batıni

Bâtınîlik ya da Bâtın’îyye (Arapça: الباطنية‎, El-Bāṭiniyyeh); İslamda Kur'an Ayetlerinin görünür anlamlarının dışında, daha derinde gerçek anlamları bulunduğu inancı, ayetleri buna göre yorumlayan akıma Bâtınîlik, bu düşünceyi benimseyen kişiye de Bâtınî denir.

Batıni

Batıni ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Batınilik

batıni

batıniye mezhebinden olan kimse.
fels. ıçrek.

batıni

Osmanlıca batıni kelimesinin Türkçe karşılığı.
İçe ait olan. Dış görünüşe ve zâhire dâir olmayan. Bâtına mensub ve müteallik. Dâhili ve manevi meselelere âit. * Tas: Bâtiniyyeden olan.

batıni

Türkçe batıni kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Batini] n. Occident, western hemisphere; west
n. Occident, western hemisphere, Europe and America

Yanıtlar