Basra K��Rfezi

Basra Muhribi

Basra (anlam ayrımı)

* Basra - Irak'ta bir kent.* Basra Körfezi - Arap Körfezi veya Fars Körfezi de denmektedir.* Basra Eyaleti - Osmanlı Devleti'nde bir eyalet.

Nizamiye Medresesi

Büyük Selçuklular zamanında kurulan vezir Nizamülmülk`ün adıyla anılan medreseler. En büyüğü, Bağdat`taki Nizamiye Medresesi olup, İsfahan, Nişabur, Belh, Herat, Basra, Musul ve Amul`da benzerleri vardı. Bkz: Nizamiye Medreseleri

Darién Körfezi

Darien Körezi Karayip Denizi'nin en güneydeki noktasını teşkil eder. Panama ve Kolombiya arasına sokulmuştur.

Er-Risale (Ebu Hanife)

er-Risale, Ebu Hanife`nin beş eserinden biridir. Adından da anlaşılabileceği gibi bi ``risale`` olan bu kısa eseri Ebu Hanife Basralı alim Ebu Osman el-Betti`ye, kendisinin Mürcie mezhebinden olduğu yönündeki iddialara cevap olarak yollamıştır. Eserde Mür...

Tribalwars

Tribalwars, ingilzice dilin`den yapilmis, ve internet`te oynanabilecek bir oyundur. Ilk sever`i almanca, ve almanyada kurulduguna ragmen, turkce, yani Klansavasleri.net bile yapilmistir. Italyanca, Fransizca, ve dunyanin en cok konusulan dillerinde`de ser...

Haris el-Muhasibi

Hâris el-Muhâsibî (Tam ad: Ebu Abdullah Hâris bin Esed el-El-Basrî, Arapça: الحارث بن أسد المحاسبي البصري, d. 781 Basra- ö.

Muhasibi

Hâris el-Muhâsibî (Tam ad: Ebu Abdullah Hâris bin Esed el-El-Basrî, Arapça: الحارث بن أسد المحاسبي البصري, d. 781 Basra- ö.

basra

Basra, (Arapça:البصرة ) Irak'ın güneyinde kent; Irak'ın ikinci büyük şehri ve en önemli limanı. Hamar Gölünün güneydoğu ucunda, Şattül Arap su yolunun batı kıyısında, Basra Körfezi'ne 55, Bağdat'a ise 545 kilometre uzak...

Basra Eyaleti

Basra Eyaleti veya Basra Beylerbeyliği, 1538 yılında kurulan Osmanlı Eyaleti. Eyaletin merkezi Basra'ydı. 19. yüzyıldaki alanı . 1864'te kabul edilen nizammame ile Basra Vilayetine çevrildi.