Batı Grönland İnuitleri (Grönland İnuitçesi ''Kalaaleq'' [tekil] ''Kalaallit'' [çoğul] ya da ''Kitaamiutut''; Danca ''vestgrønlændere''; İngilizce ''West Greenlanders, Western Greenlanders, West Greenland Inuit''), Danimarka'ya bağlı özerk Grönland'ın batısında Kitaa (Batı Grönland) bölgesinde yaşayan İnuit kolundan Grönland İnuitlerine bağlı Eskimo halkı. Nüfusları 44.000-50.000 arasındadır ve Grönland nüfusunun yaklaşık % 80-88 kadarına denk gelirHessel, Ingo. ''Arctic Spirit.'' Vancouver: Dou

Batı Grönland İnuitleri

Batı Grönland İnuitleri (Grönland İnuitçesi Kalaaleq [1] Kalaallit [2] ya da Kitaamiutut; Danca vestgrønlændere; İngilizce West Greenlanders, Western Greenlanders, West Greenland Inuit), Danimarka'ya bağlı özerk Grönland'ın batısında Kitaa (Batı Grönland) bölgesinde yaşayan İnuit kolundan Grönland İnuitlerine bağlı Eskimo halkı. Nüfusları 44.000-50.000 arasındadır ve Grönland nüfusunun yaklaşık % 80-88 kadarına denk gelir. == Kabile ve şiveleri == Eskimo kabile adları tipik olarak -miut («halk») ekiyle biter ve dil ile şiveleri belitrmek için de buna -ut eki getirilir. * Kuzey Batı Grönland İnuitçesi (İng. North West Greenlandic; Dan. nordvestgrønlandsk). Upernavik, Uummannaq, Diskobugt ve Aasiaat şehirlerinde konuşulur. ** Avangnamiut (İng. dialect of Upernavik; Dan. Upernavik-dialekt) ** Kangaatsiaq-Uummannaq şivesi (İng. Kangaatsiaq-Uummannaq (sub-)dialect) *** Qeqertarsuarmiut *** Kangiamiut *** Akunermiut * Orta Batı Grönland İnuitçesi (İng. Central West Greenlandic; Dan. centralgrønlandsk). Sisimiut, Maniitsoq ve Nuuk şehirlerinde konuşulur. ** Quavaitmiut ** Kalatditmiut. Yazı dilinin temelini oluşturur. * Güney Batı Grönland İnuitçesi (İng. South West Greenlandic; Dan. sydvestgrønlandsk). Paamiut, Qadortoq ve Kap Farvel (Nunap Isua) şehirlerinde konuşulur. ** Paamiut şivesi (İng. Paamiut (sub-)dialect; Dan. Paamiut (kommunes) dialekt) ** Nanortalik-Qaqortoq şivesi (İng. Nanortalik-Qaqortoq (sub-)dialect; Dan. Qassimiut-Nanortalik dialekten) ** Kap Farvel şivesi (İng. Kap Farvel; Dan. Kap Farvel dialekten) == Dil ve Eğitim == Grönland İnuitçesinin Batı Grönland İnuitçesi (Kalaallisut) adıyla bilinen lehçesini konuşurlar ve bu lehçe aynı zamanda resmi dilin temelini oluşturur Günümüzde okul eğitimi zorunlu olup kendi lehçelerinde değil resmi Batı Grönland İnuitçesi ile yapılmakta ve Danca da öğretilmektedir. == Sosyal yaşam == === Aile === Geleneksel olarak babayerli bilateral küçük geniş aile biçiminde topluluk oluştururlar. == Din == === Şamanizm === Şamanizm bütün Eskimo halklarının Hristiyanlık öncesi geleneksel dinidir ve etkileri günümüzde az da olsa görülmektedir. === Hıristiyanlık === Günümüzde diğer Grönland İnuitleri gibi Kuzey İnuitleri de Hristiyan olup Evangelical Lutheran mezhebidendir. == Sanat == Batı Grönland İnuitleri hayvan derilerinden dikiş ürünleri ile maske yapımında da öne çıkarlar. Sanat formu olarak tupilaq (evil spirit object) adlı şekiller de görülür. == Ayrıca bakınız == * Inuit Circumpolar Council * Skræling

Dipnotlar

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar