Battal Gazi, 8. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen ve hakkında çeşitli inanışlar bırakmış bir kumandandır. Kendisi farklı kaynaklarda Türk, Arap veya Anadolu yerli halkından olarak nitelenmiştir. ...

Battal Gazi hakkında bilgiler

Battal Gazi, 8. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen ve hakkında çeşitli inanışlar bırakmış bir kumandandır. Kendisi farklı kaynaklarda Türk, Arap veya Anadolu yerli halkından olarak nitelenmiştir.

Battal Gazi hakkında bugüne ulaşabilmiş kaynaklar sadece mesnevi tarzı yazılmış, birbirini hem destekleyen hem de çelişen olgular içeren destanlar ve halkın hafızasında kalmış olan bilgilerdir. Yaşadığı tarihle ilgili, Battal Gazi Destanı`nda ve halk hikayelerinde, Arap ordusuyla birlikte İstanbul`u kuşattığı bilinmektedir. Bu kuşatma hem denizden hem de karadan olmuştur. Başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Destanda Battal`ın düşmanı olan imparatorun ismi Leon`dur. Arap komutanına oyun oynayıp kuşatma başladığında İstanbul`a geçip imparatorluğunu ilan etmiştir. Arap tarihinde 2. İstanbul kuşatmasının tarihi 717-718 dir. Bizans tarihinde de bu aynıdır ve bizans tarihinde imparator 3. Leon`un tahta çıkma tarihi 717`dir. Destandaki leon`un imparator 3. Leon olma olasılığı yüksektir. Destanda Battal Gazi`nin kuşatma sırasında yirmili yaşlarında olduğu söylendiğine göre, Battal Gazi`nin doğum yılı 690-695 civarıdır. Battal Gazi`nin ölüm yılının 740 olduğunda tarihçiler mütabakata varmışlardır.

`Battal` kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. Ancak bu sözcük, Mezopotamya`da genel olarak kullanılmaktadır. Battal Gazi`nin yaşadığı dönemde, Anadolu`da bir Türk veya Arap olgusunun olmadığı zamandır. Hakkındaki kaynaklara, yani mesneviler ve halk hikayelerine bakıldığında, kendisinin; Bizans kilisesinin zulmünden bıkan halkın hakkını savunmak için halktan bir ordu topladığı ve Bizans`la savaştığı görülmekte. Kilise kayıtlarında, o zamanki Anadolu halkının din inanışı lanetlenerek anlatılırken, bahsedilen inanç biçimi, `pir`leriyle, ibadetleriyle, günümüz alevilerine çok benzemektedir. Kilisenin baskı yaptığı halk da bu halktır. Battal Gazi`nin halkın içinden çıkan bir kahraman olması, dışarıdan gelip de akıncılık yapması düşüncesinden daha yüksek bir ihtimal. O zamanlar ezilen ve dolayısıyla isyan noktasında Battal Gazi`nin etrafında toplanan halk, büyük olasılıkla bugünkü Anadolu Alevileridir.

Günümüzde, resmi tarih haricinde, Alevi halk tarafından anılmaktadır. Seyitgazi, Eskişehir ilçesinde bulunan Battal Gazi türbesi, Alevi halkın her sene uğradığı yer olma özelliğindedir.



Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Battal Gazi maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Şarkı Sözleri

Ali Ekber Çiçek tarafından söylenen Battal Gazi adlı şarkının sözleri.

battal gazi diyarına uğradım
diyar aynı diyar iller değişmiş
kılıç aldım çalı çırpı doğradım
eller aynı eller kullar değişmiş
hü dost hü dost kullar değişmiş
duydunuz mu dostlar kullar değişmiş
malatya kayısı şekerparesi
silinmez münkirin kalbi karası
sarılır mı her hastanın yarası
ilaç aynı ilaç eller değişmiş
hü dost hü dost eller değişmiş
duydunuz mu dostlar eller değişmiş
aldığım yazıyı edibe yazdı
elimde çöğürdü tamburdu sazdı
söylenen makamdı güzel avazdı
ağız aynı ağız diller değişmiş
hü dost hü dost diller değişmiş
duydunuz mu dostlar diller değişmiş
davut sulari'yem olsam aşina
bu bir alemdir ki başlı başına
nasıl dostum gidiyor mu hoşuna
sazım emektar saz teller değişmiş
hü dost hü dost teller değişmiş
duydunuz mu dostlar teller değişmiş
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Seyyid Battal Gazi Külliyesi

Külliye, XIII. yüzyılın başlarında Seyyid Battal Gazi adına yaptırılmış türbe ve cami ile daha sonda eklenmiş tarihî yapılar topluluğundan oluşur. Üç uygarlık döneminin izlerini taşıyan külliyede, türbe ve camiyi Anadolu Selçuklu sultanlarından I. Alaeddin Keykubad'ın ...

Battal Gazi (Seyyid)

BATTAL GAZİ (Seyyid) Kimi tarihçi ve seyyahlara göre Arap, kimilerine göre Türk olan bir alperen. Arapların Emeviler devrinde yaşayan tarihi kahramanı Abdullah Battal’la isim benzerliği olduğu düşünülürse Battal Gazinin gerçek bir Türk kahramanı olduğunu söylemek ...

Battal Gazi Destanı

Battal Gazi veya Seyyid Battal Gazi, 8. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen ve hakkında çeşitli inanışlar bırakmış bir liderdir. Emevilerin Anadolu'nun doğusunu fethetmesi ile oraya yerleşmiş bir Arap ailenin oğludur.

Seyyit Battal Gazi Külliyesi

Seyyit Battal Gazi Külliyesi, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde, 150 metre yüksekliğinde Üçler Tepesi'nin doğuya bakan yamaçları üzerindeki külliye.