Batı Avrupa ülkeleri

Birleşik Krallık (İngiltere), İrlanda, Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg oluşturur. Bu ülkelerin ortak özelliği sanayi alanında ileri olmalarıdır. Tarım ürünleri üretimi de yüksektir.

Birleşik Krallık (İngiltere), İrlanda, Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg oluşturur. Bu ülkelerin ortak özelliği sanayi alanında ileri olmalarıdır. Tarım ürünleri üretimi de yüksektir. Nüfusları fazladır, ancak nüfus artışı çok düşüktür.

Fransa'daki Alp Dağları ve İskoçya'da ki dağların dışında geniş düzlükler ve platolar yaygındır. Hollanda'nın önemli bir bölümünde yükseklik deniz seviyesinin altındadır. Bu ülkelerde Fransa'nın Akdeniz bölümü hariç, tüm mevsimleri yağışlı okyanusal iklim etkilidir. Gulf Stream sıcak su akıntısının etkisinden dolayı kışlar nispeten ılık geçer. Kışın zaman zaman kuzey denizinden gelen soğuk havanın etkisi ile kar fırtınaları olmakta ve sıcaklık çok düşmektedir. Fransa dışındaki ülkelerde genellikle bütün mevsimler yağışlı geçmektedir.

Bu ülkelerin ortak özelliği, Avrupa'nın sanayileşmiş zengin ülkeleri arasında olmalarıdır. Her türlü sanayi kolu gelişmiştir. Birleşik Krallık, Hollanda, Almanya ve Belçika'da zengin taş kömürü, Fransa'da demir ve boksit yatakları bulunur. Kömür ve demir yatakları, ağır sanayinin kurulmasını sağlamıştır. Ayrıca Kuzey Denizi'nden son yıllarda petrol çıkarılmaya başlanmıştır. Nüfus artışı yok denecek kadar azdır. Kişi başına düşen milli gelir yüksektir. Halkın büyük bölümü kentlerde yaşamaktadır. Fransa başta olmak üzere, Hollanda ve Belçika tarım alanında da gelişmiştir.

Belçika, Birleşik Krallık ve Hollanda; Amerika, Afrika ve Güneydoğu Asya'da sömürgeler kurmuşlardır. Sömürgelerdeki ham maddeleri işlemeleri ve satmaları, sermaye birikimini arttırmıştır. Sermaye birikimi, 17. yüzyılın sonlarında sanayi inkılabının gerçekleşmesinde önemli etken olmuştur. Batı Avrupa ülkelerinde demir yolları ve okyanusları aşan buharlı gemilerin yapımı, ticari faaliyetleri artırmıştır. Fakat, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Batı Avrupa ülkelerinin sömürgelerini büyük ölçüde kaybetmeleri, savaşlarda önemli kayıp vermeleri, ekonomilerini sarsmıştır. Ancak kısa sürede tekrar toparlanarak bilimsel araştırmalarla gelişmelerini sürdürmektedirler.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.