Basitle��Tirilmi�� ��Ince Karakteri

Karboksili Asitler

Karboksili Asitler Karboksil (-COOH) grubu ihtiva eden organik bileşikler sınıfı. RCOOH şeklinde tamamlanmış olarak gösterilen formülde R’nin yerinde bir hidrojen atomu veya bir alkil bulunabilir. Mesela R’nin yerinde H bulunursa formik asit (HCOOH), CH3...

deri veremi

Deri veremi (deri tüberkülozu), Mycobacterium tuberculosis'in (Koch basili) , seyrek olarak Mycobacterium bovis'in, nadiren de BCG (Bacille Calmette-Guérin, atenüe M. bovis)'in neden olduğu müzmin, progressif, bildirimi zorunlu bir hastalıktır.

bilgisayar dosyası

Dosya

Dosya, sanal ortamdaki verilerin disk üzerinde saklanması için oluşturulan belirli büyüklükteki veri yapısıdır. Bilgisayarın ikincil hafıza birimlerinde bulunur.

Pozitif Felsefe Dersleri

Pozitif Felsefe Dersleri (Cours de Philosophie Positive), Auguste Comte’un eseri (6 cilt, 1830-1842). Çeşitli derslerden mey­dana gelen bu eser, ahlâk ve din dışında bütün Auguste Comte sisteminin açıklama­sıdır, önce Comte, ünlü «üç hal kanunu»nu ortaya...

Gianluca Basile

Naif sanat

''Naif sanat'', çocuksu bir basitlik taşıyan bir sanat türüdür. Tür olarak primitif sanatla oldukça benzeşir. Naif sanatın çok az sanat eğitimi almış, ya da hiç eğitim almamış insanlar tarafından yaratılmış olduğunu söylemek bu türü fazlasıyla basite indi...

Asit

Asit, sulu çözeltilerinin tadı ekşi olan, bazı indikatörlerin (belirteçlerin) rengini değiştiren (mesela mavi turnusolu kırmızılaştıran) maddelerin ortak adı. Asidin en basit tanımı böyle olup daha yaygın olarak, sulu çözeltilerine proton (H+) veren madde...

dizanteri

Bulaşıcı ve salgın bir hastalıktır. Hastada, ishal görülür. Dışkısı kanlı ve sümüklüdür. İştahsızlık karın ağrısı ve ateş de vardır Su veya besinlerle bulaşır. İki çeşit dizanteri vardır.

Asit baz ve tuzlar