Batma (jeoloji)

jeoloji

Jeoloji, YERBİLİMİ olarakta bilinir. Ana inceleme konusu Dünya olan bilim dalı. Maden yatakları, su, doğal enerji kaynakları, petrol, zemin etüdü ve depremleri inceler.

jeolojik

Jeoloji veya yer bilimi, dünyanın katı maddesinin, içeriğinin, yapısının, fiziksel özelliklerinin, tarihinin ve onu şekillendiren süreçlerin incelenmesini içeren bilim dalıdır. Yer bilimleri bünyesinde ele alınır.

USGS

USGS (İngilizce: United States Geological Survey) ABD'li Yerbilimsel Araştırma Kurumu.

yer bilimi

Jeoloji veya yer bilimi, dünyanın katı maddesinin, içeriğinin, yapısının, fiziksel özelliklerinin, tarihinin ve onu şekillendiren süreçlerin incelenmesini içeren bilim dalıdır. Yer bilimleri bünyesinde ele alınır.

yerbilim

Jeoloji veya yer bilimi, dünyanın katı maddesinin, içeriğinin, yapısının, fiziksel özelliklerinin, tarihinin ve onu şekillendiren süreçlerin incelenmesini içeren bilim dalıdır. Yer bilimleri bünyesinde ele alınır.

yerbilimci

Jeoloji veya yer bilimi, dünyanın katı maddesinin, içeriğinin, yapısının, fiziksel özelliklerinin, tarihinin ve onu şekillendiren süreçlerin incelenmesini içeren bilim dalıdır. Yer bilimleri bünyesinde ele alınır.

Jeoloji mühendisliği

Jeoloji, yerkabuğunun başlangıcından bugüne kadar geçirdiği yapısal değişmeleri, yerkabuğunun yüzeyinin ve altının bugünkü durumunu inceler, jeoloji mühendisliği bölümünde, jeoloji biliminin sağladığı bilgileri mühendislik alanına uygulanmasına ilişkin yö...

Jeoloji Mühendisleri Odası

Jeoloji Mühendisleri Odası, 1960'larda açılmaya başlayan jeoloji mühendisliği bölümü mezunlarının bir araya gelip TMMOB bünyesindeki oluşturdukları Meslek odası.

Selçuk Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Selçuk Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'ne bağlı bir bölümdür. Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Afyon yolu üzerinde 20. km de bulunan Alâeddin Keykubat kampusunda yer almaktadır. Şehir merkezi ile ka...

İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü

İstanbul ÜniversitesiMühendislik FakültesiJeoloji Mühendisliği Bölümü