Bat��N (Anatomi)

anatomi

Anatomi, canlı varlıkların şekil ve yapılarını inceleyen, bir temel tıb bilimi dalı. Bu bilim, tıbbın temeli kabul edilen ana bilimlerden olup, aynı zamanda tıb eiğitiminin önemli derslerinden biridir.

Vesalius

Andreas Vesalius (1514-1563) Belçika'da temel eğitimini tamamladıktan sonra, Paris Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimi görmüş ve daha sonra İtalya'da Padua Üniversitesi'nde anatomi kürsüsünde ders vermeye başlamıştır. Bu sırada Galen'in eserlerini inceleyen Ves...

Topografik anatomi

Topografik anatomi, vücudu belirli regiolara (bölgelere) ayırarak, burada bulunan oluşumların kökenine bakılmaksızın inceler. Özellikle zootomi (hayvan anatomisi) de hayvan türleri arasında bazı farklar da incelendiği için anatomia topographia comporativa...

Lorenzo Bellini

Pronasyon

Pronasyon anatomide, önkolun radioulnar eklem ya da ayağın subtalar ve talokalkaneonavikular eklemler etrafında yaptığı dönme hareketidir.Kendall FP, McCreary EK and Provance PG. (1993).Muscles Testing and Function. 4th Edition. Lippincott Williams and Wi...

Kafa

Kafa Anatomide hayvan ve inanların en rostral (anatomik pozisyonda) bölümünde bulunan genellikle beyin, göz, kafatası, kulak, burun ve ağızı içeren kısımdır.

Andreas Vesalius

Andreas Vesalius (d:1514 - ö: 1563) Roma İmparatoru V. Charles'ın eczacısının oğlu olarak Brüksel'de doğmuştur. Önce Louvain'de sonra Paris Üniversitesi'nde eğitim gördü ve daha sonra İtalya'da Padua Üniversitesi'nde anatomi kürsüsünde ders vermeye başlad...

Anatomik

Anatomi, Yunanca'da "çıkarmak" anlamına gelen "ana" ve "kesmek" anlamına gelen "tome"den türetilmiş bir kelimedir. Canlıların yapısı ve düzeni ile ilgilenen bilim dalıdır.

Anatomist

Anatomi, Yunanca'da "çıkarmak" anlamına gelen "ana" ve "kesmek" anlamına gelen "tome"den türetilmiş bir kelimedir. Canlıların yapısı ve düzeni ile ilgilenen bilim dalıdır.

Anatomik terimler

Vücut yapılarım tanımlarken bazı temel terim ve yönlerin iyi bilinmesi gerekir. Bu anlamda kullanılan anatomi terimleri bütün dünyada ortak bir dil halinde karşımıza çıkmaktadır. Bugün sağlık alanında kullanılan terminolojinin büyük kısmını anatomi teriml...