir. Bu sistemlerde kuvvet bölünerek yükün bir kısmının sabit makaralara taşıtılmasıyla uygulanacak kuvvet azaltılabilir. Palangalarda yükü kaldıracak kuvvet, yükün ağırlığının makara sayısına bölümü ile hesaplanır. Palangalarda kuvvet kazancı hareketli makaralara etki eden ip sayısına eşittir. Palangalarda uygulanacak kuvvet hesaplanırken hareketli makaraların ağırlıkları da hesaba katılır. Palangalarda kuvvetten kazanç vardır.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Makine mühendisliği
3 yıl önce

ve en geniş mühendislik alanı olan makine mühendisliği, makineler, enerji ve imalat yöntemleri ile ilgilenir. Makine mühendisleri takım tezgâhlarının yanı...

Makine mühendisliği, Makine mühendisliği
Makine
3 yıl önce

gibi çeşitli makine elemanlarından oluşan düzenekler bütünü. Herhangi bir mekanik parçası olmayan elektronik veya organik aygıtlar da makine kapsamındadır...

Makine, Akarsu, Bilgi, Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik, Bomba, Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Dizel motoru, Dişli, Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Makine öğrenimi
3 yıl önce

adımı belirlemesinden ziyade, makinenin kendi algoritmasını geliştirmesine yardımcı olmak daha etkili olabilir. Makine öğrenimi disiplini, bilgisayarlara...

Makine çevirisi
3 yıl önce

ve sinirsel teknolojinin makine çevirisine entegre edilmesi ile birlikte makine çevirisi kalitesi yükselmiştir. Bazı makine çevirisi araçları Google Translate...

Kasnak
3 yıl önce

ya da yuvarlak olan kaide Kasnak , Enli çember Kasnak , Fizikte bir basit makine. Dişli çarklarda olduğu gibi dönme hareketini iletirler. n1.r1=n2.r2...

Kasnak, Fizik, Kasnak meşesi, Kubbe, Makina, Meşe, Mimari, Çember, Kaide, Anlam ayrım
George Eastman
3 yıl önce

çalışmalarını basit, kompakt bir makine üreterek ilerletmiştir. Ucuz ve pratik olan bu kameralar bir anda çok geniş pazar bulmuştur. 8 yıl içinde 100.000 makine satılmıştır...

Turing Makinesi
3 yıl önce

ikinci makalesi ise, makineler ve zekayla ilgili birçok tartışmalı konuya cevap niteliğindeydi. İşte bu makalelerde sözü geçen sanal makine daha sonraları bu...

Turing makinesi, Alan M. Turing, Alfabe, Algoritma, Belirlenimsiz Turing makinesi, Kahinli Turing makinesi, Matematik, NP, NP complete problem indirgemesi, Rastgele, Sembol
Algoritmalar teorisi
3 yıl önce

fonksiyonlardır. İkinci tür: Algoritmanın her ayrık zamanda çok basit işlemleri yapan bir belirlenimlilik makine ile bağdaştırılmasıdır. Bu modeller, yapısal olarak...