Batı Felsefesi

Batı felsefesi, Antik Yunan'dan başlayıp günümüze kadar gelen Batılı felsefe tarihi anlayışıdır.Özellikle Avrupa'nin ve batı olarak adlandırılan dünyanın 19.yüzyılda felsefe tarihini yazarken kategorize ettikleri düşünce geleneği Batı felsefesi olarak adlandrılır. Platon'dan başlayıp modern zamanlara uzanan belirli bir felsefe yapma tarzı batı felsefesinin ayırıcı özelliği, daha ayrıcalıklı özelliği olarak anlaşılır.

Batı felsefesi, Antik Yunan'dan başlayıp günümüze kadar gelen Batılı felsefe tarihi anlayışıdır.Özellikle Avrupa'nin ve batı olarak adlandırılan dünyanın 19.yüzyılda felsefe tarihini yazarken kategorize ettikleri düşünce geleneği Batı felsefesi olarak adlandrılır. Platon'dan başlayıp modern zamanlara uzanan belirli bir felsefe yapma tarzı batı felsefesinin ayırıcı özelliği, daha ayrıcalıklı özelliği olarak anlaşılır. Bu eğilim genel bir yaklaşımla "Doğu'da felsefe yoktur" savını ileri sürer.Mısır, Mezopotamya, İran, Çin, ve Hint kültürleri tarih olarak çok daha eski olmalarına ve buralarda yaşayan insanların belirli düşünce geleneklerine sahip olmalarına rağmen, Batı felsefesi Antik Yunan dönemiyle birlikte başlatılır ve bunlar dışta bırakılır. Doğu felsefesi, Hint ve Çin felsefeleri dahil olmak üzere çok önceleri başlamıştır, bu gelenekler etkileşimlerle sürekli varlıklarını devam ettirmişlerdir, ancak Batı felsefesi bu gelenekleri felsefe-dışı sayma yönelimindedir.Felsefe tarihi kitapları, genel bir eğilim olarak, İ.Ö. 500'lerden başlayarak bugüne kadar, batı olarak addedilen bölgelerde ve batılı düşürlerce ortaya konulan felsefe yapma geleneği Batı felsefesi olarak görülür.

Filozoflar

Batı felsefe geleneğini oluşturan filozoflar belirgin ana çizgilerle verilecek olursa şöyle sıralanabilir;Heraklitos, Pytagoras, Cicero, Parmanides, Demokritos, Epikuros Sokrates, Platon, Aristotales, Thomas Aquinas, Augustinus, Montaigne, Dekart, Françis Bacon, Georg Berkeley, David Hume, John Locke, Spinoza, Jea-Jacques Rousseau, Kant, Hegel, Marks, Arthur Schopenhauer,Friedrich Nietzsche, Henri Bergson, Bertrand Russell, Edmund Husserl, Ludwig Wittgenstein, Martin Heidegger, Hannah Arendt, Albert Camus, Maurice-Merlau Ponty, Jean-Paul Sartre, Simone de Bovaire, Theodor Adorno, Jacques Derrida, Willard van Orman Quine, Karl Popper.

Alt disiplinler

Batı felsefesi olarak kabul tanımlanan felsefenin bazı alt bölümleri:

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Batı Felsefesi ilgili konular

 • Pragmatizm

  Felsefede Faydacılık ya da Pragmatizm hem iyinin teorisi hem de doğrunun teorisidir. İyinin teorisi olarak faydacılık refahcıdır (welfarist).
 • Kıta felsefesi

  Kıta felsefesi, günümüz Batı felsefesinin başlıca iki geleneğinden birisidir. Genelde analitik felsefe ile anılır. İngilizce konuşan ülke
 • Daniel Dennett

  Daniel Clement Dennett günümüz batı felsefesinin önemli felsefecilerin biridir. 1942 Boston Massachusetts doğumludur. İlgilendiği konular: evr
 • Batı felsefesi

  Batı felsefesi, Antik Yunan'dan başlayıp günümüze kadar gelen Batılı felsefe tarihi anlayışıdır.Özellikle Avrupa'nin ve batı olarak adla
 • Doğu felsefesi

  Doğu felsefesi denildiginde genel olarak Hindistan ve Çin'de başlayan felsefe geleneği kastedilmektedir.Ancak buna Afrika felsefesi, Japon felsefe
 • Antik Çağ felsefesi

  Antik Çağ felsefesi, İ.Ö.700'lü yıllardan başlayıp İ.S.500'lü yıllara, yani Orta Çağ'a kadar uzanan tarihsel dönemdeki felsefe tarihini
 • Sokrates öncesi filozoflar

  Batı felsefesi MÖ 6. yüzyılda Antik Yunan'da başladı. Sokrates öncesi düşünürler çoğunlukla Yunan dünyasının batı veya doğu çevrele