Batı dünyası

Batı dünyası, Batı medeniyeti ya da kısaca Batı, dünyanın diğer medeniyetlerine kıyasla Avrupa ve Kuzey Amerika'yı kastetmek için kullanılan siyasal kavram. Soğuk Savaş esnasında Batı kavramı, Avrupa'daki ve Kuzey Amerika'daki komünist olmayan ülkeleri kastetmek için kullanılmıştır.

Batı dünyası

Batı dünyası, Batı medeniyeti ya da kısaca Batı, dünyanın diğer medeniyetlerine kıyasla Avrupa ve Kuzey Amerika'yı kastetmek için kullanılan siyasal kavram. Soğuk Savaş esnasında Batı kavramı, Avrupa'daki ve Kuzey Amerika'daki komünist olmayan ülkeleri kastetmek için kullanılmıştır.

Tanımlar

Soğuk Savaş döneminde, komünist olmayan ülkelerde, komünist ülkelere kıyasla daha fazla hak ve özgürlük olduğu iddiası ile oluşturulan Özgür dünya kavramı da zaman zaman özellikle Batılı ülkeler tarafından Batı dünyası anlamında kullanılır. Ancak Özgür dünya tanımı genelde Japonya gibi Avrupalı olmayan ancak müttefik olan demokratik ülkeleri de kapsamakla birlikte, demokratik olmayan fakat Soğuk Savaş esnasında Batı ile müttefik olan özellikle Güney Amerika, Asya ve Afrika'daki ülkeleri kapsamaz.

Tarihçe

Bir çok tarihçiye göre Batı medeniyetinin kökleri Antik Yunan ve Roma medeniyetlerine dayanır. Avrupalıların Yeni Dünya'ya ulaşması ile Avrupa medeniyeti, ABD ve Kanada kültürlerinin de temelini oluşturmuştur.

Din

Günümüzde Batı dünyasının büyük bir kısmı Hıristiyan geleneğinden gelmektedir.

Ayrıca bakınız

* Doğu dünyası

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar