Battal Gazi

Kısaca: Battal Gazi, 8. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen ve hakkında çeşitli inanışlar bırakmış bir kumandandır. Kendisi farklı kaynaklarda Türk, Arap veya Anadolu yerli halkından olarak nitelenmiştir. ...devamı ☟

Battal Gazi, 8. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen ve hakkında çeşitli inanışlar bırakmış bir kumandandır. Kendisi farklı kaynaklarda Türk, Arap veya Anadolu yerli halkından olarak nitelenmiştir.

Battal Gazi hakkında bugüne ulaşabilmiş kaynaklar sadece mesnevi tarzı yazılmış, birbirini hem destekleyen hem de çelişen olgular içeren destanlar ve halkın hafızasında kalmış olan bilgilerdir. Yaşadığı tarihle ilgili, Battal Gazi Destanı`nda ve halk hikayelerinde, Arap ordusuyla birlikte İstanbul`u kuşattığı bilinmektedir. Bu kuşatma hem denizden hem de karadan olmuştur. Başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Destanda Battal`ın düşmanı olan imparatorun ismi Leon`dur. Arap komutanına oyun oynayıp kuşatma başladığında İstanbul`a geçip imparatorluğunu ilan etmiştir. Arap tarihinde 2. İstanbul kuşatmasının tarihi 717-718 dir. Bizans tarihinde de bu aynıdır ve bizans tarihinde imparator 3. Leon`un tahta çıkma tarihi 717`dir. Destandaki leon`un imparator 3. Leon olma olasılığı yüksektir. Destanda Battal Gazi`nin kuşatma sırasında yirmili yaşlarında olduğu söylendiğine göre, Battal Gazi`nin doğum yılı 690-695 civarıdır. Battal Gazi`nin ölüm yılının 740 olduğunda tarihçiler mütabakata varmışlardır.

`Battal` kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. Ancak bu sözcük, Mezopotamya`da genel olarak kullanılmaktadır. Battal Gazi`nin yaşadığı dönemde, Anadolu`da bir Türk veya Arap olgusunun olmadığı zamandır. Hakkındaki kaynaklara, yani mesneviler ve halk hikayelerine bakıldığında, kendisinin; Bizans kilisesinin zulmünden bıkan halkın hakkını savunmak için halktan bir ordu topladığı ve Bizans`la savaştığı görülmekte. Kilise kayıtlarında, o zamanki Anadolu halkının din inanışı lanetlenerek anlatılırken, bahsedilen inanç biçimi, `pir`leriyle, ibadetleriyle, günümüz alevilerine çok benzemektedir. Kilisenin baskı yaptığı halk da bu halktır. Battal Gazi`nin halkın içinden çıkan bir kahraman olması, dışarıdan gelip de akıncılık yapması düşüncesinden daha yüksek bir ihtimal. O zamanlar ezilen ve dolayısıyla isyan noktasında Battal Gazi`nin etrafında toplanan halk, büyük olasılıkla bugünkü Anadolu Alevileridir.

Günümüzde, resmi tarih haricinde, Alevi halk tarafından anılmaktadır. Seyitgazi, Eskişehir ilçesinde bulunan Battal Gazi türbesi, Alevi halkın her sene uğradığı yer olma özelliğindedir.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Battal Gazi (anlam ayrımı)
4 yıl önce

Battal Gazi veya Seyyid Battal Gazi, 8. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen ve hakkında çeşitli inanışlar bırakmış bir liderdir. Battal Gazi Geliyor - 1955...

Battal Gazi Geliyor (film, 1973)
4 yıl önce

Battal Gazi Geliyor ya da Savulun Battal Gazi Geliyor, Seyyit Battal’ın Bizanslıların elinden babası Battal Gazi’yi kurtarma serüvenini konu alan, Natuk...

Battal Gazi (film, 1966)
4 yıl önce

Battal Gazi, 1966 yapımı macera tarzı Türk filmidir. Senaryo yazarı ve yönetmen Muharrem Gürses'tir. Battal Gazi rolünde Atilla Gürses vardır. Diğer oyuncular...

Battal Gazi'nin İntikamı
2 yıl önce

oynamışlardır. Battal Gazi film serisinin ikinci filmidir. Seride önceki film Battal Gazi Destanı (film), sonraki film ise Battal Gazi Geliyor'dur. Bizanslılar...

Seyit Battal Gazi Külliyesi
4 yıl önce

Seyyit Battal Gazi Külliyesi, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde, 150 metre yüksekliğinde Üçler Tepesi'nin doğuya bakan yamaçları üzerindeki külliye. Seyit...

Battal Gazi'nin Oğlu
2 yıl önce

Battal Gazi'nin Oğlu, Battal Gazi serilerinin sonuncusu olan 1974 tarihli sinema filmi. Halk kahramanı Battal Gazi'nin ihtiyarladığında Bizanslı komutan...

Dânişmendnâme
4 yıl önce

Dânişmend Gazi Destanı, Battal Gazi Destanı ve Saltık Gazi Destanı zincirinin ikinci halkasını oluşturur. Dânişmend Gazi Destanı, Battal Gazi Destanı'nın tamam...

Dânişmendnâme, Tarih, Taslak, Türk destanları, Anadolunun fethi
Abdülvehhâb Gâzî
4 yıl önce

Anadolu seferlerine katılmış ünlü bir ordu komutanıdır. Anadolu fatihi Battal Gazi’nin en yakın arkadaşıdır. Asıl adı Abdülvehhâb bin Buht olarak geçmektedir...