Batı Roma

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Batı Roma İmparatorluğu
1 hafta önce

yönetildikleri herhangi bir zamanda Roma İmparatorluğu'nun batı eyaletlerinden oluşuyordu. Batı Roma İmparatorluğu ve Doğu Roma İmparatorluğu terimleri modern...

Roma İmparatorluğu
1 ay önce

karışıklıklardan sonra 395 tarihinde doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrıldı. İmparatorluğun batıdaki kısmı olan Batı Roma İmparatorluğu Kavimler Göçü'yle Avrupa'ya...

Roma İmparatorları Listesi
2 hafta önce

Bizans imparatorları listesi Roma İmparatorluğu Scarre, Chris (1995, Tekrar basım 2001),Chronicle of the Roman Emperors (Roma imparatorlarının saltanat kronikleri)...

Roma İmparatorları Listesi, 102, 10 Temmuz, 114, 117, 11 Ağustos, 11 Haziran, 11 Kasım, 11 Nisan, 138, 139
Antik Roma
2 hafta önce

Romanlar için "Çingeneler" sayfalarına bakınız. Antik Roma, MÖ 9. yüzyılda İtalya Yarımadası'nda kurulan Roma şehir devletinden doğarak tüm Akdeniz'i çevreleyen...

Eski Roma, 476, 5. yüzyıl, Akdeniz, Antik Yunan, Batı, Batı Avrupa, Bizans İmparatorluğu, Dil, Edebiyat, Hukuk
Roma İmparatoru
2 hafta önce

Roma imparatoru, ilk olarak MÖ 27 yılında teşkil edilen Roma İmparatorluğu'nun hükümdarlarınca kullanılmaya başlanan unvan. İlk Roma imparatorları kendilerini...

Roma İmparatorluğu, 117, 14, 1453, 476, 4 Eylül, Antik Roma, Avrupa, Batı Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Caesar Divi Filius Augustus
Britanya'da Roma hakimiyetinin sonu
3 yıl önce

Britanya'da Roma hakimiyetinin sonu, Roma İmparatorluğu’nun Büyük Britanya’dan çekilmesi üzerine başlayan tarihi dönemi anlatır. Bu dönem tek bir tarihle...

Batı dünyası
2 hafta önce

Batı dünyası, Batı medeniyeti ya da kısaca Batı, dünyanın diğer medeniyetlerine kıyasla Avrupa ve Kuzey Amerika'yı kastetmek için kullanılan siyasal kavram...

Nova Roma
2 hafta önce

Nova Roma (Yeni Roma), İstanbul şehrinin Roma İmparatorluğu'nun başkenti ilan edildiği dönemde imparator I. Konstantin tarafından konulmuş, fakat benimsenmemiş...

Nova Roma, 11 Mayıs, 1453, 324, 330, 395, Augusta Antonina, Bozdoğan Su Kemeri, Byzantion, Byzantium, Büyük Konstantin