Bataklik

Kanlı Göl

Kanlı Göl, Ardahan ilinin Posof ilçesi Binbaşıeminbey köyünün batısında, Gümüşkavak ve İncedere köyleri arasında 8.000 m² kadar bir alanı kaplayan göldür. Göl suları derin olup kenarları sazlık ve bataklıktır. Gölde sazan balığı bulunmaktadır.

bataklık

<b>Bataklık</b>, yer altı sularının çok yüksek olduğu, çoğu zaman yüzeye çıktığı, toprağı aşırı ıslak olduğu, su göllenmelerinin görüldüğü yerlerdir. Bataklıklar çevrelerine göre alçakta, çanak-çukur şeklinde yerlerdir. Donmuş sahaların yüzeyinde yazın çö...

Aysel Bataklı Damın Kızı

''Aysel Bataklı Damın Kızı'', 1934 yılı yapımı siyah-beyaz Türk filmi.

Ölü Bataklıklar

Ölü Bataklıklar, Mordor'un kuzeybatısında, Kara Kapı'nın açıklıklarında bulunan bölgedir. Tamamiyle bataklıktır.

Bataklık Gülü

Bahaîlik

Bahâîlik (Arapça: بَهَائِيَّة (baha:i:jja)‎, Farsça: دین بهائی ‎ (Dīn-e Bahāī)), 19. yüzyılda doğmuş, Dünya'nın hemen hemen tüm ülkelerinde inananı olan bir din.

Baziklik

Babailik

``Baba İlyas`` ve talebesi Baba İshak Kefersudî`nin ortaya attığı bir Türk mezhebidir. Gerçekte ise bütün dinleri birleştirme iddiasıyla ortaya atılan bir dindir. Bütün dünyaya yayılarak genelleşmiştir.

Bahailik

Dünyanın hemen her ülkesinde inananları olan evrensel prensipler savunan bağımsız bir din. Bahai Tarihi, 1844'te Bab'ın (Seyyid Ali Muhammed) yeni bir çağın gelmekte olduğunu ve yeni bir peygamberin geleceğini ilan etmesiyle başlar. Bahailiğin kurucusu ve...

yataklık

Yataklık Suç işleyen kişileri barındırma veya bir suç neticesinde ele geçen eşyaları saklama. Suçluya yataklık etmek, Türk Ceza Kanununda suç sayılmış ve ceza öngörülmüştür. Bir kimse hapis cezasından aşağı olmayan bir cürmü, suçu işledikten sonra bu c...